Crisisleiderschap

Crisisleiderschap & Safety culture: CrisisCtrl

 

In control zijn tijdens een crisis. Hoe organiseer je leiderschap tijdens een crisis? Deze vraag kent vele antwoorden. Want iedere crisis is anders. Dit vraagt om een aanpak op maat. CrisisCtrl (onderdeel van BRUSECO Hulpdiensten BV) helpt bedrijven en organisaties met het opstellen van een plan van aanpak. Indien nodig ondersteunen wij u met dit plan op te stellen met de uitvoering. U staat er niet alleen voor.

 

Er zijn vele deskundigen en wetenschappelijke studies gewijd aan crisismanagement en crisiscommunicatie. Vaak door mensen die niet zelf nooit een crisis hebben bezworen en er alleen over hebben gelezen. Dit theoretiseren werkt tot bepaalde hoogte. Het is toch vooral concreet hands-on aan de slag gaan met de juiste zaken. Daar staat CrisisCtrl voor als specialist in Crisisleiderschap: concreet, praktisch, logisch en effectief.

 

Doel inzet CrisisCtrl®

 

 • Voorkomen reputatieschade
 • Voorkomen nadelige financiële gevolgen
 • Voorkomen faillissement
 • Vergroten van weerbaarheid management bij crisis
 • Bescherming van mensen en eigendommen
 • Voorkomen hoge verzekeringspremies of verlies no-claimkortingen
 • Reduceren van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

CrisisCtrl biedt trainingen en assessments aan voor leiders, managers, directeuren en ondernemers aan om weerbaarheid tijdens een crisis te vergroten. U wordt praktisch opgeleid. CrisisCtrl luistert naar uw wensen en behoeftes. Passend binnen de context van uw eigen organisatie en omstandigheden maken wij uw Plan van Aanpak.

 

Toetsing Plan van Aanpak

Het toetsen van het Plan van Aanpak doen we door middel van een simulatie. Met een gebeurtenis zoals dit kan voorkomen bij uw organisatie. Wij trainen u en uw team en daarna bent u aan zet. Voordat wij een gebeurtenis simuleren, bieden wij u een leidraad en een gereedschapskist met allerlei oplossingen, plannen van aanpak, alternatieven en best practices.

Zo leert u concreet hoe u leiderschap kunt tonen voordat de crisis uitbreekt en tijdens de crisis. We toetsen of het ook werkt zoals we hebben bedacht. The proof of the pudding.

 

Wat biedt CrisisCtrl voor trainingen?

 • Crisiscommunicatie
 • Crisismanagement
 • Gesprekstechnieken (diverse vormen)
 • Crisis en personages
 • Crisisorganisatie en rollen
 • Best Practices
 • Crisis bij uw bedrijf
 • Crisis bij uw organisatie
 • Crisis voor u persoonlijk
 • Simulatie van de praktijk (training),
 • Advies creëren van een Safety culture.

 

Voor wie is deze training crisisleiderschap bedoeld?

 • Eindverantwoordelijke functionarissen binnen de brandweer en ambulanceorganisaties
 • Functionarissen, werkzaam bij de hulpdiensten
 • Hotelmanagement
 • Management van grote en kleine bedrijven
 • Bestuurders
 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Gemeentes
 • Instellingen

 

Crisisleiderschap

Door middel van onze trainingen ontwikkelt u zich als een leider tijdens de crisissituatie. U bent in staat om adequate (voorzorgs)maatregelen te nemen, om de (reputatie)schade(last) tot een minimum te beperken.

 

CrisisCtrl

Alle adviseurs en trainers die betrokken zijn bij CrisisCtrl zijn zelf ervaringsdeskundigen. BRUSECO-trainers zijn werkzaam bij diverse functies van brandweer, politie, marechaussee, IFV, overheid, bedrijfsleven en binnen de crisisorganisatie. Op landelijk als regionaal niveau.

 

CrisisCtrl is onderdeel van BRUSECO Hulpdiensten B.V. Deze onderneming verzorgt trainingen voor een groot aantal veiligheidsregio’s en hulpdiensten. Het management is (nog steeds) betrokken bij concrete adviestaken gedurende de COVID19 crisis via de veiligheidsregio op het terrein van crisiscommunicatie en crisismanagement. Daarnaast participeren onze adviseurs in werkgroepen die schades willen voorkomen door het creëren van een safety culture.

 

CrisisCtlr verbindt kennis, kunde en netwerk, zodat uw organisatie weerbaar wordt gemaakt tegen crises.

 

Meer informatie

Neem contact op met 088-278 7300 voor meer informatie.

 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat weten wij uit ervaring. Dreigt er een crisis? Of zijn er mogelijke ontwikkelingen die de continuïteit van uw onderneming kunnen ondermijnen? Dan is het tijd voor actie. Beter is om op tijd voorbereidingen te treffen. 

 

Samen met BRUSECO CrisisCTRL worden een actieplan ontwikkeld, waarin de risico’s zijn omschreven. Per risico wordt een plan van aanpak opgesteld. Een goede en juiste voorbereiding biedt steun en visie aan het management, zodra een risico gaat spelen.

 

CrisisCTRL biedt houvast.

 • Voorkom onduidelijkheid rondom een crisissituatie. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding en strikte uitvoering,
 • Spreek heldere taken en verantwoordelijkheden af, zodat een ieder weet welke rol deze speelt tijdens een crisis,
 • Stel van tevoren een helder communicatieplan op en denk daarin vooruit,
 • Zorg dat er diverse scenario’s worden uitgedacht, zodat u altijd een keuze heeft,
 • Stel een Beschermingsprotocol op, zodat nieuwe en bestaande medewerkers exact weten wat er van hen wordt verwacht en welke maatregelen er worden genomen,
 • Zorg ervoor dat u een communicatieplan heeft klaarliggen.

 

BRUSECO CrisisCTRL ontwerpt voor uw organisatie een eigen Beschermingsprotocol ® indien dit nodig is

Dit protocol wordt op Boardniveau vastgesteld. Het gaat hier om de veiligheid van de eigen medewerkers. BRUSECO werkt het Beschermingsprotocol® uit tot op medewerker-niveau.

 

Cultuurverandering: Safety Culture

Doel is om stap voor stap een cultuurverandering te realiseren, waarbij iedere medewerker handelt conform het Beschermingsprotocol®. Daarmee wordt tegelijkertijd benadrukt dat de organisatie gewoon blijft functioneren en er geen onnodige onrust wordt veroorzaakt. Bescherming van de directie en medewerkers van het bedrijf wordt hiermee een onderdeel van de corporate gedachte, als identiteit van de organisatie. Wij implementeren een safety culture binnen uw organisatie.

 

Visie op aanpak Coronacrisis

Lees hier het interview met Paul Brussaard, die door de NCD is gevraagd om zijn visie te delen over de CORONACRISIS in 2020.

 

Paul is betrokken bij het COVID-19 Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Utrecht (ROT). Deze ervaring koppelt Paul aan bedrijven en ondernemingen. Hij traint en coacht het management en directie op het terrein van crisismanagement en crisiscommunicatie.

 

Samen met specialisten biedt Paul de directeuren en DGA’s de mogelijkheid om weerbaar te worden tegen deze crisis.

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 23 november – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 07 december en 21 december – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • Een ongeval voorkomen…. hoe doe jij dat? - Een ongeval voorkomen…dat is eigenlijk waar wij als directiechauffeur iedere dag mee bezig zijn. Omdat een ongeval veel gevolgen heeft voor alle betrokkenen. Daarom heeft BRUSECO een unieke masterclass ontwikkeld, waarbij jouw eigen risicoprofiel leidend wordt in jouw risico bewustzijn! Het is een theoretische Masterclass, waarbij je vooraf online een vragenlijst invult. Zo krijg je inzicht in […]