HAP-Chauffeur nog beter opgeleid

Gebruik van dashcambeelden maakt de opleiding levendig

 

BRUSECO Hulpdiensten is als opleider betrokken bij vele honderden opleidingen voor chauffeurs van hulpdiensten. Als specialist voor de brandweer, GHOR en Bevolkingszorg, maken onze OGS+ rijdocenten veel uren in de voorrangsvoertuigen. Doordat de instructeurs met een dashcam werken, heeft BRUSECO uniek materiaal voor haar trainingen beschikbaar voor haar opdrachtgevers, waardoor de opleidingen als leerzaam, levendig, actueel en zeer relevant worden ervaren.

 

Deze kennis van het docentenkorps en ervaring brengt BRUSECO mee in haar trainingen voor de Huisartsenpostchauffeur, ook wel HAP-chauffeur genoemd. De HAP-chauffeur dient de huisarts veilig en op een intelligente wijze, met spoed naar een patiënt te kunnen rijden. Daarvoor doet de HAP chauffeur examen bij het IBKI dat onafhankelijk toetst (zowel praktisch als theoretisch).

 

“HAP-chauffeurs zijn naast vaste medewerkers, ook vaak oproepkrachten. Dit is te vergelijken met de vrijwilliger bij de brandweer. Als de chauffeur wordt opgeroepen, dan dient deze direct te schakelen naar alles wat hij of zij heeft geleerd tijdens de rijtraining Optische & Geluidssignalen. Dat vraagt om een gedegen en individuele aanpak als het om het leren gaat. Daar is BRUSECO in gespecialiseerd”, aldus Paul Brussaard, Hoofd Opleidingen bij BRUSECO Hulpdiensten.

 

 

0-Meting opleiding HAP chauffeur

BRUSECO biedt altijd eerst een 0-meting aan, waarbij de actuele vaardigheden en kennisniveau van de chauffeur in kaart wordt gebracht. Vanuit daar volgt een plan van aanpak: wat heeft de HAP-chauffeur nodig om optimaal te kunnen functioneren in zijn of haar rol als Huisartsenchauffeur? De rijdocenten van BRUSECO maken gebruik van de kwaliteiten van de HAP-chauffeur en versterken deze. De punten waarvoor extra aandacht nodig is, worden omgezet in individuele leerdoelen.

 

Het doel van de HAP-chauffeur training is:

  • Het kennisniveau van de HAP-Chauffeur uitbreiden en door kennisoverdracht vergroten,
  • Het voorkomen van ongevallen,
  • Het vergroten van het risicobewustzijn van de HAP-Chauffeur,
  • Het inzicht krijgen in situationele zelfoverschatting,
  • Op intelligente wijze gebruik maken van de verkeerssituaties en deze ook daadwerkelijk beoefenen.

 

Alle rijdocenten OGS+ van BRUSECO zijn OGS+ gecertificeerd door het IBKI en hebben deelgenomen aan de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen. Zij hebben daardoor extra vaardigheden ontwikkeld in het coachen van de chauffeur, waarbij wordt uitgegaan van de eigen sterk ontwikkelde punten. Zo wordt de opleiding en training van de HAP-Chauffeur als motiverend en stimulerend ervaren. De gemiddelde waardering is een 9.2 voor de opleidingen van BRUSECO.

Lees hier verder.

 

Wilt u met een specialist HAP-Chauffeur spreken van BRUSECO? Neem dan contact op met 088-27 87 301 of stuur een mail aan info@bruseco.nl