Home » Certificering OGS+ Bevoegdheidspas

Certificering OGS+ Bevoegdheidspas

Certificeringssysteem voor u als rijinstructeur OGS+

 

In dit onderdeel vindt u het certificeringssysteem voor rijinstructeurs op hoofdlijnen zoals door BRUSECO wordt uitgevoerd. Dit is opgesteld door de werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, IBKI en IFV. De Politieacademie en OTCRij (Defensie) zijn gevraagd om als inhoudelijke, onafhankelijke adviseurs mee te denken en te werken.

 

1.1 Examinering door IBKI

Indien u werkzaam wilt worden als Rijinstructeur OGS+  via BRUSECO of via uw eigen rijschool, dan dient u een examen af te leggen bij het IBKI dat bestaat uit twee onderdelen:

 1. Theorie-examenonderdeel: vragenlijst over kennis en inzicht,
 2. Praktijkexamenonderdeel: zelf een rit rijden met optische en geluidssignalen, ter beoordeling door de IBKI Examinator.

 

De beide examenonderdelen zijn aparte eenheden. Een behaald examenonderdeel blijft 12 maanden geldig. Het is mogelijk om per onderdeel een herexamen te doen. Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal pogingen. Het behalen van het theorie-examen is geen voorwaarde om deel te nemen aan praktijkexamen.

 

1.1.1 Inhoud en uitvoering theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit 25 vragen op het gebied van:

 •   Wetgeving (Regeling Optische en Geluidssignalen, Wegenverkeerswet, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens)
 •   Verkeersgedrag (richtinggevend kader, beroepshouding)
 •   Brancherichtlijnen (brandweer, politie, ambulance). Na vaststelling nieuwebrancherichtlijn uitsluitend vragen over gezamenlijk deel.
  Het theoriedeel kan afgenomen worden op één van de locaties van het IBKI.

 

1.1.2 Inhoud en uitvoering praktijkexamen

U doet examen in een voorrangsvoertuig van BRUSECO. De duur van de examenrit bedraagt maximaal 1 uur. De gehele rit wordt meegenomen in de beoordeling, waarbij het zwaartepunt gelegd wordt op de spoedrit,

Het OGS+ Praktijkexamen begint met uitleg over de procedure. Vervolgens gaat u de een normale rit rijden (zonder optische en geluidssignalen). Onderweg krijgt u de opdracht van de examinator om de rit met optische en geluidssignalen te vervolgen.

U krijgt 2 ritten met optische en geluidssignalen van ongeveer 5 tot 10 minuten. Tijdens de ritten wordt er zowel binnen als buiten de bebouwde kom gereden en over kruispunten. Na de examenrit vindt een afsluitend gesprek met beoordeling plaats. U hoort direct de uitslag.

 

Het examen wordt afgenomen in een personenvoertuig categorie B. Het voertuig moet in ieder geval volledig zijn uitgevoerd als lesvoorrangsvoertuig conform geldende wet- en regelgeving (beschikt over correct uitgevoerde optische en geluidssignalen, dubbele bediening en extra spiegels).

Voorafgaand aan de rit wordt door het IBKI aan de meldkamer toestemming gevraagd om met optische en geluidssignalen te rijden. Een aandachtspunt is nog bij welke meldkamer toestemming moet worden gevraagd als de kandidaat van een particuliere opleider afkomstig is. Het praktijkexamen wordt afgenomen vanaf het IBKI in Nieuwegein.

De route van de examenrit wordt vooraf gepland door de examinator van het IBKI. Er kan niet telkens dezelfde route worden gereden i.v.m. overlast omwonenden. De examinator geeft gedurende de rit instructies over de rijden route.

 

1.1.3 Examinatoren
Examinatoren worden door IBKI aangesteld. Examinatoren met een (commercieel) belang bij het al dan niet slagen van een bepaalde rijinstructeur, worden uitgesloten van het betreffende examen.

 

1.1.4 Instroomeisen
De kandidaat die het examen wil afleggen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 •   In het bezit zijn van een geldig WRM-certificaat
 •   In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B
 •   De kandidaat moet een volledig ingericht voorrangsvoertuig meenemen welke aanvoorwaarden van een lesvoertuig voldoen conform artikel 4 van de vrijstelling (Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943).

 

 • 1.2 Certificaat

1.2.1 Geldigheidsduur certificaat

Het certificaat is vijf jaar geldig, waarna de rijinstructeur opnieuw examen moet doen. Deze hercertificering bestaat uit een praktijkexamen. Verder moet de rijinstructeur, voorafgaand aan het examen, deelnemen aan een bij-/ nascholing (1 dagdeel). Er wordt één OGS+- certificaat afgegeven voor alle voertuigcategorieën.

 

1.2.2 Aantonen dat rijinstructeur gecertificeerd is

De rijinstructeur krijgt, naast de WRM-pas, een pas voor het ‘OGS+’ certificaat. Dit wordt een aparte pas, omdat het niet mogelijk is om dit bij op de WRM-pas te zetten.

IBKI beschikt over een centrale database, waarin de hulpdiensten op naam en geboortedatum van de rijinstructeur kunnen zoeken of diegene gecertificeerd is.

U mag als rijinstructeur alleen lesgeven met optische en geluidssignalen aan de voertuigcategorie die op zijn WRM-certificaat staat.

Er is besproken dat het OGS+-certificaat automatisch wordt ingetrokken bij het verlopen of intrekken van het WRM-certificaat. Het traject tot het intrekken van het WRM-certificaat staat beschreven in artikel 21 tot en met 23 van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

 

1.2.3 Uitwisselbaarheid politie/defensie met IBKI-certificering
Er zijn politie- en defensierijinstructeurs welke naast hun taak bij politie en defensie, ook bij andere opleidingsinstituten rijopleidingen op het gebied van rijden met optische en geluidssignalen verzorgen. De bevoegdheid van politie- en defensierijinstructeurs om met OGS te trainen zonder aanvullende certificering geldt alleen voor werkzaamheden in dienst van politie en defensie. Als zij ook in de particuliere markt trainingen willen verzorgen, hebben zij dus een OGS+-pas nodig. Omdat deze persoon vanuit politie of defensie geacht wordt over de benodigde kennis en vaardigheden te beschikken, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma politie/defensierijinstructeur én die als rijinstructeur werkzaam zijn bij politie of defensie de OGS+-pas aanvragen bij het IBKI. Er is dan geen examen nodig. Deze uitwisseling is mogelijk vanaf het moment dat het certificeringssysteem operationeel is.

 

Andersom geldt de uitwisseling niet; de OGS+-pas van IBKI is niet inwisselbaar met het diploma van politie/defensie rijinstructeur. De reden hiervoor is dat de eisen aan politie/defensie rijinstructeur verder gaan dan alleen de lesbevoegdheid en het rijden met optische en geluidssignalen.

 

1.3 Overige punten

1.3.1 Voertuig voor particuliere opleiders
Het oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen mag alleen plaatsvinden in een voertuig dat uitgevoerd is als voorrangsvoertuig (striping, sirene, blauw zwaailicht). BRUSECO biedt deze mogelijkheid.

 

1.3.2 Opleiden instructeurs
Het opleiden van rijinstructeurs om met optische en geluidssignalen te rijden en les te geven, valt niet binnen de kaders van dit traject. De werkgroep is van mening dat het op het juiste niveau (examen niveau) brengen van een rijinstructeur aan BRUSECO kan worden overgelaten.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda