Advocaatbescherming

 

We hebben liever niet dat het nodig is. Maar soms speelt het. Bij een bepaalde zaak. Dan wordt er gebeld zonder dat er iets wordt gezegd, of er worden dreigementen geuit. Er worden pizza’s bezorgd met een boodschap erin of er staat weer een taxi voor de deur, die niet door u is besteld. Dreigingen lijken toe te nemen, net als de aard van de dreigingen. De spanning neemt toe en beïnvloedt het privéleven. Zo wordt het ervaren door onze cliënten. Soms alleen met woorden, soms fysiek. Dat vraagt om een professioneel beschermingsprotocol.

 

Wenst u per direct over een Veiligheidschauffeur te beschikken? Klik dan hier voor een discrete aanvraag.

 

 

Opschalen

BRUSECO schrijft een Beschermingsprotocol, afgestemd op uw organisatie of persoonlijke situatie. Hierbij passen wij de aard en vorm van de bescherming en beveiliging aan uw wensen aan..

Uiteraard beschermen we onze opdrachtgevers op een onopvallende manier. We zorgen ervoor dat hij of zij even van de radar is. We observeren de omgeving en gebruiken onopvallende technieken om beeld te krijgen door wie de dreiging wordt geuit. We schatten in welke risicograad daarbij hoort. Is het een echte serieuze zaak, dan dragen wij dit over aan de politie. Met een goede opbouw en briefing. We leggen samen vast in het Beschermingsprotocol hoe we dit borgen in uw organisatie.

 

Is het nog geen politiezaak, dan blijft BRUSECO Bescherming in beeld. We zorgen ervoor dat een veilige zone wordt gecreëerd door een goede begeleiding. Die begeleiding voeren we uit in de vorm van een directiechauffeur, die getraind is in observatietechnieken en verhoogde rijvaardigheid. Deze Veiligheidschauffeur kent de handigheden om de advocaat in kwestie, onzichtbaar en daardoor veilig te maken. Mocht opschaling nodig zijn door een daadwerkelijke dreiging, dan gaan we in overleg extra maatregelen nemen. Dit doen we conform de afspraken die in het Beschermingsprotocol zijn vastgelegd. We spreken af dat de politie wordt geïnformeerd en de risicoanalyse dagelijks wordt bijgehouden.

 

Niveau 1 : BRUSECO zorgt ervoor dat u onopvallend wordt beschermd. Uw gewone leven gaat gewoon door en uw kinderen en familie zullen hiervan weinig merken.

 

Niveau 2 : Hierbij maakt u gebruik van een Veiligheidschauffeur van BRUSECO via Brussaard Chauffeursdiensten. Deze is erop getraind om situaties vooraf te verkennen, goed te observeren en weet op welke wijze de routes moeten worden gereden en wat de reden daarvan is. Deze Veiligheidschauffeur is uw begeleider en is in staat om uit te stralen dat u niet alleen bent. U behoudt de volledige regie over uw agenda.

 

Niveau 3 : Hierbij wordt het duidelijk dat iets gaande is. Onze mensen hebben gesignaleerd dat er een dreiging aanwezig is en kunnen dit ook adresseren. Hierbij wordt een risico-inschatting gemaakt of dit een echte fysieke dreiging is of dat dit met een klein ingrijpen kan worden voorkomen. Dit wordt in overleg met de politie opgepakt. De regie over uw agenda wordt in overleg aangepast. De chauffeur krijgt nu ondersteuning van een beveiliger.

 

Niveau 4 : De dreiging is reëel. Er wordt melding gemaakt bij de politie die op de hoogte is van deze casus. Er wordt ingegrepen. Onze medewerkers werken hierbij nauw samen met de politie.

 

In alle gevallen kan worden samengewerkt met uw eigen bedrijfsbeveiliging.
Als BRUSECO bieden wij deze dienst sinds 20 jaar aan voor onze vaste relaties. Nu de dreigingen toenemen richting de advocatuur, willen we deze dienst breder onder de aandacht brengen. Onze ervaring gaat u helpen. Wenst u een persoonlijk gesprek hierover te hebben. Neem dan contact op met Paul Brussaard via 088-2787301.

 

Beschermingsprotocol

Geen beveiliging, maar wel advies? Uiteraard kunnen we u adviseren en het Beschermingsprotocol voor uw organisatie opstellen. Dit helpt u om actief te kunnen handelen bij een eventuele dreiging. In het beschermingsprotocol wordt vastgelegd wanneer en hoe er wordt opgeschaald, welke (interne) functionarissen betrokken worden, op welke wijze wordt samengewerkt met BRUSECO Bescherming en Brussaard Chauffeursdiensten en hoe de communicatie verloopt in geval van een calamiteit/incident.

 

BRUSECO Bescherming werkt onder de naam Brussaard Chauffeursdiensten B.V. en BRUSECO B.V. en zal als zodanig niet herkenbaar zijn als beveiligingsorganisatie. Wij kiezen bewust voor deze onopvallende profilering.