CCV- D2 Gecertificeerd directiechauffeur

De opleiding CCV-D2 is bestemd voor CCV-D1 gecertificeerde directiechauffeurs die, vanwege veiligheidsrisico’s en in het belang van hun cliënt en/of opdrachtgever, zich genoodzaakt zien hun eerder verworven competenties uit te breiden cq te verdiepen.

Directiechauffeur en veiligheid

In de vervolgopleiding CCV-D2 ligt de nadruk op het uitbouwen van uw individuele vaardigheden. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan preventieve observatie, multitasking en beveiliging. Zo leert u ondermeer een routeveiligheidsplan op te stellen. U wordt daarnaast getraind in het rijden met hoge snelheid en het rijden onder bijzondere omstandigheden.
De veiligheid in en rondom de auto en bij verkeersdeelname wordt met deze opleiding verder verhoogd.

bruseco_ccv-d2_opleidingDuur CCV-D2 opleiding

De Opleiding Directiechauffeur D2 (CCV-D2) duurt vijf aaneengesloten werkdagen (ma – vr), inclusief het praktijkexamen. Dit examen wordt standaard afgenomen bij het CCV/CBR in Leusden.

Opleiding in modules

U kunt er ook voor kiezen om de D2 opleiding in modules te volgen, waarbij u de lesdagen verspreidt over een langere periode. Deze VIP Guard D2 opleiding is uitgebreider dan de reguliere CCV-D2 opleiding. U kunt na het volgen van VIP Guard D2 opleiding echter gewoon het examen CCV-D2 (of DEKRA D2) afleggen.

Toelatingseisen CCV-D2 opleiding

Om de BRUSECO opleiding CCV-D2 te kunnen volgen dient u de Basisopleiding Directiechauffeur CCV-D1 met goed gevolg te hebben afgelegd. De opleiding CCV-D2 is met medewerking van BRUSECO ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van het CCV, wat een onderdeel is van het CBR.

Informatiepakket Aanmelden