Brandweerrijschool

 

Ik maak u erop attent, wellicht ten overvloede, dat gezien de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, de gebruikers van de vrijstellingen voldoende getraind dienen te zijn om veilig te kunnen werken op basis van de vrijstelling. Het overtreden van deze voorschriften is een afzonderlijk strafbaar feit (artikel 150, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994)”: Bron: Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

De Brandweerrijschool is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio. BRUSECO richt zich op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die voor de brandweerorganisatie rijonderricht (gaan) geven.

 

BRUSECO is er niet om ´het beter te weten´ dan de brandweermensen zelf. De brandweermensen zijn als professional dagelijks actief in het werkveld van de hulpdiensten en kennen de praktijk als geen ander. Paul Brussaard: “Dat onze instructeurs méér verstand hebben van de praktijk, zullen wij niet prediken. Onze instructeurs zijn weliswaar zelf ook hulpverlener, specialistisch rijinstructeur of hebben een functies als chauffeur vervuld; hun echte toegevoegde waarde ligt in de didactiek, het overbrengen en uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen en geven van train-the-trainer programma’s, in combinatie met verhoogde rijvaardigheid, de wetgeving en het veiligheidsdenken. Daar ligt het talent van de specialistische rijinstructeurs van BRUSECO Hulpdiensten”.

 

Doelmatig en effectief opleiden

BRUSECO heeft met haar initiatief van de Brandweerrijschool vooral de procesmatige kant van de opleiding Brandweerchauffeur als specialiteit toe te voegen aan die praktijkervaring die al aanwezig is bij de brandweerorganisatie.

“De centrale vraag is: In hoeverre komt het beleid van de brandweer overeen met hetgeen zich in de hoofden van de brandweerchauffeurs afspeelt? Anders gezegd: komt het resultaat van de rijopleiding overeen met het getoonde gedrag van de chauffeur? Die vraag stellen wij ons keer op keer af”, stelt Paul Brussaard, “Bij BRUSECO houden we van cijfers, statistieken en meetbaar resultaat. Wij houden niet van ´window-dressing´. Een een korps kan, wettelijk, voldoen aan de opleidingszorg voor haar chauffeurs. Maar als er niet op de juiste wijze wordt lesgegeven en de didactiek niet bij de boodschap past, dan blijven de chauffeurs onvoldoende vaardig. Dat is weggegooid geld en het biedt een soort van schijnveiligheid. BRUSECO is, als externe partner, de coach die kritische vragen stelt, meedenkt en mee bouwt aan een professionele opleiding voor brandweerchauffeurs”, stelt Paul Brussaard, die zelf ook actief is als vrijwilliger bij de brandweer.

 

Wat biedt de Brandweerrijschool van BRUSECO?

  1. Opleiding WRM-rijinstructeur voor mensen uit het eigen korps,
  2. Opleiding OGS+ met bevoegdheidspas, voor rijinstructeurs die ook vrijwilliger zijn bij de brandweer,
  3. Het geldig houden van de OGS+ Bevoegdheidspas,
  4. Intervisie tussen brandweerrijinstructeurs (landelijk en regionaal),
  5. Coaching van rijinstructeurs die OGS+ rijopleidingen geven,
  6. Extra rijinstructeurs OGS+ indien eigen instructeur uitvalt,
  7. Leerwerkplekbegeleider Chauffeur.

 

Door middel van onderzoek, intervisie, speciale kennis en vaardigheden, deelt BRUSECO haar kennis met (nieuwe) rijinstructeurs die binnen de brandweerorganisatie (gaan) lesgeven aan chauffeurs. Hierbij gebruikt BRUSECO ook de opgebouwde ervaring van het werken voor diverse Veiligheidsregio’s. BRUSECO verzorgt momenteel theorie- en praktijkopleidingen voor circa 900 brandweerchauffeurs en chauffeurs van Bevolkingszorg en ambulancediensten.

 

Tekort aan goede OGS+ rijinstructeurs

De Brandweerrijsschool biedt veiligheidsregio’s de mogelijkheid om in huis de beste denkbare rijopleidingen te ontwikkelen en aan de eigen chauffeurs aan te bieden. Zo ontstaat een cultuur van professioneel rijonderricht die aansluit bij wensen en waarden binnen de eigen regio.

 

“Brandweerorganisaties moeten optimaal gebruik maken van kundige en vaardige rijinstructeurs, die reeds werkzaam zijn als vrijwilliger of beroeps binnen de eigen brandweerorganisatie. Dat staat buiten kijf. Er zijn namelijk te weinig professionele rijinstructeurs in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een rijinstructeur met OGS+ Bevoegdheidspas met ervaring. De Brandweerrijschool biedt brandweerorganisaties de mogelijkheid dit tekort op te kunnen vangen.

Het vak van brandweerrijinstructeur vraagt om praktijkervaring. Je moet weten hoe het voelt als de pieper gaat, als er een mens in nood is. Dan moet je het beste in jezelf naar boven kunnen halen. Dat vraagt om ervaring, kennis en vaardigheden die doelmatig moeten worden vermenigvuldigd. Die kennis is bij de brandweer aanwezig en wij delen graag met onze collega rijinstructeurs bij de brandweer onze 25 jaar ervaring in het opleiden en trainen. BRUSECO kan aanvullend ook baantrainingen verzorgen en theoriesessies organiseren voor eenieder die binnen de brandweer zijn of haar rijbewijs heeft. En dat begint al bij de vrijwilliger die naar de kazerne rijdt. Door ons landelijke team van professionele rijinstructeurs kunnen wij korpsen regionaal ondersteunen waardoor korte lijnen ontstaan,” aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Wilt u meer informatie over de BRUSECO Brandweerrijschool?

 

Neem dan contact op met BRUSECO via 088-278 7300 of stuur een mail naar  info@bruseco.nl.

 

U kunt ook met Paul linken via Linkedin