31 december 2019: CCV stopt met het afnemen van de examens CCV D1 en CCV D2

Het werd op vrijdag 09 november 2018 bekend gemaakt door het CCV zelf. Het CCV gaat met ingang van 2020 stoppen met het afnemen van de examens voor de opleiding directiechauffeur. De kwaliteit van de examens kan niet meer worden gewaarborgd

 

Het CCV laat het nu aan de opleiders over hoe de examinering eruit komt te zien. Het CCV heeft aangegeven dat opleiders zelf de toetsen kunnen afnemen. Daar kan BRUSECO zich niet in vinden.

 

DEKRA neemt, als wereldwijd certificeringsinstituut (gericht op veiligheid), om die reden het stokje over van het CCV voor alle BRUSECO opgeleide directiechauffeurs. Dit sluit goed aan bij de internationale certificering in de omliggende landen, die al door DEKRA wordt verzorgd. Als grootste afnemer van het CCV-D examen (circa 55% van alle CCV examens) stapt BRUSECO om deze reden stapsgewijs over op het internationaal erkende en onafhankelijke DEKRA examen. Wel is BRUSECO in overleg met het CCV om tot een goede vervolgstap te komen. BRUSECO is van mening dat de examens door een onafhankelijk exameninstituut afgenomen dient te worden.

Het DEKRA D1 en D2 certificaat geldt in Duitsland en België sinds 2009 als onafhankelijke certificering van directiechauffeurs die rijden voor de top van het bedrijfsleven. Veel grote instanties en multinationals kennen inmiddels de certificering door DEKRA voor hun directiechauffeurs. Daarna volgden ook Frankrijk en Luxemburg.

Het Duitse DEKRA examen VIP Chauffeur D1 is in 2011 door DEKRA en BRUSECO aangepast aan de Nederlandse markt, zodat ook in Nederland opgeleide directiechauffeurs breder getoetst kunnen worden. In 2012 is BRUSECO in Nederland succesvol gestart met het aanbieden van deze uitgebreide en internationaal georiënteerde vakopleiding voor directiechauffeurs.  


Nederland is met het certificaat directiechauffeur DEKRA D1 een belangrijk personencertificaat rijker

Het CCV-D certificaat bood werkgevers en directiechauffeurs al veel voordeel; met de certificering door DEKRA wordt nu een uitgebreider alternatief geboden. Dat is goed voor het vak en last but not least van groot belang voor de veeleisende opdrachtgever. Die heeft een betrouwbare, gezonde en actueel opgeleide directiechauffeur tot zijn beschikking. Zoals het ook moet zijn, is onze visie.

DEKRA heeft in Nederland inmiddels 250 DEKRA D1 examens afgenomen. Dit is 20% van de totale markt voor gecertificeerde directiechauffeurs (Bron: CCV en BRUSECO).
Weet u nog niet wie DEKRA is? Hier ziet u een korte videopresentatie van DEKRA.

 

 

DEKRA is een, van origine Duits, onderzoeks- en certificeringsinstituut dat wereldwijd specifieke beroepsgroepen certificeert. DEKRA hecht veel waarde aan meetbaarheid en veiligheid. Ze zijn onafhankelijk en werken via hun eigen certificatieprocedures. Lees hier verder over DEKRA vakbekwaamheid directiechauffeur

 

DEKRA toetst breder dan het CCV

Doordat DEKRA zeer veel ervaring heeft in personencertificering, gaat zij verder dan de rijvaardigheidstoetsing van het CCV. Bij de examinering van de vakopleiding directiechauffeur toetst DEKRA op 40 punten de competenties van de directiechauffeur. Dit betreft niet alleen de rijvaardigheid en de theoretische kennis, maar ook het pro-actief handelen en de beroepshouding.

Ieder jaar worden bij de aangesloten opleidingsinstituten audits uitgevoerd om te controleren of voldaan wordt aan het opleidingsplan (120 studie-uren, waaronder de CCV-D theorie plus extra aanvullingen). DEKRA woont ook de verplichte masterclass bij die onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Niet alleen de aanwezigheid van de kandidaten wordt getoetst, maar ook of de training volgens het lesplan wordt verzorgd. De opleiding voor de DEKRA D1 directiechauffeur bevat daardoor 5 trainingsdagen, in tegenstelling tot de CCV-D opleiding die slechts 4 dagen verplicht stelt. Ook wordt in het buitenland gereden. Dit vraagt veel van de instructievoertuigen. Een baantraining is verplicht om zo vertrouwd te raken met de krachten op het voertuig.

CCV-D1 theorie als basis voor de DEKRA D1 theorie

Het volledige theoretische trainingsprogramma van het CCV-D1 is 100% opgenomen in het DEKRA online theorie-programma. Alle CCV-D lesstof blijft dus een onderdeel van het DEKRA D1 en D2 programma, zoals dit ook de afgelopen 18 jaar was. Die garantie kan BRUSECO geven.

BRUSECO is volledig eigenaar van de online leeromgeving die ooit door o.a. het toenmalige Interseco is ontwikkeld en geschreven. Dit online leersysteem wordt door diverse opleiders gebruikt voor het oefenen van de CCV-D theorie. Voor de DEKRA D1 opleiding zijn aanvullende modules ontwikkeld die de chauffeur voorbereiden op het examen.

 

Paul Brussaard, directeur van BRUSECO Global: BRUSECO heeft altijd één doel voor ogen: de verdere professionalisering van het vak directiechauffeur. De directiechauffeur 3.0 moet klaar zijn voor de toekomst. Dat het CCV heeft besloten om te stoppen met het afnemen van de CCV D examens was te verwachten. Zij zijn sec een -verkeersveiligheidsinstituut- (bron CCV). Daarom zijn wij al in 2009 gestart met de ontwikkeling van het DEKRA D1 certificaat voor onze Duitse markt en later ook voor de Nederlandse, Franse en Belgische markt. Het CCV is naar mijn mening gestolde kennis; er wordt niet geïnnoveerd. Vergaderpunten van het College van Deskundigen (waar ik deel van uitmaakte) bleven langer dan een jaar openstaan of werden helemaal niet opgepakt. Er was geen aandacht meer voor het vak directiechauffeur. Nu het CCV stopt met het afnemen van de praktijk- en theorie-examens kunnen alle opleiders de examinering door DEKRA laten verzorgen. Zo blijft de betrouwbaarheid, actualiteit en professionaliteit van het vak directiechauffeur gewaarborgd. Dat past in onze visie en missie: de directiechauffeur 3.0 opleiden en laten certificeren op het hoogst denkbare Europese niveau.

Een andere mogelijkheid is om de examens CCV D over te brengen naar het IBKI. BRUSECO biedt reeds opleidingen aan die door het IBKI worden geëxamineerd en kan zich voorstellen dat het IBKI betere aansluiting kan vinden in de Nederlandse markt. BRUSECO is hierover in overleg met het CCV.

Het vraagt wel om modernisering en professionalisering van het trainingsprogramma op het terrein van social skills en het communicatief niveau. Een chauffeur is immers meer dan iemand die het gaspedaal intrapt. Een enkele opleider heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een bredere certificering en door te willen gaan met een toetsing (in welke vorm dan ook) die zich alleen richt op de rijvaardigheid. Wij vermenigvuldigen graag onze kennis en expertise en nodigen andere opleiders uit ook gebruik te maken van de onafhankelijke certificering zoals die al sinds 2009 door DEKRA wordt verzorgd.”

 

Bredere scholing

DEKRA biedt naast een actueel les en trainingsprogramma (met praktijkcases) ook meer mogelijkheden voor opleiders om specialistische masterclasses toe te voegen aan het les- en certificeringsprogramma. Dat is direct van meerwaarde voor de directiechauffeur.

Deze directiechauffeur dient minimaal 1 x per jaar, minimaal 7 uur opleiding te volgen, om bij te blijven in zijn of haar vakgebied. Denk hierbij aan een Auto te Water training, cursus AED/Reanimatie, masterclass Incidentmanagement, masterclass Autovisie (nieuwste technische hulpmiddelen) of de masterclass Security Awareness (waaronder ook cyber security).

 

Aanvullende eisen voor een DEKRA certificering

Een belangrijke extra eis is de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag. Dit dient voor het eerste examen en bij iedere verlenging opnieuw te worden aangevraagd. Hierdoor garandeert DEKRA dat een directiechauffeur met een geldig DEKRA D1 certificaat niets op zijn kerfstok heeft. Hij of zij is betrouwbaar, vrij van crimineel verleden en gezond van lijf en leden. Want de kandidaat die examen gaat doen dient ook over een Geneeskundige verklaring van een ARBO arts te beschikken. Hierdoor worden bepaalde (risico)groepen uitgesloten van deelname aan de opleiding.

 

Wilt u meer achtergrondinformatie over het examen, dat door DEKRA wordt afgenomen?

Kijk dan hier naar de video van het DEKRA D1 examen: DEKRA D1 examen

 

In één oogopslag zien wat de verschillen zijn tussen een DEKRA D1 en een CCV-D1 certificering?

Kijk dan hier: Verschillen DEKRA D1 en CCV-D1

 

Noot:

De huidige CCV-D certificaten blijven in ieder geval nog vijf jaar geldig (vanaf datum van uitgifte). BRUSECO adviseert het CCV om met DEKRA aan tafel te gaan om de examens door dit onafhankelijke certificeringsinstituut te laten afnemen. Tevens geeft BRUSECO aan dat het IBKI mogelijk ook als exameninstituut kan optreden voor de Nederlandse markt. Gedurende die vijf jaar kan de directiechauffeur via de applicatiedagen zijn of haar CCV-D certificaat upgraden naar het DEKRA D1 of D2 certificaat of ervoor kiezen om het CCV-D certificaat geldig te houden (indien mogelijk via het IBKI). De applicatiedagen praktijk voor het CCV zijn dezelfde als voor het DEKRA programma. Indien de directiechauffeur de verkorte DEKRA D1 opleiding wil volgen moeten de praktijkdagen in het buitenland plaatsvinden (Duitsland en België) én een aanvullende masterclass worden gevolgd, om aan het DEKRA examen deel te kunnen nemen. U ontvangt dan het certificaat International Executive Chauffeur (IEC).

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over de vakopleiding Directiechauffeur? Mail dan uw vraag naar info@bruseco.nl  of neem contact op met BRUSECO tijdens kantooruren via 088-278 7300. U kunt ook informatie aanvragen via bruseco.webstijlcms.nl.

Heeft u directiechauffeurs in dienst en wilt u praten over het upgraden van uw directiechauffeurs naar het DEKRA D1 of D2 niveau? Neem dan contact op met Paul Brussaard via 088-2787300.

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 27 oktober – Online informatiebijeenkomst over CCV-D en DEKRA opleidingen - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 1 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]
 • 10 en 24 november 2021 – Informatiebijeenkomsten DEKRA en CCV-D opleidingen (online) - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. -Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? -Aan welke voorwaarden moet u voldoen? -Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]