Ambulancechauffeur worden

Opleiding tot ambulancechauffeur

 

Om ambulancechauffeur te kunnen worden moet je in het bezit zijn van minimaal een MBO Diploma niveau 3 of gelijkwaardig. Ook moet je je rijbewijs (c1) hebben. Naast deze diploma’s dien je ook bereid te zijn om jouw EHBO-diploma te behalen, inclusief levensreddend handelen. Daarvan is BLS/AED Certificaat of vergelijkbaar een belangrijke kwalificatie. De opleiding duur 9 maanden.

 

Bij de functie van ambulancechauffeur dient u over helder omschreven kwaliteiten te beschikken. Hierbij staat kennis, vaardigheden en houding centraal, waarvoor jij kunt instaan. Zo kan je in een bepaalde taak- of werksituatie adequaat, effectief en efficiënt handelen. Dat leer je bij een goede opleider.

 

Vragen die hierbij centraal staan:

 

 1. Is de benodigde theoretische kennis aanwezig (Weten)?
 2. Heb je als ambulancechauffeur voldoende inzicht om de samenhang te zien in het verrichten van de juiste handelingen, in die bepaalde situatie (Denken),
 3. Ben je ook praktisch vaardig genoeg (Doen).

 

Je bent als ambulancechauffeur een -aparte- groep binnen het domein van de medische hulp- en dienstverlening, met een eigen deskundigheid. Jouw persoonskenmerken zijn ook van groot belang. Die moeten op het niveau van -professioneel- worden getraind.

 

 1. Je moet in staat zijn om te kunnen assisteren bij de directe zorg aan de patiënt,
 2. Je moet rijtechnisch goed zijn getraind,
 3. Je moet als ambulancechauffeur ook goed liggen binnen de organisatie waarin je werkt,
 4. Je bent bereid om het beroep en jouw eigen professionele ontwikkeling steeds weer verder te brengen door het volgen van trainingen.

 

De ambulancechauffeur is werkzaam binnen het primaire proces van ambulancezorg. Dat betekent dat je deskundig en bekwaam bent in het uitvoeren van taken binnen jouw vakgebied:

 

 1. Naast rijtaken ben je ook betrokken bij zorgtaken,
 2. Jij vormt, als ambulancechauffeur, een team met een ambulanceverpleegkundige. Samen verleen ij op afroep (spoedeisende) zorgt aan patiënten.
 3. Jij bent primair verantwoordelijk voor het vervoer van de patiënt en de ambulanceverpleegkundige voor de zorg van de patiënt,
 4. Jij ondersteunt als ambulancechauffeur de ambulanceverpleegkundige bij de hulpverlening en jij verzorgt o.a. de communicatie met de meldkamer ambulancezorg.

 

Spoedeisende ambulancezorg

 

Bij spoedeisende zorg mot de ambulancechauffeur snel te plaatse zijn. De urgentie wordt door de Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg (VCMKA) bepaald. Je komt dan altijd voor een nieuwe situatie te staan, waarmee je goed moet om kunnen gaan. Je verleent zorg en je vervoert de patiënt.

 

A1 – urgentie (A1 Inzet)

Je bent als chauffeur nu met een spoedrit bezit. In opdracht van de centralist vindt dat je zo snel als mogelijk ter plaatse moet zijn. Er is sprake van een acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt. Je wordt erop af gestuurd om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Nu maak je gebruik van de optische en geluidssignalen. Dit leer je tijdens de rijpleiding door jouw training te volgen bij een erkende rijopleider. Deze trainingen vinden plaats onder begeleiding van een OGS+ Rijdocent, die hiervoor bevoegd is.

 

A2 Urgentie

 

Er is nu geen sprake van levensgevaar. Dit heeft de centralist goed uitgevraagd. Er is wel sprake van ernstige gezondheidsschade, dus enige snelheid is wel gewenst. Je mag als ambulancechauffeur, onder voorwaarden, gebruik maken van optische en geluidssignalen (zie Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen).

 

Besteld vervoer

Als -op afroep- vervoer nodig is per ambulance, dan spreken we over -besteld vervoer-.  In dat geval wordt op een bepaald tijdstip op een locatie afgesproken. Vervolgens vindt er vervoer plaats naar een van tevoren aangegeven locatie. Vaak betreft dit het vervoer van patiënten van, tussen en naar ziekenhuizen, andere zorginstellingen en het eigen woonadres. Planbare zorg vindt plaats met een B-urgentie.

 

Zorgambulance

Er wordt nog steeds goed onderzocht hoe een optimale afstemming van het zorgaanbod kan worden georganiseerd, wat goed is afgestemd op de zorgvraag van de patiënt. Dit streven naar -zorg op maat- heeft geleid tot diverse vormen van ambulancezorg, zoals de zorgambulance.

 

Specifieke taken van de ambulancechauffeur

 

Jij verricht als ambulancechauffeur onderhouds- controlewerkzaamheden aan de ambulance. Je controleert de technische staat van de ambulance. Je bent ervoor verantwoordelijk dat het voertuig het gehele jaar door in perfecte staat verkeerd. Dit leer je uiteraard ook tijdens de opleiding.

 

Je ondersteunt, als ambulancechauffeur, de ambulanceverpleegkundige bij de hulpverlening. Je zet de middelen klaar (weet waar het ligt), en assisteert bij bepaalde handelingen. Je moet als ambulancechauffeur o.a. de monitor kunnen sluiten, metingen verrichten en de infuusnaald gereed maken. Je bent verantwoordelijk voor de logistiek rondom de hulpverlening. Jij bent als ambulancechauffeur gespecialiseerd in het onderdeel vervoer. Je onderhoudt contact met omstanders, verwachten, stelt ze gerust en verzamelt informatie over de aard van het incident en de aangetroffen toestand van de patiënt. Hierbij treed je zelfverzekerd op, je bent assertief, in staat om goed en op gepaste wijze te communiceren.

 

Als ambulancechauffeur onderhoud je tijdens de rit contact met de meldkamer. Je vraagt informatie en geeft informatie terug over het patiëntenvervoer. Je weet waar de patiënt naar toe gaat en kent de aanrijroutes goed. Je beschikt over een goede geografische oriëntatie.

 

Na de rit breng je de ambulance weer op orde, reinigt (en ontsmet) de ambulance en vult de voorraden weer aan.

 

Je dient het CZO-diploma Ambulancechauffeur te halen. De opleidingsduur is 240 theorie-uren (30 lesdagen)) en 875 praktijkuren (praktische opleiding bij jouw werkgever).

 

Waar vind ik vacatures voor functies binnen de ambulancezorg?

 

De Ambulancerijschool en Academie voor Hulpverleners hebben als opleider geen zicht op de vacatures bij de verschillende Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en). Bij vragen over vacatures of meelopen kun je dan ook het beter contact opnemen met een RAV bij jou in de regio.

 

Op de website van Ambulancezorg Nederland (AZN) vind je meer informatie over:

 

Actuele vacatures

https://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/915/introductie-6-3.html

 

Werken in de Ambulancezorg

https://www.ambulancezorg.nl/themas/arbeidsmarkt-en-werkgeverschap/werken-in-de-ambulancezorg

 

 

Contactgegevens RAV

https://www.ambulancezorg.nl/contact