BRUSECO Academie voor Hulpdiensten

Leadership Development voor de veiligheidsregio’s en hulpdiensten

 

BRUSECO heeft het Bureau Landelijke Management Development (BLMD) opgezet.  In samenwerking met experts uit het bedrijfsleven bieden wij reflectie en inspiratieprogramma’s op diverse thema’s, speciaal voor veiligheidsregio’s. Hierbij inspireren wij veiligheidsregio’s om anders te kijken naar de eigen organisatie op het terrein van management, leiderschap, samenwerken, kennisoverdracht en klantgericht werken.

 

Dit bureau zit bij de veiligheidsregio aan tafel en heeft als doel:

 • Het samen met de veiligheidsregio vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van het landelijk beleid voor management development voor de eigen organisatie en daarbij behorende instrumenten, in afstemming met het regionaal beleid;
 • Het realiseren van een landelijke infrastructuur van het management development voor de veiligheidsregio’s; kennis delen is vermenigvuldigen,
 • Het adviseren over benoemingen in de strategische top van de veiligheidsregio’s zodat cultuurontwikkeling in gang kan worden gezet. Dit begeleiden wij top – down.

 

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren een flink aantal taken erbij gekregen op het gebied van onderzoek, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er is zelfs sprake van een langdurige crisissituatie (GRIP 4) in 2020. Dat vraagt om een andere interne organisatie en opbouw van human capital binnen de veiligheidsregio. Talentvolle medewerkers dienen te worden verleid om bij de veiligheidsregio te blijven werken en leadershipprogramma’s te volgen die de organisatie verder helpen. De veiligheidsregio dient een aantrekkingskracht te hebben voor talentvolle mensen die willen bijdragen aan een veiliger Nederland.

 

De maatschappelijke omgeving van de veiligheidsregio is in beweging en vraagt continue om verbetering van kwaliteit en dienstverlening en human capital. Steeds meer nadruk komt te liggen op persoonlijke ontwikkeling, samenwerken met andere instanties in de veiligheidsketen, communicatie met de stakeholders, uitvoering van noodverordeningen, marketing en scenarioplanning. De oorspronkelijke (van oudsher) brandweercultuur voldoet niet meer om een veiligheidsregio te managen. Deze verandering in taken en positionering heeft belangrijke gevolgen voor de competenties van de medewerkers. Er worden andere eisen gesteld aan de managers en leidinggevenden van de veiligheidsregio’s. Denk aan klant- en resultaatgericht werken, versterken van innovatieve vermogen en integraal werken, coaching, vinden en vasthouden van medewerkers en carrièreplanning.

 

 

Als de veiligheidsregio niet in staat is om getalenteerde mensen bij zich te houden, zal de organisatie onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen.

Het imago en identiteit van de veiligheidsregio zijn, mede door de Coronacrisis, in een geheel ander daglicht komen te staan. 

 

Om in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen biedt BRUSECO een platform waarbij talentvolle mensen uit het bedrijfsleven kennis delen en vermenigvuldigen binnen de veiligheidsregio. Denk hierbij aan efficiënte organisatievormen, effectief leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling en presentatie van medewerkers, klantgericht denken en de diverse managementvormen.

Een verfrissende blik vanuit BRUSECO biedt inspiratie en tools om ook de veiligheidsregio verder te professionaliseren op de diverse niveaus. Een management development traject kan de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt vergoten en de ontwikkeling en mobiliteit van de eigen medewerkers versterken.

 

Doelstellingen

 • Adequate bezetting van (management) functies.
 • Doorgroei van potentials.
 • Goed werkgeverschap.
 • Krachtige positie op de arbeidsmarkt.

 

Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de veiligheidsregio.

 

Denk hierbij aan:

 • Communicatietechnieken en vaardigheden
 • Presentatietechnieken
 • Optimale teamsamenstellingen en diversiteit
 • Gesprekstechnieken
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Leidinggeven en coachen
 • Slecht nieuwsgesprek voeren
 • Functioneringsgesprek voeren
 • Beoordelingsgesprek voeren
 • Zelfreflectie
 • Business Case denken.

 

BRUSECO specialisten trainen en coachen medewerkers binnen de veiligheidsregio. De kennis wordt geschreven voor de specifieke veiligheidsregio en geborgd binnen de organisatie. In samenwerking met BRUSECO wordt het management development programma geïmplementeerd en onderhouden.

 

 

Kennisaccelerator voor Veiligheidsregio’s en gemeenten

Management Development als innovatietool.

Voor het management en medewerkers van de veiligheidsregio’s en gemeente biedt BRUSECO Academie voor Hulpdiensten.

 1. Kennis, contacten en netwerken voor waardevolle innovaties en inspiratie
 2. Een veilige omgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe trainingen
 3. Doelgerichte trainingen.

 

De BRUSECO Academie voor Hulpdiensten brengt kennis en ervaring van buiten naar binnen bij de Veiligheidsregio’s en gemeenten, waarbij het professioneel functioneren als hulpverlener-organisatie, vergunning verstrekker en handhaver centraal staat.

De BRUSECO Academie voor Hulpdiensten garandeert het opbouwen van kennis en expertise en is in staat deze kennis te vermenigvuldigen en te implementeren in alle veiligheidsregio’s en gemeenten, zodat kennisacceleratie plaatsvindt.

 

 

 

Voorbeeldproject

 

2018 Start Vakgroep Rijonderricht Voorrangsvoertuigen i.s.m. veiligheidsregio’s

 

BRUSECO heeft de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen ontwikkeld en opgezet. De brandweerorganisatie en de Veiligheidsregio’s zelf zijn geen ervaringsdeskundige waar het gaat om het geven van rijonderricht, het terugdringen van schades en het persoonlijk beoordelen van de competenties van de chauffeurs licht en zwaar. Tegelijkertijd is de jaarlijkse schadelast een zorg door de omvang en de onbeheersbaarheid. Door samen te werken ontstaat een synergie tussen cultuur en vakbekwaamheid van een discipline die buiten de kerncompetentie valt van de Veiligheidsregio.

 

De ontwikkeling heeft in zeer nauw overleg met de veiligheidsregio’s waarvoor de uitvoerende specialistische partner actief rijopleidingen verzorgd plaatsgevonden. Door kennis en ervaring op het terrein van specifieke brandweer-gerelateerde rij taken te bundelen is een Leergang ontwikkeld voor WRM-Rijinstructeurs, die de specialisatie optische & geluidssignalen willen behalen of reeds hebben behaald. Dit leidt tot een nieuwe instroom van hoogwaardige rijdocenten OGS+ met affiniteit voor de brandweer. Dit geldt voor zowel de B- als C-categorie (licht en zwaar). Deze kennis wordt vervolgens weer beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke Veiligheidsregio’s.

 

Specifiek voor de Veiligheidsregio’s is de Rijdocent OGS+ opleiding ontwikkeld, waarbij vaste medewerkers van Veiligheidsregio’s opgeleid kunnen worden tot specialistisch rijdocent Optische & Geluidssignalen. De uitvoerende partner voor deze opleiding is BRUSECO Hulpdiensten.

 

Bent u actief binnen een Veiligheidsregio en heeft u specifieke vragen of ideeën over een mogelijke samenwerking of innovatie?

 

Neem dan contact op met 088-2787301 (Paul Brussaard BBA) of stuur een email naar info@bruseco.nl.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 21 juni – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 5 juli en 17 augustus – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 september – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]
 • 21 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]