DEKRA voert Audit uit bij Masterclass

Tijdens de Masterclass Risico Awareness is een auditor van DEKRA op bezoek geweest gedurende de gehele dag. Op deze wijze wordt gecontroleerd of het lesprogramma voldoet aan de leerdoelen.

Daarnaast wordt beoordeeld of de trainer de omschreven kennis daadwerkelijk behandelt, zodat voldaan wordt aan de eindtermen.

Ook wordt de deelnemerslijst gecontroleerd met de aanwezigen en of alle inschreven deelnemers aanwezig zijn.

 

Esther Bloemendaal, directeur van BRUSECO: “We krijgen op diverse momenten per jaar de onafhankelijke certificeerder DEKRA op bezoek. Doordat er regelmatig een auditor van DEKRA aanwezig is, wordt ons lesprogramma op inhoud en overdracht getoetst.

Dit biedt de kandidaten de garantie dat de lesstof en de methode aansluit bij de actuele ontwikkelingen en bij de leerdoelen. BRUSECO is de enige opleider in Nederland die zich onafhankelijk laat toetsen. Dit is een voorwaarde, gesteld door DEKRA, om examenkandidaten te laten aanbieden voor het DEKRA D1 examen voor directiechauffeur. Het praktijkexamen en de mondelinge toets voor het DEKRA D1 Certificaat brengt de competenties van de directiechauffeur in kaart. Door het uitvoeren van deze audits wordt ook gegarandeerd dat alle kandidaten hoogwaardig worden opgeleid door BRUSECO. Ook als opleider moeten we in feite steeds weer examen doen!”.

 

 

Wat doet DEKRA ?
Kijk hier naar de activiteiten van DEKRA Certification om een goede indruk te krijgen.