Brandweerchauffeur

Leergang Brandweerchauffeur

 

Brandweerrijschool

Powered by BRUSECO

 

 

Brandweerchauffeurs hebben een belangrijke taak bij de brandweer. Je bent niet alleen manschap of hulpverlener, maar ook pompbediener of bijvoorbeeld schipper of duiker. Het vak van chauffeur staat nooit alleen. Je bent dus van meerdere markten thuis.

 

Nu het vak Brandweerchauffeur verder wordt geprofessionaliseerd, biedt de Brandweerrijschool verdere verdieping aan binnen deze specialistische taakuitvoering voor jou als Brandweerchauffeur.

 

Geen bijzaak, maar hoofdtaak!

Het beleid van de Veiligheidsregio’s is niet voor niets aan het veranderen: de taak van de brandweerchauffeur is geen bijzaak meer, maar een hoofdtaak. Het vak brandweerchauffeur zal meer trainingsuren inhouden en sommige brandweermensen zullen moeten kiezen welke specialisatie behouden blijft en welke taak er wordt (of moet worden) afgestoten.

 

Als je kiest voor Brandweerchauffeur, dan ben je bij de Brandweerrijschool, powered by BRUSECO, bij het goede adres. Je bent bij ons dus specialist in rijvaardigheid als je bij enige gespecialiseerde Brandweerrijschool van Nederland, de rijopleiding volgt en met succes afrondt.

 

We trainen je verder dan de eisen die het IFV stelt en besteden ook ruime aandacht aan jouw beroepshouding, omdat we onze kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar graag met jou delen. Als brandweerchauffeur word jij getraind door ervaren collega-brandweerchauffeurs die al veel hebben meegemaakt. Zo leer je de fijne kneepjes van het vak al direct bij de basisopleiding Brandweerchauffeur.

 

Gespecialiseerde rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+)

Bij de Brandweerrijschool werken gespecialiseerde rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+), met een ruime kennis van het vak van Brandweerchauffeur en met praktijkervaring. Ook hebben de OGS+ rijinstructeurs kennis en ervaring in het rijden van specialistische voertuigen van de Brandweer. In de vervolgtrainingen kan je je ook als brandweerchauffeur verder specialiseren in de Waterwagen, het Redvoertuig, de Haakarm en 4×4 van groot naar klein.

 

Door middel van de aantekeningen in jouw Veiligheidspaspoort kunnen we ook de jaren die volgen, verder bouwen aan jouw sterke punten een aandacht geven aan die punten waar jij behoefte aan hebt. Zo blijft jouw kennis en vaardigheden niveau optimaal.

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving leergang brandweerchauffeur

De doelstelling van de leergang is brandweerchauffeurs zodanig toe te rusten dat zij in staat zijn:

 

– een voertuig inzet-gereed te maken;

– op een veilige, effectieve en efficiënte wijze naar het incident te rijden;

– het voertuig op de aangegeven opstelplaats te plaatsen;

– een veilige situatie rondom het voertuig te creëren;

– deel te nemen aan een groepsproces in de zorgfase (evaluatie- en nazorggesprek).

 

De competenties die hiervoor nodig zijn, staan centraal in deze leergang. De leergang richt zich op zowel een brandweerchauffeur van een zwaar voertuig als een brandweerchauffeur van een licht voertuig. De theoretische bagage is voor beiden gelijk en daarmee de opzet en invulling van de masterclasses. Daar waar beiden van elkaar verschillen, komt dit tot uitdrukking in de leerwerkplekopdrachten (het werkend leren) en de baantraining. De leergang is bedoeld voor nieuw op te leiden brandweerchauffeurs.

 

 

De functie brandweerchauffeur

De brandweerchauffeur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van een incident aankomt. Hij bestuurt het brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen toe. De chauffeur werkt, indien van toepassing, samen met de leden van een brandweereenheid en andere multidisciplinaire eenheden.

 

Kerntaken

De brandweerchauffeur vervult twee kerntaken. In principe heeft iedere brandweerchauffeur met deze kerntaken te maken. Deze luiden als volgt:

 

Kerntaak 1: Uitruk/verkenning

De brandweerchauffeur rijdt, na controle van het voertuig, veilig, effectief en efficiënt naar het incident. Hij plaatst het voertuig daar op de aangegeven opstelplaats en creëert een veilige situatie rondom het voertuig.

 

Kerntaak 2: Nazorg

De brandweerchauffeur maakt het voertuig weer inzet gereed in samenspraak met de bevelvoerder. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet, en na een traumatische ervaring aan een nazorggesprek.

 

Als referentiekader voor de inhoud verwijzen wij naar het lespakket brandweerchauffeur van het IFV. Een onderdeel hiervan is de toetskaart brandweerchauffeur die door opdrachtnemer gebruikt moet worden om de verrichtingen van de deelnemers te registreren.

 

 

 

 

 

 

Na jouw Leergang Brandweerchauffeur is de Brandweerrijschool voor jou de plek waar je de geleerde rijvaardigheid optimaal kunt houden en ervaring kunt uitwisselen met de OGS+ Rijdocent van de Brandweerrijschool.

 

 

Bijscholing Brandweerchauffeur zwaar

Een brandweerchauffeur moet een goed verkeersinzicht en een goede rijstijl bezitten onder alle omstandigheden. 24 uur per dagen, 365 dagen per jaar kan je worden ingezet. Dan gaat het erom dat je alle vaardigheden laat zien.

 

Dit kan alleen bereikt worden door regelmatig een zinvolle herhalingsdag te volgen. Dit is een soort bijscholing.  te volgen om de rijstijl en het inzicht te behouden en eventueel te verbeteren. Voor functionarissen die opgeleid en aangewezen zijn als brandweerchauffeur wordt er tweejaarlijks één theoriesessie van één dagdeel en jaarlijks één praktijkbijscholing van één dagdeel verzorgd. Deze theoriesessies worden voor groepen van 8 tot 15 personen georganiseerd. De praktijkbijscholing is een bijscholing op de baan óf een bijscholing op de weg óf een bijscholing in het terrein.

 

De praktijksessies worden voor 2 personen gelijktijdig georganiseerd. De bijscholingen op de baan mogen met maximaal 6 personen gelijktijdig uitgevoerd worden. De doelen van deze bijscholing komen overeen met de vernoemde oefenkaarten uit de leidraad oefenen. De criteria uit deze oefenkaarten worden gebruikt om de vakbekwaamheid van de chauffeurs inzichtelijk te maken en te registreren.

Als referentiekader voor de inhoud verwijzen wij naar de Herziene Leidraad Oefenen ontwikkeld door het IFV. De relevante kaarten uit deze leidraad zijn bijgevoegd. Zie bijlage VIII voor de oefen kaarten.

 

Omschrijving bijscholing chauffeur SIV (licht)

Een brandweerchauffeur moet een goed verkeersinzicht en een goede rijstijl bezitten onder alle omstandigheden. Dit kan alleen bereikt worden door regelmatig een bijscholing te volgen om de rijstijl en het inzicht te behouden en eventueel te verbeteren.

 

De inhoud van deze bijscholing is gelijk aan die van de bijscholing van chauffeur met dien verstande dat deze met een licht < 3500 kg, in sommige gevallen vierwiel-aangedreven voertuig gegeven dient te worden.

 

De brandweerchauffeurs die deze bijscholing zullen volgen zijn;

  • brandweerchauffeurs van de SIV (snel inzetbaar voertuig) die in de praktijk rijden met een Mercedes sprinter 4×4
  • piketfunctionarissen die worden ingezet als o.a. CvD, OVD-B, OVD-G, HOVD, AGS MPL en/of GHOR-functionarissen
  • brandweerchauffeurs die overige lichte voorrangsvoertuigen besturen en niet de bijscholing chauffeur zwaar volgen

 

Meer informatie nodig?Bel met 088-2787301 met Paul Brussaard voor meer informatie. Of stuur een email naar info@bruseco.nl.

 

www.brandweerrijschool.nl

Powered by BRUSECO