BRUSECO Academie voor Hulpdiensten

Leadership Development voor de veiligheidsregio’s en hulpdiensten

 

BRUSECO heeft het Bureau Landelijke Management Development (BLMD) opgezet.  In samenwerking met experts uit het bedrijfsleven bieden wij reflectie en inspiratieprogramma’s op diverse thema’s, speciaal voor veiligheidsregio’s. Hierbij inspireren wij veiligheidsregio’s om anders te kijken naar de eigen organisatie op het terrein van management, leiderschap, samenwerken, kennisoverdracht en klantgericht werken.

 

Dit bureau zit bij de veiligheidsregio aan tafel en heeft als doel:

 • Het samen met de veiligheidsregio vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van het landelijk beleid voor management development voor de eigen organisatie en daarbij behorende instrumenten, in afstemming met het regionaal beleid;
 • Het realiseren van een landelijke infrastructuur van het management development voor de veiligheidsregio’s; kennis delen is vermenigvuldigen,
 • Het adviseren over benoemingen in de strategische top van de veiligheidsregio’s zodat cultuurontwikkeling in gang kan worden gezet. Dit begeleiden wij top – down.

 

De veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren een flink aantal taken erbij gekregen op het gebied van onderzoek, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er is zelfs sprake van een langdurige crisissituatie (GRIP 4) in 2020. Dat vraagt om een andere interne organisatie en opbouw van human capital binnen de veiligheidsregio. Talentvolle medewerkers dienen te worden verleid om bij de veiligheidsregio te blijven werken en leadershipprogramma’s te volgen die de organisatie verder helpen. De veiligheidsregio dient een aantrekkingskracht te hebben voor talentvolle mensen die willen bijdragen aan een veiliger Nederland.

 

De maatschappelijke omgeving van de veiligheidsregio is in beweging en vraagt continue om verbetering van kwaliteit en dienstverlening en human capital. Steeds meer nadruk komt te liggen op persoonlijke ontwikkeling, samenwerken met andere instanties in de veiligheidsketen, communicatie met de stakeholders, uitvoering van noodverordeningen, marketing en scenarioplanning. De oorspronkelijke (van oudsher) brandweercultuur voldoet niet meer om een veiligheidsregio te managen. Deze verandering in taken en positionering heeft belangrijke gevolgen voor de competenties van de medewerkers. Er worden andere eisen gesteld aan de managers en leidinggevenden van de veiligheidsregio’s. Denk aan klant- en resultaatgericht werken, versterken van innovatieve vermogen en integraal werken, coaching, vinden en vasthouden van medewerkers en carrièreplanning.

 

 

Als de veiligheidsregio niet in staat is om getalenteerde mensen bij zich te houden, zal de organisatie onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen.

Het imago en identiteit van de veiligheidsregio zijn, mede door de Coronacrisis, in een geheel ander daglicht komen te staan. 

 

Om in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen biedt BRUSECO een platform waarbij talentvolle mensen uit het bedrijfsleven kennis delen en vermenigvuldigen binnen de veiligheidsregio. Denk hierbij aan efficiënte organisatievormen, effectief leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling en presentatie van medewerkers, klantgericht denken en de diverse managementvormen.

Een verfrissende blik vanuit BRUSECO biedt inspiratie en tools om ook de veiligheidsregio verder te professionaliseren op de diverse niveaus. Een management development traject kan de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt vergoten en de ontwikkeling en mobiliteit van de eigen medewerkers versterken.

 

Doelstellingen

 • Adequate bezetting van (management) functies.
 • Doorgroei van potentials.
 • Goed werkgeverschap.
 • Krachtige positie op de arbeidsmarkt.

 

Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de veiligheidsregio.

 

Denk hierbij aan:

 • Communicatietechnieken en vaardigheden
 • Presentatietechnieken
 • Optimale teamsamenstellingen en diversiteit
 • Gesprekstechnieken
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Leidinggeven en coachen
 • Slecht nieuwsgesprek voeren
 • Functioneringsgesprek voeren
 • Beoordelingsgesprek voeren
 • Zelfreflectie
 • Business Case denken.

 

BRUSECO specialisten trainen en coachen medewerkers binnen de veiligheidsregio. De kennis wordt geschreven voor de specifieke veiligheidsregio en geborgd binnen de organisatie. In samenwerking met BRUSECO wordt het management development programma geïmplementeerd en onderhouden.

 

 

Kennisaccelerator voor Veiligheidsregio’s en gemeenten

Management Development als innovatietool.

Voor het management en medewerkers van de veiligheidsregio’s en gemeente biedt BRUSECO Academie voor Hulpdiensten.

 1. Kennis, contacten en netwerken voor waardevolle innovaties en inspiratie
 2. Een veilige omgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe trainingen
 3. Doelgerichte trainingen.

 

De BRUSECO Academie voor Hulpdiensten brengt kennis en ervaring van buiten naar binnen bij de Veiligheidsregio’s en gemeenten, waarbij het professioneel functioneren als hulpverlener-organisatie, vergunning verstrekker en handhaver centraal staat.

De BRUSECO Academie voor Hulpdiensten garandeert het opbouwen van kennis en expertise en is in staat deze kennis te vermenigvuldigen en te implementeren in alle veiligheidsregio’s en gemeenten, zodat kennisacceleratie plaatsvindt.

 

 

 

Voorbeeldproject

 

2018 Start Vakgroep Rijonderricht Voorrangsvoertuigen i.s.m. veiligheidsregio’s

 

BRUSECO heeft de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen ontwikkeld en opgezet. De brandweerorganisatie en de Veiligheidsregio’s zelf zijn geen ervaringsdeskundige waar het gaat om het geven van rijonderricht, het terugdringen van schades en het persoonlijk beoordelen van de competenties van de chauffeurs licht en zwaar. Tegelijkertijd is de jaarlijkse schadelast een zorg door de omvang en de onbeheersbaarheid. Door samen te werken ontstaat een synergie tussen cultuur en vakbekwaamheid van een discipline die buiten de kerncompetentie valt van de Veiligheidsregio.

 

De ontwikkeling heeft in zeer nauw overleg met de veiligheidsregio’s waarvoor de uitvoerende specialistische partner actief rijopleidingen verzorgd plaatsgevonden. Door kennis en ervaring op het terrein van specifieke brandweer-gerelateerde rij taken te bundelen is een Leergang ontwikkeld voor WRM-Rijinstructeurs, die de specialisatie optische & geluidssignalen willen behalen of reeds hebben behaald. Dit leidt tot een nieuwe instroom van hoogwaardige rijdocenten OGS+ met affiniteit voor de brandweer. Dit geldt voor zowel de B- als C-categorie (licht en zwaar). Deze kennis wordt vervolgens weer beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke Veiligheidsregio’s.

 

Specifiek voor de Veiligheidsregio’s is de Rijdocent OGS+ opleiding ontwikkeld, waarbij vaste medewerkers van Veiligheidsregio’s opgeleid kunnen worden tot specialistisch rijdocent Optische & Geluidssignalen. De uitvoerende partner voor deze opleiding is BRUSECO Hulpdiensten.

 

Bent u actief binnen een Veiligheidsregio en heeft u specifieke vragen of ideeën over een mogelijke samenwerking of innovatie?

 

Neem dan contact op met 088-2787301 (Paul Brussaard BBA) of stuur een email naar info@bruseco.nl.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 19 juni 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 17 en 31 juli 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]