CCV- D2 Gecertificeerd directiechauffeur

De opleiding CCV-D2 is bestemd voor CCV-D1 gecertificeerde directiechauffeurs die, vanwege veiligheidsrisico’s en in het belang van hun cliënt en/of opdrachtgever, zich genoodzaakt zien hun eerder verworven competenties uit te breiden cq te verdiepen.

Directiechauffeur en veiligheid

In de vervolgopleiding CCV-D2 ligt de nadruk op het uitbouwen van uw individuele vaardigheden. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan preventieve observatie, multitasking en beveiliging. Zo leert u ondermeer een routeveiligheidsplan op te stellen. U wordt daarnaast getraind in het rijden met hoge snelheid en het rijden onder bijzondere omstandigheden.

De veiligheid in en rondom de auto en bij verkeersdeelname wordt met deze opleiding verder verhoogd.

bruseco_ccv-d2_opleidingDuur CCV-D2 opleiding

De Opleiding Directiechauffeur D2 (CCV-D2) duurt vijf aaneengesloten werkdagen (ma – vr), inclusief het praktijkexamen. Dit examen wordt standaard afgenomen bij het CCV/CBR in Leusden.

 

Het CCV heeft aangegeven deze examens CCV D2 niet meer te examineren vanaf 2020. BRUSECO adviseert u om het DEKRA D2 programma te volgen (dit is inclusief het CCV D2 programma), zodat u over een waardevast certificaat beschikt, uitgereikt door een onafhankelijk exameninstituut. DEKRA biedt een waardevast certificaat DEKRA D2.

Opleiding in modules

U kunt er ook voor kiezen om de DEKRA D2 opleiding in modules te volgen, waarbij u de lesdagen verspreidt over een langere periode. Deze VIP Guard D2 opleiding is uitgebreider dan de reguliere CCV-D2 opleiding. U kunt na het volgen van VIP Guard D2 opleiding echter gewoon het examen CCV-D2 (of DEKRA D2) afleggen.

Toelatingseisen CCV- of DEKRA D2 opleiding

Om de BRUSECO opleiding CCV of DEKRA D2 te kunnen volgen dient u de Basisopleiding Directiechauffeur CCV-D1 of DEKRA D1 met goed gevolg te hebben afgerond met een geldig certificaat.

Informatiepakket Aanmelden