BRUSECO CrisisCTRL

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat weten wij uit ervaring. Dreigt er een crisis? Of zijn er mogelijke ontwikkelingen die de continuïteit van uw onderneming kunnen ondermijnen? Dan is CrisisCTRL de juist partner.

 

Samen met BRUSECO CrisisCTRL worden een actieplan ontwikkeld, waarin de risico’s zijn omschreven. Per risico wordt een Plan van aanpak opgesteld. Een goede en juiste voorbereiding biedt steun en visie aan het management, zodra een risico gaat spelen. CrisisCTRL biedt houvast.

 

  • Voorkom onduidelijkheid rondom een crisissituatie. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding en strikte uitvoering,
  • Spreek heldere taken en verantwoordelijkheden af, zodat een ieder weet welke rol deze speelt tijdens een crisis,
  • Stel van tevoren een helder communicatieplan op en denk daarin vooruit,
  • Zorg dat er diverse scenario’s worden uitgedacht, zodat u altijd een keuze heeft,
  • Stel een Beschermingsprotocol op, zodat nieuwe en bestaande medewerkers exact weten wat er van hen wordt verwacht en welke maatregelen er worden genomen,
  • Zorg ervoor dat u een communicatieplan heeft klaarliggen.

 

BRUSECO CrisisCTRL ontwerpt voor uw organisatie een eigen Beschermingsprotocol ®. 

Dit protocol wordt op Boardniveau vastgesteld. Het gaat hier om de veiligheid van de eigen medewerkers. BRUSECO werkt het Beschermingsprotocol® uit tot op medewerker-niveau.

 

Cultuurverandering

Doel is om stap voor stap een cultuurverandering te realiseren, waarbij iedere medewerker handelt conform het Beschermingsprotocol®. Daarmee wordt tegelijkertijd benadrukt dat de organisatie gewoon blijft functioneren en er geen onnodige onrust wordt veroorzaakt. Bescherming van de directie en medewerkers van het bedrijf wordt hiermee een onderdeel van de corporate gedachte, als identiteit van de organisatie.

 

Advies

Wenst u een vrijblijvend gesprek met onze adviseurs?

Neem dan contact op met 088-278 73 01 voor het maken van een afspraak.

 

Visie op aanpak Coronacrisis

Lees hier het interview met Paul Brussaard, die door de NCD is gevraagd om zijn visie te delen over de CORONACRISIS in 2020.

 

Paul is betrokken bij het COVID-19 Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Utrecht (ROT). Deze ervaring koppelt Paul aan bedrijven en ondernemingen die hun omzet zijn kwijtgeraakt.

 

Samen het NCD biedt Paul de directeuren en DGA’s de mogelijkheid om weerbaar te worden tegen deze crisis. Dit geschiedt door intervisie en themabijeenkomsten via Zoom of Microsoft Teams in nauwe samenwerking met specialisten. Dit zijn partners van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.