Ambulancerijschool

Powered by BRUSECO

 

Ik maak u erop attent, wellicht ten overvloede, dat gezien de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, de gebruikers van de vrijstellingen voldoende getraind dienen te zijn om veilig te kunnen werken op basis van de vrijstelling. Het overtreden van deze voorschriften is een afzonderlijk strafbaar feit (artikel 150, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994)”: Bron: Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Uw organisatie heeft graag chauffeurs die veilig en goed voorbereid A1 ritten uitvoeren. Als werkgever bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw chauffeurs goed zijn opgeleid. Zij dienen ook op de hoogte te zijn van de actuele wet- en regelgeving. Deze opleidingsplicht vloeit voort uit de Arbowetgeving.

Als er een ongeval plaatsvindt, gaat de inspectie hier vragen over stellen en onderzoek doen: is de betrokken chauffeur nalatig geweest? Of is de werkgever nalatig geweest en kon de chauffeur bepaalde zaken gewoon niet weten? Dit speelt een rol in de aansprakelijkheidsstelling als er sprake is van een ongeval met een zwaargewonde of overledene(n).

 

BRUSECO Hulpdiensten B.V. biedt werkgevers en chauffeurs houvast. Als ervaringsdeskundige heeft BRUSECO alles in huis om uw organisatie te adviseren en uw chauffeurs goed en bekwaam op te leiden én te certificeren. Wij adviseren u graag hierover, zodat u goed bent voorbereid.

BRUSECO Hulpdiensten werkt exclusief voor hulpdiensten. Het management van BRUSECO is zelf ook actief binnen de brandweerorganisatie (en in dienst van de veiligheidsregio), ambulancediensten en het Regionaal Operationeel Team (strategisch crisismanagement en crisiscommunicatie). We zijn op de hoogte van alle jurisprudentie en ongevalsanalyses.

 

BRUSECO is specialist in het selecteren, trainen, opleiden en begeleiden van chauffeurs met bijzondere vrijstellingen, zoals ambulancechauffeurs en brandweerchauffeurs (alle typen voertuigen, zoals snelle interventievoertuigen, tankautospuiten, watertankwagen, redvoertuigen A, B en C1 categorie).

 

Tevredenheidsgarantie

Met de Brandweerrijschool.nl leidt BRUSECO momenteel 1.200 chauffeurs per jaar op voor een aantal veiligheidsregio’s. Naar grote tevredenheid. BRUSECO scoort hiermee gemiddeld een waardering van 8.5. Referenties zijn opvraagbaar.

 

Ambulancerijschool.nl

De Ambulancerijschool.nl is hieruit als specialistische opleider voortgekomen. Samen met specialisten en afnemers ontwikkelt BRUSECO unieke masterclasses en vakdagen met als doel ook ambulancechauffeurs veilig en doordacht deel te laten nemen aan het verkeer, om zo het patiëntcomfort te vergroten en ongevallen te voorkomen. BRUSECO geeft hiervoor ook certificaten uit en waar nodig, kan zij de officiële certificering laten verzorgen door het CBR, CCV, DEKRA of het IBKI.

BRUSECO is specialist in schadepreventie voor chauffeurs van bijzondere voertuigen, zoals ambulance, rapid en first responders en alle uitrukvoertuigen van de brandweer. Dit vraagt een specifieke coaching. BRUSECO is betrokken bij schadepreventieprogramma’s voor brandweer Nederland en neemt deel in diverse expertpanels.

 

Wat bieden wij uw organisatie?

Wij luisteren graag naar uw behoefte en vragen. Graag vullen wij uw vraag aan met onze ervaring en ideeën. Hieronder zetten wij een aantal beproefde trainingen uiteen om u te inspireren.

 

 1. Rijstijlanalyse en risicoperceptie voor de ambulancechauffeur.
 2. Rijopleiding Optische-en Geluidssignalen voor rapid responders, brandweerchauffeurs en ambulancechauffeurs.
 3. Voor rijinstructeurs: de erkende vakopleiding Optische & Geluidssignalen met bevoegdheidspas OGS+ via het IBKI,
 4. Wetgeving & aansprakelijkheid en de ambulancechauffeur: hoe zit dat?
 5. Rijstijltrainingen (patiëntgericht rijden).
 6. Auto te Water training.

 

“De centrale vraag is: In hoeverre komt het beleid van de Ambulancediensten overeen met hetgeen zich in de hoofden van de ambulancechauffeurs afspeelt?

Anders gezegd: komt het resultaat van de rijopleiding overeen met het getoonde gedrag van de chauffeur? Die vraag stellen wij ons keer op keer af”, stelt Paul Brussaard, “Bij BRUSECO houden we van cijfers, statistieken en meetbaar resultaat. Wij houden niet van ´window-dressing´. Een ambulancedienst kan, wettelijk, voldoen aan de opleidingszorg voor haar chauffeurs. Maar als er niet op de juiste wijze wordt lesgegeven en de didactiek niet bij de boodschap past, dan blijven de chauffeurs onvoldoende vaardig. Dat is weggegooid geld en het biedt een soort van schijnveiligheid. BRUSECO is, als externe partner, de coach die kritische vragen stelt, meedenkt en meebouwt aan een professionele opleiding voor ambulancechauffeurs”, stelt Paul Brussaard, die zelf meer dan 15 jaar ervaring heeft hulpverlener (brandweer).

 

Wat biedt de Ambulancerijschool van BRUSECO nog meer?

 1. Opleiding WRM-rijinstructeur voor mensen uit het eigen geledingen bij de ambulancediensten,
 2. Opleiding OGS+ met bevoegdheidspas, voor rijinstructeurs,
 3. Het geldig houden van de OGS+ bevoegdheidspas,
 4. Intervisie tussen ambulance-rijinstructeurs (landelijk en regionaal),
 5. Coaching van rijinstructeurs voor Ambulancediensten die OGS+ rijopleidingen geven,
 6. Vervangende rijinstructeur OGS+ indien uw eigen instructeur uitvalt.

 

Door middel van onderzoek, intervisie, speciale kennis en vaardigheden, deelt BRUSECO haar kennis met (nieuwe) rijinstructeurs die binnen de ambulancedienst (gaan) lesgeven aan chauffeurs. Hierbij gebruikt BRUSECO ook de opgebouwde ervaring van het werken voor diverse veiligheidsregio’s. BRUSECO verzorgt momenteel theorie- en praktijkopleidingen voor circa 1100 chauffeurs.

 

Tekort aan goede OGS+ rijinstructeurs, huur op afroepbasis in bij BRUSECO

De Ambulance-rijschool biedt ambulancediensten de mogelijkheid om in huis de beste denkbare rijopleidingen te ontwikkelen en aan de eigen chauffeurs aan te bieden. Zo ontstaat een cultuur van professioneel rijonderricht die aansluit bij de wensen en waarden binnen de eigen regio. Hoe we dat doen? Door personeel dat beschikt over een WRM certificering (rijinstructeurs) op te leiden tot OGS+ instructeur. Geen (geldig) WRM certificaat? Dan kunnen we zelfs de WRM opleiding verzorgen.

 

Vacature ambulancechauffeur

Heeft u een tekort aan professionele ambulancechauffeurs? Dan kunt u uw vacature kosteloos plaatsen op CHAUFFEUR.NL.

Wij zoeken voor u de juiste kandidaten, inclusief een eventuele screening vooraf. Heeft u met spoed een ambulancechauffeur nodig?

 

BRUSECO, professionals achter het stuur

“Ambulancediensten moeten optimaal gebruik kunnen maken van kundige en vaardige rijinstructeurs, die al werkzaam zijn binnen de eigen ambulancediensten. Dat staat buiten kijf. Er zijn namelijk te weinig professionele rijinstructeurs in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een rijinstructeur met OGS+ Bevoegdheidspas met ervaring. De Ambulancerijschool biedt ambulancediensten de mogelijkheid dit tekort op te kunnen vangen.

Het vak van ambulance-rijinstructeur vraagt om praktijkervaring. Je moet weten hoe het voelt als er een mens in nood is. Dan moet je het beste in jezelf naar boven kunnen halen. Dat vraagt om ervaring, kennis en vaardigheden die doelmatig moeten worden vermenigvuldigd. Routine ligt op de loer.

Die kennis is bij de ambulancediensten aanwezig en wij delen met onze collega rijinstructeurs bij de ambulancediensten graag onze 25 jaar ervaring in het opleiden en trainen. BRUSECO kan aanvullend ook baantrainingen verzorgen en theoriesessies organiseren voor eenieder die binnen de ambulancediensten zijn of haar rijbewijs heeft. Door ons landelijke team van professionele rijinstructeurs kunnen wij korpsen regionaal ondersteunen waardoor korte lijnen ontstaan,” aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Wilt u meer informatie over de BRUSECO Ambulance-rijschool?

 

Neem dan contact op met BRUSECO via 088-278 7300 of stuur een mail naar  info@bruseco.nl.

 

Wilt u een eigen medewerker laten opleiden tot B-rijinstructeur? Of wilt u deze zelf gaan volgen, terwijl u in dienst bent van een organisatie die zelf rijopleidingen OGS+ wil gaan verzorgen (of dit al doet?). Klik dan hier voor de Vakopleiding B-Rijinstructeur van BRUSECO.

 

U kunt ook met Paul linken via Linkedin om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.