BRUSECO start programma voor rijcoaches Optische & Geluidssignalen

Na vele gesprekken met opdrachtgevers (diverse hulpdiensten) heeft BRUSECO besloten om een coachingprogramma te starten voor instructeurs, die de ambitie hebben om opleidingen te gaan verzorgen met Optische & Geluidssignalen (OGS). Het gemis van kennis, didactische vaardigheden, rijvaardigheid en het kennisniveau van de psychologische aspecten, dient te worden weggewerkt, is de conclusie.

 

“De wijze waarop de rijinstructeur gewend is om les te geven, past niet in deze rol van rijcoach”, stelt Paul Brussaard. “Een goede rijinstructeur die bekwaam is in het lesgeven aan rijbewijs B of C leerlingen, ligt nog ver af van de professionele Rij-instructeur die de chauffeur moet opleiden naar het hoogst mogelijk rijniveau met optisch & geluidssignalen als rijcoach. Dat vraagt om extra kwaliteiten, zoals zelfkennis, didactische vaardigheden en kennis van psychologische aspecten van het rijden met optische & geluidssignalen. Wij zullen daarom deze kandidaten een programma -op maat- bieden, waardoor deze goed kan aansluiten aan het huidige niveau van topinstructeurs. Door middel van coaching, speciale masterclasses, extra rijdagen, stage en extra kennissessies brengen wij de instructeur naar dat hogere handelings- en denkniveau. Hierbij speelt het inleven in de wereld van de brandweerchauffeur of chauffeur van welke hulpdienst dan ook een belangrijke rol, de didactische vaardigheden en de zelf opgedane rijervaring. BRUSECO heeft die kennis in huis en biedt mogelijkheden om die vaardigheden extra te trainen. BRUSECO vormt hierbij de role-model voor de rijcoach OGS in opleiding. En daarvoor gaan we mensen certificeren met een “Rijcoach Optisch & Geluidssignalen” certificaat”.

 

De urgentie van dit speciale programma is duidelijk. Paul vervolgt:  “Doordat nu matig opgeleide rijinstructeurs in een hulpverleningsvoertuig gaan zitten, ontstaat een generatie instructeurs, die niet het gewenste niveau behaalt bij de kandidaat/chauffeur. Dit betekent dat opleiden geen of nauwelijks effect zal hebben, waardoor de motivatie van de chauffeur ook afneemt om deel te nemen. Ook zullen de ongevallenstatistieken negatief worden beïnvloed, is mijn inschatting”.

 

“Aan de andere kant: een goede rijcoach heeft zelfkennis, motiveert de chauffeur op de juiste wijze en moedigt deze aan om nog beter te acteren. Die wordt enthousiast van zijn nieuw verworven vaardigheden. En zal dit ook verder vertellen binnen de organisatie. Op die manier ontstaat een positieve cultuur van professioneel opleiden en nog belangrijker: van veilig rijden. Dit borgen wij vervolgens door ideeën aan te reiken, die de chauffeur tussentijds kan beoefenen. Zo blijft deze ook bij in de materie en beoefent vaker de geleerde vaardigheden. De kans op een positief effect op de schade en ongevallenstatistiek is dan veel groter. En daar gaat het uiteindelijk om!”, voegt Paul Brussaard toe.

 

 

BRUSECO heeft zich ten doel gesteld de rol van de chauffeur binnen hulpdiensten meer te benadrukken als een belangrijke functie, waardoor de cruciale schakel tussen melding en redding, vlotter en (voor iedereen) veiliger aan het verkeer deelneemt. Op dit moment verzorgt BRUSECO Hulpdiensten rijopleidingen voor diverse veiligheidsregio’s.

 

Lees hier meer over dit nieuwe programma van BRUSECO voor Rijinstructeurs OGS+

 

Meer informatie? Bel met 088- 278 7301 voor meer informatie. U komt dan in contact met Paul Brussaard.