31 december 2019: CCV stopt met het afnemen van de examens CCV D1 en CCV D2

Het werd op vrijdag 09 november 2018 bekend gemaakt door het CCV zelf. Het CCV gaat met ingang van 2020 stoppen met het afnemen van de examens voor de opleiding directiechauffeur. De kwaliteit van de examens kan niet meer worden gewaarborgd

 

Het CCV laat het nu aan de opleiders over hoe de examinering eruit komt te zien. Het CCV heeft aangegeven dat opleiders zelf de toetsen kunnen afnemen. Daar kan BRUSECO zich niet in vinden.

 

DEKRA neemt, als wereldwijd certificeringsinstituut (gericht op veiligheid), om die reden het stokje over van het CCV voor alle BRUSECO opgeleide directiechauffeurs. Dit sluit goed aan bij de internationale certificering in de omliggende landen, die al door DEKRA wordt verzorgd. Als grootste afnemer van het CCV-D examen (circa 55% van alle CCV examens) stapt BRUSECO om deze reden stapsgewijs over op het internationaal erkende en onafhankelijke DEKRA examen. Wel is BRUSECO in overleg met het CCV om tot een goede vervolgstap te komen. BRUSECO is van mening dat de examens door een onafhankelijk exameninstituut afgenomen dient te worden.

Het DEKRA D1 en D2 certificaat geldt in Duitsland en België sinds 2009 als onafhankelijke certificering van directiechauffeurs die rijden voor de top van het bedrijfsleven. Veel grote instanties en multinationals kennen inmiddels de certificering door DEKRA voor hun directiechauffeurs. Daarna volgden ook Frankrijk en Luxemburg.

Het Duitse DEKRA examen VIP Chauffeur D1 is in 2011 door DEKRA en BRUSECO aangepast aan de Nederlandse markt, zodat ook in Nederland opgeleide directiechauffeurs breder getoetst kunnen worden. In 2012 is BRUSECO in Nederland succesvol gestart met het aanbieden van deze uitgebreide en internationaal georiënteerde vakopleiding voor directiechauffeurs.  


Nederland is met het certificaat directiechauffeur DEKRA D1 een belangrijk personencertificaat rijker

Het CCV-D certificaat bood werkgevers en directiechauffeurs al veel voordeel; met de certificering door DEKRA wordt nu een uitgebreider alternatief geboden. Dat is goed voor het vak en last but not least van groot belang voor de veeleisende opdrachtgever. Die heeft een betrouwbare, gezonde en actueel opgeleide directiechauffeur tot zijn beschikking. Zoals het ook moet zijn, is onze visie.

DEKRA heeft in Nederland inmiddels 250 DEKRA D1 examens afgenomen. Dit is 20% van de totale markt voor gecertificeerde directiechauffeurs (Bron: CCV en BRUSECO).
Weet u nog niet wie DEKRA is? Hier ziet u een korte videopresentatie van DEKRA.

 

 

DEKRA is een, van origine Duits, onderzoeks- en certificeringsinstituut dat wereldwijd specifieke beroepsgroepen certificeert. DEKRA hecht veel waarde aan meetbaarheid en veiligheid. Ze zijn onafhankelijk en werken via hun eigen certificatieprocedures. Lees hier verder over DEKRA vakbekwaamheid directiechauffeur

 

DEKRA toetst breder dan het CCV

Doordat DEKRA zeer veel ervaring heeft in personencertificering, gaat zij verder dan de rijvaardigheidstoetsing van het CCV. Bij de examinering van de vakopleiding directiechauffeur toetst DEKRA op 40 punten de competenties van de directiechauffeur. Dit betreft niet alleen de rijvaardigheid en de theoretische kennis, maar ook het pro-actief handelen en de beroepshouding.

Ieder jaar worden bij de aangesloten opleidingsinstituten audits uitgevoerd om te controleren of voldaan wordt aan het opleidingsplan (120 studie-uren, waaronder de CCV-D theorie plus extra aanvullingen). DEKRA woont ook de verplichte masterclass bij die onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Niet alleen de aanwezigheid van de kandidaten wordt getoetst, maar ook of de training volgens het lesplan wordt verzorgd. De opleiding voor de DEKRA D1 directiechauffeur bevat daardoor 5 trainingsdagen, in tegenstelling tot de CCV-D opleiding die slechts 4 dagen verplicht stelt. Ook wordt in het buitenland gereden. Dit vraagt veel van de instructievoertuigen. Een baantraining is verplicht om zo vertrouwd te raken met de krachten op het voertuig.

CCV-D1 theorie als basis voor de DEKRA D1 theorie

Het volledige theoretische trainingsprogramma van het CCV-D1 is 100% opgenomen in het DEKRA online theorie-programma. Alle CCV-D lesstof blijft dus een onderdeel van het DEKRA D1 en D2 programma, zoals dit ook de afgelopen 18 jaar was. Die garantie kan BRUSECO geven.

BRUSECO is volledig eigenaar van de online leeromgeving die ooit door o.a. het toenmalige Interseco is ontwikkeld en geschreven. Dit online leersysteem wordt door diverse opleiders gebruikt voor het oefenen van de CCV-D theorie. Voor de DEKRA D1 opleiding zijn aanvullende modules ontwikkeld die de chauffeur voorbereiden op het examen.

 

Paul Brussaard, directeur van BRUSECO Global: BRUSECO heeft altijd één doel voor ogen: de verdere professionalisering van het vak directiechauffeur. De directiechauffeur 3.0 moet klaar zijn voor de toekomst. Dat het CCV heeft besloten om te stoppen met het afnemen van de CCV D examens was te verwachten. Zij zijn sec een -verkeersveiligheidsinstituut- (bron CCV). Daarom zijn wij al in 2009 gestart met de ontwikkeling van het DEKRA D1 certificaat voor onze Duitse markt en later ook voor de Nederlandse, Franse en Belgische markt. Het CCV is naar mijn mening gestolde kennis; er wordt niet geïnnoveerd. Vergaderpunten van het College van Deskundigen (waar ik deel van uitmaakte) bleven langer dan een jaar openstaan of werden helemaal niet opgepakt. Er was geen aandacht meer voor het vak directiechauffeur. Nu het CCV stopt met het afnemen van de praktijk- en theorie-examens kunnen alle opleiders de examinering door DEKRA laten verzorgen. Zo blijft de betrouwbaarheid, actualiteit en professionaliteit van het vak directiechauffeur gewaarborgd. Dat past in onze visie en missie: de directiechauffeur 3.0 opleiden en laten certificeren op het hoogst denkbare Europese niveau.

Een andere mogelijkheid is om de examens CCV D over te brengen naar het IBKI. BRUSECO biedt reeds opleidingen aan die door het IBKI worden geëxamineerd en kan zich voorstellen dat het IBKI betere aansluiting kan vinden in de Nederlandse markt. BRUSECO is hierover in overleg met het CCV.

Het vraagt wel om modernisering en professionalisering van het trainingsprogramma op het terrein van social skills en het communicatief niveau. Een chauffeur is immers meer dan iemand die het gaspedaal intrapt. Een enkele opleider heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een bredere certificering en door te willen gaan met een toetsing (in welke vorm dan ook) die zich alleen richt op de rijvaardigheid. Wij vermenigvuldigen graag onze kennis en expertise en nodigen andere opleiders uit ook gebruik te maken van de onafhankelijke certificering zoals die al sinds 2009 door DEKRA wordt verzorgd.”

 

Bredere scholing

DEKRA biedt naast een actueel les en trainingsprogramma (met praktijkcases) ook meer mogelijkheden voor opleiders om specialistische masterclasses toe te voegen aan het les- en certificeringsprogramma. Dat is direct van meerwaarde voor de directiechauffeur.

Deze directiechauffeur dient minimaal 1 x per jaar, minimaal 7 uur opleiding te volgen, om bij te blijven in zijn of haar vakgebied. Denk hierbij aan een Auto te Water training, cursus AED/Reanimatie, masterclass Incidentmanagement, masterclass Autovisie (nieuwste technische hulpmiddelen) of de masterclass Security Awareness (waaronder ook cyber security).

 

Aanvullende eisen voor een DEKRA certificering

Een belangrijke extra eis is de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag. Dit dient voor het eerste examen en bij iedere verlenging opnieuw te worden aangevraagd. Hierdoor garandeert DEKRA dat een directiechauffeur met een geldig DEKRA D1 certificaat niets op zijn kerfstok heeft. Hij of zij is betrouwbaar, vrij van crimineel verleden en gezond van lijf en leden. Want de kandidaat die examen gaat doen dient ook over een Geneeskundige verklaring van een ARBO arts te beschikken. Hierdoor worden bepaalde (risico)groepen uitgesloten van deelname aan de opleiding.

 

Wilt u meer achtergrondinformatie over het examen, dat door DEKRA wordt afgenomen?

Kijk dan hier naar de video van het DEKRA D1 examen: DEKRA D1 examen

 

In één oogopslag zien wat de verschillen zijn tussen een DEKRA D1 en een CCV-D1 certificering?

Kijk dan hier: Verschillen DEKRA D1 en CCV-D1

 

Noot:

De huidige CCV-D certificaten blijven in ieder geval nog vijf jaar geldig (vanaf datum van uitgifte). BRUSECO adviseert het CCV om met DEKRA aan tafel te gaan om de examens door dit onafhankelijke certificeringsinstituut te laten afnemen. Tevens geeft BRUSECO aan dat het IBKI mogelijk ook als exameninstituut kan optreden voor de Nederlandse markt. Gedurende die vijf jaar kan de directiechauffeur via de applicatiedagen zijn of haar CCV-D certificaat upgraden naar het DEKRA D1 of D2 certificaat of ervoor kiezen om het CCV-D certificaat geldig te houden (indien mogelijk via het IBKI). De applicatiedagen praktijk voor het CCV zijn dezelfde als voor het DEKRA programma. Indien de directiechauffeur de verkorte DEKRA D1 opleiding wil volgen moeten de praktijkdagen in het buitenland plaatsvinden (Duitsland en België) én een aanvullende masterclass worden gevolgd, om aan het DEKRA examen deel te kunnen nemen. U ontvangt dan het certificaat International Executive Chauffeur (IEC).

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over de vakopleiding Directiechauffeur? Mail dan uw vraag naar info@bruseco.nl  of neem contact op met BRUSECO tijdens kantooruren via 088-278 7300. U kunt ook informatie aanvragen via www.bruseco.com.

Heeft u directiechauffeurs in dienst en wilt u praten over het upgraden van uw directiechauffeurs naar het DEKRA D1 of D2 niveau? Neem dan contact op met Paul Brussaard via 088-2787300.