Aftesten brandweerchauffeurs

Het doel van het aftesten is dat chauffeur bekend wordt met het uitrukvoertuig. De opleiding tot brandweerchauffeur kan op een ander soort, merk en type voertuig zijn uitgevoerd dan waarmee uitgerukt gaat worden. Instructie over rijtechnieken mag alleen gegeven worden door een WRM-gecertificeerde rijinstructeur. Deze heeft bij BRUSECO minimaal de OGS+ Bevoegdheidspas.

 

Soorten voertuigen

BRUSECO kan chauffeurs aftesten die met Optische en Geluidssignalen gaan rijden in brandweervoertuigen, zoals TS, HV, HAV, RV, SB, 4×4, WW, WO en trekkend voertuig voor de boot.

Deelnemers worden afgetest op een voertuig waarop ze uit gaan rukken. Maar ook bij aanschaf van een nieuw voertuig (of structurele verplaatsing van een voertuig) worden alle chauffeurs van het oude voertuig opnieuw afgetest op het nieuwe voertuig. Dan is er dus een grotere groep chauffeurs die in kortere tijd afgetest moet worden. Aftesten is dus een structurele taak van team Vakbekwaamheid. Hierbij ondersteunt de Brandweerrijschool van BRUSECO door het aanbieden van bekwame en ervaren Rijdocent OGS+, die bekend

 

Aftesten

eenmalig rijden met de rijinstructeur met het soort, merk en type voertuig voordat de chauffeur op de uitruk gaat, zonder gebruikmaking van OGS, individueel, 2 uur per deelnemer per voertuig. Bij twee deelnemers in een TS duurt het 3 uur. Bij één deelnemer in twee voertuigen duurt het 3 uur.

 

Rijinstructie

jaarlijks rijden met een rijinstructeur OGS+ met een groot brandweervoertuig met dubbele bediening met gebruikmaking van OGS, in tweetallen gedurende 3 uur, volgens de daarvoor geldende procedures (o.a. aanmelden bij meldkamer).

 

Rijopleiding

eenmalig de opleiding tot Brandweerchauffeur (initiële rijopleiding). Deze opleiding wordt te allen tijde verzorgd door een ervaren brandweerchauffeur via BRUSECO Brandweerrijschool.

 

Aftesten gebeurt met dat voertuig waarmee ook uitgerukt gaat worden, of een voertuig van hetzelfde soort en merk en type. Aftesten gebeurt in principe individueel, maar kan ook in tweetallen worden uitgevoerd op een TS. Bij aftesten worden geen optische en geluidssignalen gebruikt, want er zit ook geen dubbele bediening in het voertuig (tenzij het zo uitkomt, dat er wel dubbele bediening in zit).

 

BRUSECO heeft ervaring om de resultaten in het VeiligheidsPaspoort te zetten, waardoor de rijinstructeur zelf direct na het aftesten zijn bevindingen kan registreren.

 

Na het aftesten schrijft de rijinstructeur in VP zijn bevindingen en aanvullende gegevens van het voertuig.

Wilt u meer informatie over het aftasten van brandweerchauffeurs? Neem dan contact op met Paul Brussaard via 088-2787301 of via p.brussaard@bruseco.nl