Uw directiechauffeur(s) bekwaam houden

Onafhankelijke certificering

DEKRA

U kunt als bedrijf of instelling ervoor kiezen om een directiechauffeur te laten opleiden. BRUSECO is zowel door DEKRA als het CCV erkend als vakopleider. Dit betekent dat uw directie- of privé-chauffeur na afloop over een erkend vakbekwaamheidscertificaat beschikt. Het DEKRA is de grootste (niet beursgenoteerde) onafhankelijke certificeerder in de wereld. Zij neemt de DEKRA D1 examens af in Nederland voor directiechauffeurs die breed zijn opgeleid en waarbij de beroepsopleiding belangrijk wordt gevonden. Hierop wordt ook geëxamineerd. De directiechauffeur wordt op ruim 30 competenties getest en geëxamineerd door DEKRA. BRUSECO is officieel geaccrediteerd als opleider. Het DEKRA stelt aanvullende eisen aan de kandidaten die examen willen doen. Zo dient deze over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken en een Medische verklaring (iedere drie jaar).

 

BRUSECO heeft al in 2009 in Duitsland en in 2012 in Nederland een overeenkomst gesloten met DEKRA in vijf landen, waarbij DEKRA toeziet op de kwaliteit van de vakopleiding directiechauffeur en de examens voor directiechauffeurs afneemt. Op deze wijze wordt een onafhankelijk examen en certificering gegarandeerd. Ook in de toekomst.

 

Wist u dat:

  • – DEKRA jaarlijks een omzet van meer dan 3,1 miljard euro behaald?
  • – Dat er meer dan 44.000 medewerkers iedere dag werken aan veiligheid en certificering?
  • – Dat DEKRA wereldwijd het grootste niet-beursgenoteerde bedrijf is in testen, inspecteren en certificeren?

 

DEKRA werkt al meer dan 90 jaar aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het bedrijf was een van de eerste ondertekenaars van de European Road Safety Charter en streeft ernaar dat het aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van vandaag gehalveerd is. DEKRA’s experts zijn gesprekspartner in vele nationale en internationale organisaties. In Nederland neemt DEKRA de DEKRA D1 examens af in Arnhem.

 

Bekijk hier meer over DEKRA Nederland

In Nederland neemt DEKRA de examens af voor de directiechauffeurs. Het praktijkexamen duurt twee uur. De directiechauffeur wordt op meer dan 30 competenties getest en beoordeeld in de praktijksituatie. Dit wordt beoordeeld door een examinator.

 

 

CCV

U kunt er ook voor kiezen om uw directiechauffeur volgens de CCV Toetsmatrijs examen te laten doen. Dit is een onafhankelijke toetsing door middel van een praktijkexamen en theorie-examen.

Het CCV legt het accent op puur de rijvaardigheid. Het CCV is een divisie van het landelijk examenbureau CBR.

Het CCV verzorgt tot 2020 als onafhankelijke partij de toetsing van de vakbekwaamheid van directiechauffeurs in Nederland door het afnemen van een praktijk- en theorie-examen. Zij heeft aangegeven deze activiteiten af te stoten.

 

De onafhankelijke toetsing van de opgeleide directiechauffeurs waarborgt niet alleen de kwaliteit van de opleidingen voor directiechauffeurs, maar ook die van de geslaagde kandidaten. Door de betrokkenheid van het CCV als examinator is er een uniformiteit in de certificering van de D1 en D2 opleiding tot stand gebracht. Het huidige praktijk- en theorieexamen verdwijnt bij het CCV vanaf 2020.

 

Vakbekwaam blijven

Herhalingsdag directiechauffeur: vernieuwen van kennis
Net als in andere branches is ook binnen de wereld van de directiechauffeur en VIP chauffeur het onderhouden en regelmatig vernieuwen van bekwaamheden en vaardigheden van groot belang. Vandaar dat aan de geldigheid van het DEKRA / CCV-D1 en DEKRA/ CCV-D2 diploma de eis is verbonden, dat chauffeurs in vijf jaar tenminste twee dagen een herhalingstraining rijvaardigheid en één masterclass volgen. Zo bieden we de masterclass incidentmanagement aan en de masterclass Autovisie, waarbij de nieuwste autotechnieken worden behandeld.
Bij de herhalingsdag praktijk kan ook gekozen worden voor een combinatie van een training op de openbare weg en een besloten oefencircuit. BRUSECO traint iedere week op op de RDW baan in Lelystad.

 

Neemt u contact op met BRUSECO via info@bruseco.nl of bel tijdens kantooruren met 088-278 73 00.

 

Vacatures voor directiechauffeur

Heeft u een vacature voor een directiechauffeur? Dan kan BRUSECO voor u de juiste kandidaat werven en selecteren. Door meer dan 29 jaar praktijkervaring en 17 jaar opleidingservaring beschikt BRUSECO over een volledig netwerk van gecertificeerde directiechauffeurs.

 

Neemt u contact op met Esther Bloemendaal, directeur bij BRUSECO. Zij is bereikbaar via 088-278 73 00 of via info@bruseco.nl