EvenementWijzer voor gemeentes

EvenementWijzer®

Het startpunt voor veilige evenementen

 

Vergunningsplichtige evenementen vragen om een professionele benadering door de vergunningsverstrekkers. Een goed georganiseerd en verlopen evenement is een mooi reclamebord en visitekaartje voor de gemeente. Toch bestaat er een risico. Al er onverhoopt iets (flink) misgaat, dan geldt het tegenovergestelde. Ineens staat de gemeente met haar medewerkers in de spotlights. In negatieve zin. Was er wel een vergunning aanwezig? Onder welke voorwaarden is deze verstrekt?

 

Gemeentes bepalen de kaders, stellen die vast, creëren voorwaarden en vragen garanties van evenementorganisatoren. Vervolgens dient dit op een heldere en begrijpelijke manier te worden overgebracht aan de organisatoren. Vervolgens moet erop worden toegezien of de voorwaarden uit de vergunning ook daadwerkelijk zijn nageleefd.

 

EvenementWijzer® is door BRUSECO Hulpdiensten ontwikkeld speciaal voor medewerkers van die gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van vergunningen. Om een scherp en goed kader te bieden, waarbinnen eenduidig en transparant voorwaarden worden bedacht, omschreven en gecommuniceerd. Een kader die meegaat met de tijd en actueel is.

 

Alleen met goed getrainde medewerkers kan een gemeente dit risico voorkomen en beheersen. Dit vraagt om kennisoverdracht, ervaring opdoen en scenario denken. Dit kan door middel van training en begeleiding.

 

EvenementWijzer® staat voor kennisoverdracht, ervaring opdoen (in een gesimuleerde omgeving) en geeft handreikingen voor het scenario denken.

 

De trainers die betrokken zijn bij EvenementWijzer® zijn zelf ervaringsdeskundigen. Zij kennen de klappen van de zweep, de casussen, jurisprudentie en randvoorwaarden voor veilige evenementen in alle disciplines. Alle trainers zijn professionals in hun eigen vakgebied.  Als gemeente kunt u hiervan gebruik maken.

 

Gemeentes hebben baat bij een set van werkmethodes, waarop zij hun beoordelingen kunnen baseren. Dat biedt EvenementWijzer®. Hiervoor gebruiken we de best and worst practices. Want intelligentie is terugkoppeling.

 

Evenementenhandboek

De basis van de trainingen is het Evenementenhandboek. Dit is een product dat ontstaan is uit een samenwerkingsverband tussen gemeenten, organisatoren en producenten van evenementen.

EvenementWijzer.nl: het startpunt voor veilige evenementen.

 

Beste Practices

Evenementwijzer biedt gemeentes ondersteuning door kennis, ervaring en best practices te delen. Dit doet evenementwijzer in de vorm van trainingen.

 

Deze trainingen worden gegeven in de eigen gemeente of kunnen vanuit een opleidingslocatie van BRUSECO worden verzorgd.

 

Ervaren trainers en up to date informatie

BRUSECO is de ontwikkelaar van EvenementWijzer®. Zij werkt met ervaren trainers die vele jaren praktische ervaring hebben opgedaan. Door een partnership aan te gaan, wordt kennis snel vermenigvuldigd en geactualiseerd.

 

Doelstelling

Samen met het EvenementWijzer® wordt stap voor stap structuur aangebracht in alle onderdelen die samenhangen met de vergunningverlening. Dit wordt levendig gemaakt met praktische voorbeelden. Het evenementenhandboek is na de training het naslagwerk.

 

Up to date

De trainingen zijn up to date en volledig synchroon aan de COVID-19 voorwaarden. Die worden meegenomen tijdens de training.

 

Duur training

De trainingsduur bedraagt 3 dagen, die over een periode van 3 weken worden gegeven (iedere week 1 dag). Dit kan ook in overleg worden gewijzigd. Hiervoor dient de groepsgrootte minimaal 6 personen te zijn.

 

Certificering

De training wordt afgesloten met een examen.

BRUSECO verstrekt, na het behalen van dit examen, het Certificaat “Evenement-Wijzer”.

Hierop staat het jaartal waarin de training is gevolgd. Dit certificaat is drie jaar geldig.

 

Evenement Expertdagen

Een keer per jaar organiseert BRUSECO een Evenement Expertdagen. Hier komen deskundigen vertellen over hun vakgebied binnen de evenementenmarkt en wordt dieper ingegaan op de aspecten die met dat vakgebied samenhangen.

 

Meer informatie over EvenementWijzer:

 

BRUSECO Hulpdiensten

Zonnebaan 45

3542 EB UTRECHT

088- 2787300

 

 

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Actueel

Laatste video's

Agenda

  • 23 mei 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
  • 5 en 19 juni 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
  • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]