Academie voor Hulpdiensten

Kennisaccelerator voor Veiligheidsregio’s en gemeenten

 

Voor het management en medewerkers van de veiligheidsregio’s en gemeente biedt de Academie voor Hulpdiensten,

  1. Kennis, contacten en netwerken voor waardevolle innovaties,
  2. Een veilige omgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe trainingen,
  3. Waarheidsgetrouwe en doelgerichte trainingen,
  4. Meetbare resultaten op basis van onderzoek,
  5. Focus op hoge kwaliteit van de hulpdiensten in haar taakuitvoering,
  6. Waar de mens centraal staat.

 

De Academie voor Hulpdiensten brengt hiervoor specialistische aanbieders, leveranciers, uitvinders, innovatieve technologiebedrijven en ervaringsdeskundigen bij elkaar. Dit in het belang van de Veiligheidsregio’s en gemeenten, om zo kennis te laten accelereren. Hierbij staat kennisoverdracht centraal waarbij de actuele kennis en ervaring, aanwezig binnen de Veiligheidsregio’s, wordt verrijkt met kennis van buiten de organisatie, als doel een meer effectieve hulpverlening te kunnen organiseren.

 

De Academie voor Hulpdiensten brengt kennis en ervaring van buiten naar binnen bij de Veiligheidsregio’s en gemeenten, waarbij het professioneel functioneren als hulpverlener-organisatie, vergunningverstrekker en handhaver centraal staat.

 

De Academie voor Hulpdiensten garandeert het opbouwen van kennis en expertise en is in staat deze kennis te vermenigvuldigen en te implementeren in alle veiligheidsregio’s en gemeenten, zodat kennisacceleratie plaatsvindt.

De Academie voor Hulpdiensten verzamelt kennis en ervaring in opdracht van de veiligheidsregio’s en gemeenten voor specifieke onderwerpen en vertaalt deze naar beleid, praktische trainingen en opleidingen (ELO).

 

 

Voorbeeldproject

 

2018 Start Vakgroep Rijonderricht Voorrangsvoertuigen

 

De Academie voor Hulpdiensten heeft de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen ontwikkeld en opgezet. De brandweerorganisatie en de Veiligheidsregio’s zelf zijn geen ervaringsdeskundige waar het gaat om het geven van rijonderricht, terugdringen van schades en het persoonlijk beoordelen van de chauffeur. Door samen te werken ontstaat een synergie tussen cultuur en vakbekwaamheid van een discipline die buiten de kerncompetentie valt van de Veiligheidsregio.

 

De ontwikkeling is in zeer nauw overleg gebeurd met de Veiligheidsregio’s waarvoor de uitvoerende specialistische partner actief rijopleidingen verzorgd. Door kennis en ervaring op het terrein van specifieke brandweer-gerelateerde rijtaken te bundelen is een Leergang ontwikkeld voor WRM-Rijinstructeurs, die de specialisatie optische & geluidssignalen willen behalen of hebben behaald. Dit leidt tot een nieuwe instroom van hoogwaardige rijdocenten OGS+ met affiniteit voor de brandweer. Dit geldt voor zowel de B- als C-categorie (licht en zwaar). Deze kennis wordt vervolgens weer beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke Veiligheidsregio’s/

 

Specifiek voor de Veiligheidsregio’s is de Rijdocent OGS+ opleiding ontwikkeld, waarbij vaste medewerkers van Veiligheidsregio’s opgeleid kunnen worden tot specialistisch rijdocent Optische & Geluidssignalen.

De uitvoerende partner voor deze opleiding is BRUSECO Hulpdiensten.

 

Bent u een specialistische aanbieder van kennis, die van meerwaarde is voor Veiligheidsregio’s? Wilt u samenwerken met de Academie voor Hulpdiensten?

Bent u actief binnen een Veiligheidsregio en heeft u specifieke vragen of ideeën over een mogelijke samenwerking of innovatie?

 

Neem dan contact op met 088-2787301 of stuur een email naar info@academievoorhulpverleners.nl.