DEKRA stelt certificering directiechauffeurs beschikbaar

Het DEKRA biedt opleiders die de opleiding directiechauffeur verzorgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij het huidige International Executive Chauffeur (IEC) programma. Dit programma draait sinds 2009 in Duitsland en sinds 2012 in Nederland en wordt door DEKRA op onafhankelijke wijze gecertificeerd. Op dit moment zijn er in Nederland en Duitsland ruim 500 DEKRA D1 opgeleide directiechauffeurs gecertificeerd.

 

Opleiders en opdrachtgevers wordt gevraagd deel te nemen aan de Stichting Vakbekwaamheid Directiechauffeurs (Stivac), als vertegenwoordigers van de branche. Binnen deze stichting wordt richting gegeven aan de samenwerking met DEKRA, die toeziet op de onafhankelijkheid en volledigheid van de examens. Dit doen zij door regelmatig te auditen op aanwezigheid en inhoud.

 

Hier ziet u op welke wijze DEKRA de examens afneemt: reportage over de certificering van directiechauffeurs door DEKRA       

   

 

Deelnemers aan de door DEKRA gecertificeerde opleiding ontvangen na het slagen voor het examen bij DEKRA het IEC speldje (International Executive Chauffeur).

Deze gecertificeerde directiechauffeurs worden ingeschreven in het internationale DEKRA Register.

 

 

Verzorgt uw instituut opleidingen voor directiechauffeurs en wilt u meer weten over de waarde en inhoud van deze vakopleiding voor de Nederlandse markt?
Dan bent u van harte welkom bij de informatiebijeenkomst voor opleiders op donderdag 7 februari 2019 bij DEKRA in Arnhem (examenlocatie). Stuur uw mail waarin u aangeeft interesse te hebben aan secretariaat@stivac.nl.  U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging.