Brandweerrijschool

Brandweerrijschool powered by BRUSECO

 

 

Ik maak u erop attent, wellicht ten overvloede, dat gezien de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, de gebruikers van de vrijstellingen voldoende getraind dienen te zijn om veilig te kunnen werken op basis van de vrijstelling. Het overtreden van deze voorschriften is een afzonderlijk strafbaar feit (artikel 150, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994)”: Bron: Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Brandweerrijschool is een unieke samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s en BRUSECO als rijopleider en specialist in het trainen van brandweerchauffeurs en specialistische rijdocenten OGS+.

Paul Brussaard is als ervaringsdeskundige (actief binnen de brandweer) de initiatiefnemer van de Brandweerrijschool, waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld met de brandweerorganisatie. “Op die manier wordt kennis binnen de eigen organisatie geborgd en verrijkt”, zo is zijn visie.

 

De Brandweerrijschool is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen, Huisartsenposten, Ambulancediensten en o.a. Het Rode Kruis projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio.

BRUSECO richt zich daarnaast op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die o.a. voor de brandweerorganisatie of andere hulpdiensten rijonderricht (gaan) geven.

Dit betreft de specialisatie in het verzorgen van rijopleidingen met gebruikmaking van optische & geluidssignalen.

BRUSECO werkt samen met regionale OGS+ rijinstructeurs die bij BRUSECO de eigen Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen hebben gevolgd.

Daarnaast verzorgt BRUSECO Hulpdiensten BV de vakopleiding Rijonderricht Voorrangsvoertuigen voor WRM-Rijinstructeurs die de ambitie hebben om rijonderricht te gaan geven in de voorrangsvoertuigen, die beschikbaar worden gesteld door de Hulpdiensten.

 

Bent u rijinstructeur en wilt u zichzelf specialiseren in het lesgeven met optische & geluidssignalen?

Lees hier meer informatie over de Vakopleiding OGS+.

 

BRUSECO is er niet om ´het beter te weten´ dan de hulpverleners zelf. De BRUSECO OGS+ rijinstructeurs (het kernteam van de rijdocenten OGS+)  zijn zelf ook als professionals dagelijks zelf actief in het werkveld van de hulpdiensten en kennen de praktijk als geen ander.

Het kernteam van BRUSECO Rijdocenten bestaat uit rijdocenten uit de politieorganisatie, defensie, brandweer en ambulanceorganisatie.

Vanuit deze kennis, ervaring en praktijkgerichte benadering, wordt een professionele OGS+ rijdocent intensief begeleid en geschoold.

 

Paul Brussaard: “Dat onze rijinstructeurs méér verstand hebben van de dagelijkse praktijk, zullen wij niet altijd prediken. We zijn wel ervaringsdeskundigen.

Op het terrein van de rijopleidingen en geven van speciaal rijonderricht zijn we specialisten voor alle soorten voertuigen. Onze rijinstructeurs zijn zelf ook hulpverlener, specialistisch rijinstructeur OGS+ of hebben een functies als OGS chauffeur vervuld; hun toegevoegde waarde ligt in de didactiek, het overbrengen en uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen en geven van train-the-trainer programma’s, in combinatie met verhoogde rijvaardigheid, de wetgeving en het veiligheidsdenken.

Daar ligt het talent van de specialistische rijinstructeurs van BRUSECO Hulpdiensten, die zich dan ook Rijdocent OGS+ mag noemen. Deze OGS+ Rijdocenten hebben de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen gevolgd bij BRUSECO.

Vervolgens heeft het kernteam van rijdocenten OGS+ de instructeurs begeleid in de praktijktrainingen en worden de instructeur onafhankelijk getoetst door een auditor. Dan borgt de kwaliteit van deze Rijdocent OGS+ van BRUSECO die voor de Veiligheidsregio of hulpverleners wordt ingezet om rijonderricht te geven met optische & geluidssignalen”.

 

OGS+ Vakdagen

Alle relaties van de Brandweerrijschool worden op persoonlijke titel uitgenodigd om deel te nemen aan de OGS Vakdagen. Dit zijn vakdagen waarbij dieper in wordt gegaan op de diverse thema’s die actueel zijn in deze groeiende en nieuwe markt.

Het doel van de OGS Vakdagen is het kennisniveau van alle betrokken Rijdocenten OGS te verhogen met ervaringen uit de praktijk en door kennisoverdracht door ervaringsdeskundigen en experts.

 

Doelmatig en effectief opleiden

BRUSECO heeft met haar initiatief van de Brandweerrijschool vooral de procesmatige kant van de opleiding Brandweerchauffeur als specialiteit toegevoegd, aan die praktijkervaring die al aanwezig is bij de brandweerorganisatie.

Daar is nu grote behoefte aan, zo blijkt uit het aantal aanvragen. Wij werken daarom nu samen met een groot aantal Veiligheidsregio’s, waarbij wij de opleidingen en de kwaliteit hiervan monitoren. Ook als gebruik wordt gemaakt van eigen rijinstructeurs OGS+.

Rijinstructeurs uit de Veiligheidsregio’s zijn ook hartelijk welkom bij de trainingen van OGS Vakdagen die door BRUSECO worden georganiseerd.

 

“De centrale vraag voor de brandweerorganisatie is:” In hoeverre komt het beleid van de brandweer overeen met hetgeen zich in de hoofden van de brandweerchauffeurs afspeelt?” Anders gezegd: komt het resultaat van de rijopleiding overeen met het getoonde gedrag van de chauffeur?

“Die vraag stellen wij ons keer op keer af”, stelt Paul Brussaard, “Bij BRUSECO houden we van cijfers, statistieken en meetbaar resultaat. Een korps kan, wettelijk, voldoen aan de opleidingszorg voor haar chauffeurs. Maar als er niet op de juiste wijze wordt lesgegeven en de didactiek niet bij de boodschap past, dan blijven de chauffeurs onvoldoende vaardig.

Dat is weggegooid geld en het biedt een soort van schijnveiligheid. BRUSECO is, als externe partner, de coach die kritische vragen stelt, meedenkt en mee bouwt aan een professionele opleiding voor brandweerchauffeurs”, stelt Paul Brussaard, die zelf ook actief is als vrijwilliger bij de brandweer.

 

Wat biedt de Brandweerrijschool van BRUSECO?

 1. Opleiding WRM-B-rijinstructeur voor mensen uit het eigen Veiligheidsregio of organisatie.
 2. Opleiding OGS+ met bevoegdheidspas, voor rijinstructeurs. Het geldig houden van de OGS+ Bevoegdheidspas.
 3. Intervisie tussen brandweerrijinstructeurs (landelijk en regionaal).
 4. Coaching van rijinstructeurs die OGS+ rijopleidingen geven.
 5. Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen voor kerninstructeurs.
 6. Leerwerkplekbegeleider Chauffeur.

 

Door middel van onderzoek, intervisie, speciale kennis en vaardigheden, deelt BRUSECO haar kennis met (nieuwe) rijinstructeurs die  (gaan) lesgeven aan chauffeurs van onze hulpdiensten.

Hierbij gebruikt BRUSECO de kennis en opgebouwde ervaring van de diverse Veiligheidsregio’s. BRUSECO verzorgt momenteel theorie- en praktijkopleidingen voor circa 1.200 brandweerchauffeurs en chauffeurs van Bevolkingszorg en ambulancediensten.

 

Tekort aan goede OGS+ rijinstructeurs

De Brandweerrijsschool biedt veiligheidsregio’s de mogelijkheid om in huis de beste denkbare rijopleidingen te ontwikkelen en aan de eigen chauffeurs aan te bieden. Zo ontstaat een cultuur van professioneel rijonderricht die aansluit bij wensen en waarden binnen de eigen regio.

 

 

 

 

 

 

“Brandweerorganisaties moeten optimaal gebruik maken van kundige en vaardige rijinstructeurs, die reeds werkzaam zijn als vrijwilliger of beroeps binnen de eigen brandweerorganisatie. Dat staat buiten kijf.

Er zijn namelijk te weinig professionele rijinstructeurs in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een rijinstructeur met OGS+ Bevoegdheidspas met ervaring.

De Brandweerrijschool biedt brandweerorganisaties de mogelijkheid dit tekort op te kunnen vangen. Zo leidt de BrandweerRijschool ook WRM-rijinsctructeurs op tot Rijdocent OGS+, zodat de capaciteit van rijinstructeurs kwalitatief verder wordt vergroot.

Dit bereikt BRUSECO door uitwisselen van kennis en ervaring.

Het vak van brandweerrijinstructeur vraagt om praktijkervaring. Je moet weten hoe het voelt als de pieper gaat, als er een mens in nood is. Dan moet je het beste in jezelf naar boven kunnen halen.

Dat vraagt om ervaring, kennis en vaardigheden. Die kennis is bij de BRUSECO aanwezig en wij delen dit graag met onze collega rijinstructeurs. BRUSECO kan aanvullend ook baantrainingen verzorgen en theoriesessies organiseren voor eenieder die binnen de brandweer zijn of haar rijbewijs heeft.

En dat begint al bij de vrijwilliger die naar de kazerne rijdt. Door ons landelijke team van professionele rijinstructeurs kunnen wij korpsen regionaal ondersteunen waardoor korte lijnen ontstaan,” aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Wilt u meer informatie over de Brandweerrijschool en de mogelijkheden om samen te werken?

Neem dan contact op met BRUSECO via 088-278 7300 of stuur een mail naar info@bruseco.nl.

 

 

U kunt ook met Paul linken via Linkedin om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 21 juni – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 5 juli en 17 augustus – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 september – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]
 • 21 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]