BRUSECO 10 jaar marktleider in Duitsland

We vieren feest bij BRUSECO!

Het is precies 10 jaar geleden dat BRUSECO als eerste opleider in Duitsland het vak directiechauffeur onafhankelijk liet examineren. Daarmee heeft een Nederlandse onderneming de standaard neergezet voor het Duitse beroep en vak van Directiechauffeur!

 


Onze Hoofdtrainer in Duitsland, Ralf Gottwald.
 

Ralf Gottwald, Hoofd opleidingen BRUSECO GmbH: “Met DEKRA heeft BRUSECO GmbH in Duitsland de nieuwe standaard voor het vak directiechauffeur geïntroduceerd in 2009. Dit in navolging van de accreditatie van BRUSECO als opleider door het Centraal Examenbureau Politie (CEP) in 2001 en later het CCV-D in 2004 (CBR) in Nederland. De expertcommissie van DEKRA Duitsland is destijds in Nederland meegereden met de CCV-D examens om zo te onderzoeken hoe de examens in Nederland waren opgebouwd. De huidige DEKRA toetsmatrijs voor directiechauffeurs is vanuit die basis verder opgebouwd en uitgebreid. De basis van het CCV was vooral gericht op de Nederlandse Wegenverkeerswet en op de rijvaardigheid. Er zaten geen internationale aspecten in (in het buitenland rijden vraagt om kennis en vaardigheden) en ook het onderdeel beroepshouding ontbrak volledig. Dat is in Duitsland juist een grote toegevoegde waarde! Het examen van DEKRA is mede daarom tot een veel hoger serviceniveau ontwikkeld.

 

Bij DEKRA wordt de directiechauffeur op meer dan 40 punten getoetst. Bij het CCV is dat slechts een aantal punten. Die nieuwe benadering komt uit de unieke samenwerking tussen BRUSECO en DEKRA als onafhankelijk examenbureau. En dat is direct van meerwaarde voor onze opdrachtgevers, zoals multinationals en overheidsinstellingen”.

 

Ralf vervolgt: “DEKRA is een professionele organisatie die veel waarde hecht aan efficiëntie en effectiviteit. Deelname aan een aantal vakgerichte Masterclasses is door DEKRA verplicht gesteld, zodat de chauffeur niet alleen uitstekend leert autorijden, maar ook heel goed weet op welke wijze hij of zij dient op te treden in bepaalde situaties en meer specialistische vakkennis opdoet (auto te water, incidentmanagement). Hierdoor is de directiechauffeur breder opgeleid. DEKRA certificeert het beroep van directiechauffeur, dus niet alleen het rijden. Zo is het theorie-examen bij DEKRA geheel mondeling (dus geen multiple choice vragen) waarbij de interactie tussen examinator en de directiechauffeur van grote waarde is. In dit gesprek worden cases behandeld en wordt gekeken naar de pro-activiteit van de chauffeur.

Iedere drie jaar opnieuw wordt de directiechauffeur opnieuw gecertificeerd. De rijvaardigheid, communicatieve vaardigheden, beroepshouding en serviceverlenende instelling worden getoetst tijdens dit twee uur durende praktijkexamen. De algemene theorie die de basis vormt van het CCV-D examen is door DEKRA i.s.m. een College van Deskundigen verder uitgebreid met internationale modules en de masterclass Psychologische Aspecten van het vak directiechauffeur. Dit College van Deskundigen is samengesteld uit eindafnemers, directiechauffeurs en de opleider. Zo blijft het certificaat actueel en relevant”.

 

600 Praktijkexamens Directiechauffeur afgenomen door DEKRA

Door de vliegende start in Duitsland en later ook Frankrijk en Luxemburg is het DEKRA certificaat de internationale standaard geworden. Momenteel zijn ruim 600 directiechauffeurs door DEKRA geëxamineerd.

In 2012 is BRUSECO i.s.m. DEKRA Certification in Nederland gestart met de Vakopleiding Internationale Executive Chauffeur. Op dit moment hebben zich geen andere opleiders aangesloten, waardoor BRUSECO de enige aanbieder is van deze hoogwaardige vakopleiding voor directiechauffeurs.

 

Opvolger van het CCV-D examen?

Paul Brussaard, Geschäftsführer BRUSECO GmbH: “De praktijkexamens worden door DEKRA Certification sinds 2012 ook in Nederland afgenomen.  Nu het CCV heeft aangegeven begin 2020 te gaan stoppen met het afnemen van de CCV-D praktijk en theorie-examens, zijn we blij dat we onze opdrachtgevers een gedegen en hoogwaardig alternatief kunnen bieden. Het DEKRA D1 certificaat garandeert immers een echte vakinhoudelijke en vaardigheden-toetsing. DEKRA is van oorsprong een Duitse firma. Alles is tot in de puntjes geregeld en vastgelegd. Dat maakt het certificaat van grote meerwaarde voor de directiechauffeur. Het certificaat wordt nu in vijf landen uitgegeven in de Duitse, Engelse, Franse en Nederlandse taal. Andere opleiders kunnen meedoen met dit hoogwaardige certificaat, via de Stichting STIVAK. We nodigen de opleiders dan ook graag uit om hieraan deel te nemen.”.

 

BRUSECO breidt haar samenwerking met DEKRA verder uit. Binnenkort komt er een uniek nieuw certificaat bij, wat veel opdrachtgevers zal aanspreken. Meer informatie over de DEKRA D1 gecertificeerde vakopleiding voor directiechauffeurs vindt u op deze site.

 

Heeft u vragen over de opleiding? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van BRUSECO. Die wordt iedere twee weken door Paul Brussaard gegeven.
Meld u aan via mail of bel met Peter of Esther via 088-278 7300 om u aan te melden.