BRUSECO Bescherming

Van statisch beveiligen naar dynamisch beschermen

We hebben met BRUSECO en Brussaard bijna 30 jaar ervaring in het bedienen van meer dan 4.500 opdrachtgevers. In al die jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden en beschermen van ondernemers, bestuurders en directeuren.

 

Wat ons opviel was dat kleinere beveiligingsbedrijven veelal niet op corporate niveau kunnen denken en ontwikkelen en dat deze bedrijfjes zich beperken tot het ´op de winkel passen´. Steeds vaker worden BRUSECO en Brussaard als leverancier en opleider van directiechauffeurs, door opdrachtgevers uitdrukkelijker betrokken bij de bescherming en beveiliging. Omdat vervoer nu eenmaal de zwakste schakel is, als het gaat om afschermen van de VIP.  

 

BRUSECO werkt op directie- en Boardniveau als het gaat om vertrouwelijke services, zoals het werven en selecteren van directiechauffeurs. Een directiechauffeur is immers degene die het vaakst bij de opdrachtgever in de buurt is en op de hoogte is van zijn agenda. Betrouwbaarheid is dan een zeer belangrijke factor.

 

BRUSECO schrijft daarnaast ook het Beschermingsprotocol ® voor ondernemingen, organisaties en instellingen, zodat helder is wie wordt ingeschakeld en welke taken deze persoon heeft, mocht er sprake zijn van een dreiging. Dit protocol wordt op Boardniveau vastgesteld. Het gaat hier om de veiligheid van de eigen medewerkers. BRUSECO werkt het Beschermingsprotocol® uit tot op medewerker-niveau. BRUSECO regelt uiteraard ook de opleiding en vakbekwaamheid van de directiechauffeur (of stelt deze via de zusterorganisatie Brussaard BV beschikbaar). De cirkel van medewerkers blijft op deze wijze gesloten.

 

Geen statische beveiliging

Onderscheidend in onze aanpak is dat er geen sprake is van een statische beveiliging, maar van een dynamische bescherming. Dit maakt onze dienstverlening uniek in Nederland.

 

Cultuurverandering

Doel is om stap voor stap een cultuurverandering te realiseren, waarbij iedere medewerker handelt conform het Beschermingsprotocol®. Daarmee wordt tegelijkertijd benadrukt dat de organisatie gewoon blijft functioneren en er geen onnodige onrust wordt veroorzaakt. Bescherming van de directie en medewerkers van het bedrijf wordt hiermee een onderdeel van de corporate gedachte, als identiteit van de organisatie. Het hoort er nu eenmaal bij, dus laten we er vooral praktisch mee omgaan.

 

Advies

Wenst u een vrijblijvend gesprek met onze adviseurs? Neem dan contact op met 088-278 73 01 voor het maken van een afspraak.