BRUSECO onafhankelijk beoordeeld via Springest

BRUSECO is door ruim 100 kandidaten beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 9,2. Dit is op de onafhankelijke beoordelingssite Springest gepubliceerd.

“We zijn trots op de waardering 9,2 door onze kandidaten! De benadering van BRUSECO is didactisch gezien uniek in Nederland”, zegt Esther Bloemendaal, directeur van BRUSECO.

 

“De BRUSECO instructeurs zijn beter te omschrijven als coach of als trainer, dan als (rij-)instructeur. Door de individuele aanpak van onze kandidaten maken we optimaal gebruik van zijn of haar kwaliteiten en versterken het vermogen onderscheidend te zijn in de markt. Er zijn namelijk net zoveel verschillende directiechauffeurs als VIPS. Een juiste match tussen de chauffeur en werkgever is daardoor belangrijker geworden dan voorheen. Bij de opleidingen DEKRA D1 en CCV D1 kijken onze trainers naar de talenten van de kandidaat. Dit wordt in beeld gebracht bij de BRUSECO Monitor. Naar aanleiding van de Monitor wordt samen met de kandidaat een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opgesteld, dat de basis voor het verdere leerproces vormt.

 

Omdat BRUSECO kandidaten mensen uit diverse branches in de opleiding krijgt is de individuele opleiding en begeleiding nóg belangrijker. Niet iedereen heeft immers dezelfde achtergrond en ervaring. De ene kandidaat blinkt uit in rijvaardigheid, maar kan tekortschieten in andere vaardigheden, zoals het beheersen van het navigatiesysteem en een dienstverlenende instelling. Een andere kandidaat kan er tip top uitzien, uitstekend communiceren, maar heeft minder ervaring in de rijvaardigheid en verkeersinzicht. Bij ervaren directiechauffeurs leggen we vaak meer accent op de verhoogde rijvaardigheid. Deze persoonlijke aanpak wordt vooraf besproken met de kandidaat, waardoor deze ook gemotiveerd wordt om zijn sterke punten verder uit te bouwen en voldoende aandacht te geven aan die punten die verbetering behoeven. BRUSECO stelt altijd de ontwikkeling van de kandidaat centraal in de opleiding. En die benadering zien we terug in de beoordeling van onze opleidingen”, aldus Esther Bloemendaal.

 

BRUSECO is de enige opleider die de beoordelingen van de kandidaten die bij BRUSECO zijn opgeleid via een onafhankelijk beoordelingssite publiceert.

 

Als internationaal opleidingsinstituut werken we continu aan de vernieuwing van ons opleidingsaanbod. We ontwikkelen specialistische modules die actueel zijn en die aansluiten bij de vraag uit de markt. BRUSECO heeft, als enige opleider, vaste trainers die zelf ook minimaal 40 uur per jaar als directiechauffeur voor diverse hooggeplaatste personen rijden. Deze werkstage en de terugkoppeling vanuit de opdrachtgevers (die een directiechauffeur inhuren), vormen waardevolle feedback voor BRUSECO. Alle actuele vragen en de terugkoppeling vanuit de opdrachtgevers worden direct verweven in de vakopleiding. Hierdoor ligt het accent binnen de opleidingen van BRUSECO zowel op de verhoogde rijvaardigheid, als op de wensen en eisen van de VIP. Een goede directiechauffeur is immers méér dan iemand die de auto bestuurt…

BRUSECO maakt haar slogan waar: “Een rijopleiding kunt u overal volgen, maar een vakopleiding alleen bij BRUSECO”.

 

Neem hier een kijkje naar de beoordelingen op Springest, de onafhankelijke site waarop de kandidaten van BRUSECO hun beoordeling hebben geschreven: