VeiligheidsChauffeur D3 en D4

Eerste multidisciplinaire opleiding voor directiechauffeurs

jetlimousine

Op verzoek van onze opdrachtgevers in Duitsland, Nederland en België is BRUSECO gestart met speciale trainingsprogramma’s voor D 2 gecertificeerde directiechauffeurs, waarbij de veiligheid van de functionaris (en haar of zijn vertrouwenspersonen) in alle mogelijke situaties wordt gegarandeerd.

 

Dit is de eerste vakopleiding D3 die de directiechauffeur in fases kan behalen door het volgen van de herhalingsdagen CCV D2 en DEKRA D2.

Om uw CCV D2 of DEKRA D2 certificaat geldig te houden dient de directiechauffeur/prive-chauffeur drie herhalingsdagen te volgen: die tellen dus ook mee voor de D3 certificering! Dat is uniek in Nederland. Zo behaalt u eenvoudig uw D3 certificaat.

 

Tijdens deze opleiding wordt de directiechauffeur multidisciplinair opgeleid. Dat wil zeggen dat specialisten vanuit de politie, marechaussee, brandweer en ambulancediensten, lesgeven aan de directiechauffeurs, om zo breed mogelijk op te leiden. Dit is uniek in Nederland. Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding voor directiechauffeurs in Europa. Alleen BRUSECO kan door haar unieke samenstelling van haar docentenkorps deze opleiding aanbieden.

 

In Nederland heeft BRUSECO gekozen voor de naam VeiligheidsChauffeur D3.

 

De meerwaarde van een gecertificeerde directiechauffeur D1 en D2 is bekend. BRUSECO gaat met de VeiligheidsChauffeur D3 nog een stap verder.

Indien de directiechauffeur over het D2 certificaat beschikt, kan deze modulair worden uitgebreid naar het niveau VeiligheidsChauffeur D3. Dit kan door middel van de herhalingsdagen DEKRA of CCV D2 en door het volgen van aanvullende modules en Masterclasses die hieronder staan vermeld. Deze Masterclasses worden maandelijks aangeboden door BRUSECO.

 

Een VeiligheidsChauffeur D3 is een waardevolle vertrouwenspartner die u op het best denkbare niveau veilig vervoerd en in staat is op de juiste wijze op te treden. Een waardevolle vertrouwenspersoon die u volledig ontzorgt op het terrein van veiligheid en begeleiding. En die kijkt vanuit de diverse disciplines naar de risico’s met één doel: zorgen dat u veilig wordt vervoerd, woont en werkt.

 

U kunt erop rekenen dat deze medewerker de zaak voor u in de hand heeft en houdt, als het om uw veiligheid gaat. Want we leven in een maatschappij vol risico’s: Autodiefstal, hacking, brandstichting, gele hesjes, aanslagen en terrorisme zijn relevante risico’s voor u als drukbezette eindverantwoordelijke. Uw VeiligheidsChauffeur zorgt ervoor dat u te allen tijde beschikt over extra ogen en oren, om deze risico’s te vermijden, te voorkomen, vermijden of op de juiste wijze op te lossen. Indien gewenst wordt er opgeschaald door middel van preventieve observatie of extra beveiliging. BRUSECO regelt dit met uw organisatie.

 

Praktisch, up to date en professioneel

Deze directiechauffeurs worden op BRUSECO D3 niveau getraind.

Het D3 niveau is een samenstelling van trainingen die direct toepasbaar zijn. Deze directiechauffeurs hebben de volgende certificaten behaald:

 

 • Vip te Water, (DEKRA D1)
 • Incidentmanagement (DEKRA D1),
 • AED, reanimatie,
 • Cyber Security
 • Preventieve Observatie
 • Veiligheidstaken,
 • Achtervolgingstechnieken
 • Beveiligingstechnieken
 • Rijden onder motorescorte
 • De-escalatietechnieken
 • Informatiemanagement
 • Stress management
 • Verhoogde rijvaardigheid internationaal (Duitsland en België) (DEKRA en CCV)
 • Performance management.

 

Indien de directiechauffeur alle bovenstaande modules heeft afgerond met een voldoende, ontvangt deze het Europese Certificaat VIP Guard D3, uitgereikt en op naam gesteld door BRUSECO. Dit certificaat is drie jaar geldig. De directiechauffeur dient ieder jaar een applicatie te volgen om de kennis actueel te houden en de vaardigheden te trainen.

VeiligheidsChauffeur D4 Gepantserd

Bij de D4 opleiding voor VeiligheidsChauffeur volgt de directiechauffeur nog aanvullende modules met gepantserde voertuigen.

 • Circuittraining Duitsland
 • Openbare wegtraining Nederland en België.

Zodra deze modules zijn behaald en met een voldoende zijn afgerond, dan ontvangt de directiechauffeur het Europese Certificaat VIP Guard D4 uitgereikt op naam gesteld door BRUSECO en geldig voor drie jaar. De directiechauffeur dient ieder jaar een applicatie te volgen om de kennis actueel te houden en de vaardigheden te trainen.

 

Als basisopleiding beschikt de directiechauffeur over een DEKRA D1 en D2 certificaat. Indien de directiechauffeur over slechts het CCV D1 certificaat beschikt, dan kan deze eenvoudig de modules stap voor stap behalen (zoals internationaal rijden). De modules kunnen individueel worden gevolgd en worden iedere 3 maanden aangeboden.

 

Door dit programma te volgen houdt de directiechauffeur ook het DEKRA D1 en D2 certificaat geldig.

 

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van deze opleiding.

 

Door het volgen van deze opleiding houdt de directiechauffeur het behaalde DEKRA en CCV D1 en D2 certificaat geldig.

 

Vraag hier meer informatie over onze security trainingen aan!