Home » Brandweerchauffeur

Brandweerchauffeur

Leergang Brandweerchauffeur

 

Brandweerrijschool

Powered by BRUSECO

 

 

Brandweerchauffeurs hebben een belangrijke taak bij de brandweer. Je bent niet alleen manschap of hulpverlener, maar ook pompbediener of bijvoorbeeld schipper of duiker. Het vak van chauffeur staat nooit alleen. Je bent dus van meerdere markten thuis.

 

Nu het vak Brandweerchauffeur verder wordt geprofessionaliseerd, biedt de Brandweerrijschool verdere verdieping aan binnen deze specialistische taakuitvoering voor jou als Brandweerchauffeur.

 

Geen bijzaak, maar hoofdtaak!

Het beleid van de Veiligheidsregio’s is niet voor niets aan het veranderen: de taak van de brandweerchauffeur is geen bijzaak meer, maar een hoofdtaak. Het vak brandweerchauffeur zal meer trainingsuren inhouden en sommige brandweermensen zullen moeten kiezen welke specialisatie behouden blijft en welke taak er wordt (of moet worden) afgestoten.

 

Als je kiest voor Brandweerchauffeur, dan ben je bij de Brandweerrijschool, powered by BRUSECO, bij het goede adres. Je bent bij ons dus specialist in rijvaardigheid als je bij enige gespecialiseerde Brandweerrijschool van Nederland, de rijopleiding volgt en met succes afrondt.

 

We trainen je verder dan de eisen die het IFV stelt en besteden ook ruime aandacht aan jouw beroepshouding, omdat we onze kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar graag met jou delen. Als brandweerchauffeur word jij getraind door ervaren collega-brandweerchauffeurs die al veel hebben meegemaakt. Zo leer je de fijne kneepjes van het vak al direct bij de basisopleiding Brandweerchauffeur.

 

Gespecialiseerde rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+)

Bij de Brandweerrijschool werken gespecialiseerde rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+), met een ruime kennis van het vak van Brandweerchauffeur en met praktijkervaring. Ook hebben de OGS+ rijinstructeurs kennis en ervaring in het rijden van specialistische voertuigen van de Brandweer. In de vervolgtrainingen kan je je ook als brandweerchauffeur verder specialiseren in de Waterwagen, het Redvoertuig, de Haakarm en 4×4 van groot naar klein.

 

Door middel van de aantekeningen in jouw Veiligheidspaspoort kunnen we ook de jaren die volgen, verder bouwen aan jouw sterke punten een aandacht geven aan die punten waar jij behoefte aan hebt. Zo blijft jouw kennis en vaardigheden niveau optimaal.

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving leergang brandweerchauffeur

De doelstelling van de leergang is brandweerchauffeurs zodanig toe te rusten dat zij in staat zijn:

 

– een voertuig inzet-gereed te maken;

– op een veilige, effectieve en efficiënte wijze naar het incident te rijden;

– het voertuig op de aangegeven opstelplaats te plaatsen;

– een veilige situatie rondom het voertuig te creëren;

– deel te nemen aan een groepsproces in de zorgfase (evaluatie- en nazorggesprek).

 

De competenties die hiervoor nodig zijn, staan centraal in deze leergang. De leergang richt zich op zowel een brandweerchauffeur van een zwaar voertuig als een brandweerchauffeur van een licht voertuig. De theoretische bagage is voor beiden gelijk en daarmee de opzet en invulling van de masterclasses. Daar waar beiden van elkaar verschillen, komt dit tot uitdrukking in de leerwerkplekopdrachten (het werkend leren) en de baantraining. De leergang is bedoeld voor nieuw op te leiden brandweerchauffeurs.

 

 

De functie brandweerchauffeur

De brandweerchauffeur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van een incident aankomt. Hij bestuurt het brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen toe. De chauffeur werkt, indien van toepassing, samen met de leden van een brandweereenheid en andere multidisciplinaire eenheden.

 

Kerntaken

De brandweerchauffeur vervult twee kerntaken. In principe heeft iedere brandweerchauffeur met deze kerntaken te maken. Deze luiden als volgt:

 

Kerntaak 1: Uitruk/verkenning

De brandweerchauffeur rijdt, na controle van het voertuig, veilig, effectief en efficiënt naar het incident. Hij plaatst het voertuig daar op de aangegeven opstelplaats en creëert een veilige situatie rondom het voertuig.

 

Kerntaak 2: Nazorg

De brandweerchauffeur maakt het voertuig weer inzet gereed in samenspraak met de bevelvoerder. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet, en na een traumatische ervaring aan een nazorggesprek.

 

Als referentiekader voor de inhoud verwijzen wij naar het lespakket brandweerchauffeur van het IFV. Een onderdeel hiervan is de toetskaart brandweerchauffeur die door opdrachtnemer gebruikt moet worden om de verrichtingen van de deelnemers te registreren.

 

 

 

 

 

 

Na jouw Leergang Brandweerchauffeur is de Brandweerrijschool voor jou de plek waar je de geleerde rijvaardigheid optimaal kunt houden en ervaring kunt uitwisselen met de OGS+ Rijdocent van de Brandweerrijschool.

 

 

Bijscholing Brandweerchauffeur zwaar

Een brandweerchauffeur moet een goed verkeersinzicht en een goede rijstijl bezitten onder alle omstandigheden. 24 uur per dagen, 365 dagen per jaar kan je worden ingezet. Dan gaat het erom dat je alle vaardigheden laat zien.

 

Dit kan alleen bereikt worden door regelmatig een zinvolle herhalingsdag te volgen. Dit is een soort bijscholing.  te volgen om de rijstijl en het inzicht te behouden en eventueel te verbeteren. Voor functionarissen die opgeleid en aangewezen zijn als brandweerchauffeur wordt er tweejaarlijks één theoriesessie van één dagdeel en jaarlijks één praktijkbijscholing van één dagdeel verzorgd. Deze theoriesessies worden voor groepen van 8 tot 15 personen georganiseerd. De praktijkbijscholing is een bijscholing op de baan óf een bijscholing op de weg óf een bijscholing in het terrein.

 

De praktijksessies worden voor 2 personen gelijktijdig georganiseerd. De bijscholingen op de baan mogen met maximaal 6 personen gelijktijdig uitgevoerd worden. De doelen van deze bijscholing komen overeen met de vernoemde oefenkaarten uit de leidraad oefenen. De criteria uit deze oefenkaarten worden gebruikt om de vakbekwaamheid van de chauffeurs inzichtelijk te maken en te registreren.

Als referentiekader voor de inhoud verwijzen wij naar de Herziene Leidraad Oefenen ontwikkeld door het IFV. De relevante kaarten uit deze leidraad zijn bijgevoegd. Zie bijlage VIII voor de oefen kaarten.

 

Omschrijving bijscholing chauffeur SIV (licht)

Een brandweerchauffeur moet een goed verkeersinzicht en een goede rijstijl bezitten onder alle omstandigheden. Dit kan alleen bereikt worden door regelmatig een bijscholing te volgen om de rijstijl en het inzicht te behouden en eventueel te verbeteren.

 

De inhoud van deze bijscholing is gelijk aan die van de bijscholing van chauffeur met dien verstande dat deze met een licht < 3500 kg, in sommige gevallen vierwiel-aangedreven voertuig gegeven dient te worden.

 

De brandweerchauffeurs die deze bijscholing zullen volgen zijn;

 • brandweerchauffeurs van de SIV (snel inzetbaar voertuig) die in de praktijk rijden met een Mercedes sprinter 4×4
 • piketfunctionarissen die worden ingezet als o.a. CvD, OVD-B, OVD-G, HOVD, AGS MPL en/of GHOR-functionarissen
 • brandweerchauffeurs die overige lichte voorrangsvoertuigen besturen en niet de bijscholing chauffeur zwaar volgen

 

Meer informatie nodig?Bel met 088-2787301 met Paul Brussaard voor meer informatie. Of stuur een email naar info@bruseco.nl.

 

www.brandweerrijschool.nl

Powered by BRUSECO

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 18 augustus – Informatiebijeenkomst online over CCV-D en DEKRA opleidingen -   Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter […]
 • 23 en 24 augustus: bijscholing voor rijinstructeurs: omgaan met voorrangsvoertuigen (WRM 59) - Leer het beste uit jezelf te halen als het gaat om de benadering van voorrangsvoertuigen. We geven je deze dag een inkijkje in het hoofd van een chauffeur van de brandweer, zodat je begrijpt hoe je voortaan op de juiste wijze kunt reageren als er een voertuig met sirene en zwaailicht achter je opduikt. BRUSECO verzorgt […]
 • 1 en 15 september 2021 – Informatiebijeenkomsten DEKRA en CCV-D opleidingen (online) - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 17, 21 en 22 september – Opleiding erkend verkeersregelaar - Er is op dit moment een groot tekort aan professionele verkeersregelaars. Denk hierbij aan het werken in een teststraat of op een vaccinatielocatie. Maar het evenementenseizoen gaat ook weer beginnen, dus daar komt ook veel werk uit voort. Wees kritisch waar je de opleiding doet. Want het werk van een verkeersregelaar kent een grote verantwoordelijkheid. […]
 • 1 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]