Brandweerrijschool

Brandweerrijschool powered by BRUSECO

 

 

Ik maak u erop attent, wellicht ten overvloede, dat gezien de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, de gebruikers van de vrijstellingen voldoende getraind dienen te zijn om veilig te kunnen werken op basis van de vrijstelling. Het overtreden van deze voorschriften is een afzonderlijk strafbaar feit (artikel 150, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994)”: Bron: Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Brandweerrijschool is een unieke samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s en BRUSECO als rijopleider en specialist in het trainen van brandweerchauffeurs en specialistische rijdocenten OGS+.

Paul Brussaard is als ervaringsdeskundige (actief binnen de brandweer) de initiatiefnemer van de Brandweerrijschool, waarbij kennis en ervaring wordt gedeeld met de brandweerorganisatie. “Op die manier wordt kennis binnen de eigen organisatie geborgd en verrijkt”, zo is zijn visie.

 

De Brandweerrijschool is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen, Huisartsenposten, Ambulancediensten en o.a. Het Rode Kruis projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio.

BRUSECO richt zich daarnaast op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die o.a. voor de brandweerorganisatie of andere hulpdiensten rijonderricht (gaan) geven.

Dit betreft de specialisatie in het verzorgen van rijopleidingen met gebruikmaking van optische & geluidssignalen.

BRUSECO werkt samen met regionale OGS+ rijinstructeurs die bij BRUSECO de eigen Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen hebben gevolgd.

Daarnaast verzorgt BRUSECO Hulpdiensten BV de vakopleiding Rijonderricht Voorrangsvoertuigen voor WRM-Rijinstructeurs die de ambitie hebben om rijonderricht te gaan geven in de voorrangsvoertuigen, die beschikbaar worden gesteld door de Hulpdiensten.

 

Bent u rijinstructeur en wilt u zichzelf specialiseren in het lesgeven met optische & geluidssignalen?

Lees hier meer informatie over de Vakopleiding OGS+.

 

BRUSECO is er niet om ´het beter te weten´ dan de hulpverleners zelf. De BRUSECO OGS+ rijinstructeurs (het kernteam van de rijdocenten OGS+)  zijn zelf ook als professionals dagelijks zelf actief in het werkveld van de hulpdiensten en kennen de praktijk als geen ander.

Het kernteam van BRUSECO Rijdocenten bestaat uit rijdocenten uit de politieorganisatie, defensie, brandweer en ambulanceorganisatie.

Vanuit deze kennis, ervaring en praktijkgerichte benadering, wordt een professionele OGS+ rijdocent intensief begeleid en geschoold.

 

Paul Brussaard: “Dat onze rijinstructeurs méér verstand hebben van de dagelijkse praktijk, zullen wij niet altijd prediken. We zijn wel ervaringsdeskundigen.

Op het terrein van de rijopleidingen en geven van speciaal rijonderricht zijn we specialisten voor alle soorten voertuigen. Onze rijinstructeurs zijn zelf ook hulpverlener, specialistisch rijinstructeur OGS+ of hebben een functies als OGS chauffeur vervuld; hun toegevoegde waarde ligt in de didactiek, het overbrengen en uitwisselen van kennis en ervaring, het ontwikkelen en geven van train-the-trainer programma’s, in combinatie met verhoogde rijvaardigheid, de wetgeving en het veiligheidsdenken.

Daar ligt het talent van de specialistische rijinstructeurs van BRUSECO Hulpdiensten, die zich dan ook Rijdocent OGS+ mag noemen. Deze OGS+ Rijdocenten hebben de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen gevolgd bij BRUSECO.

Vervolgens heeft het kernteam van rijdocenten OGS+ de instructeurs begeleid in de praktijktrainingen en worden de instructeur onafhankelijk getoetst door een auditor. Dan borgt de kwaliteit van deze Rijdocent OGS+ van BRUSECO die voor de Veiligheidsregio of hulpverleners wordt ingezet om rijonderricht te geven met optische & geluidssignalen”.

 

OGS+ Vakdagen

Alle relaties van de Brandweerrijschool worden op persoonlijke titel uitgenodigd om deel te nemen aan de OGS Vakdagen. Dit zijn vakdagen waarbij dieper in wordt gegaan op de diverse thema’s die actueel zijn in deze groeiende en nieuwe markt.

Het doel van de OGS Vakdagen is het kennisniveau van alle betrokken Rijdocenten OGS te verhogen met ervaringen uit de praktijk en door kennisoverdracht door ervaringsdeskundigen en experts.

 

Doelmatig en effectief opleiden

BRUSECO heeft met haar initiatief van de Brandweerrijschool vooral de procesmatige kant van de opleiding Brandweerchauffeur als specialiteit toegevoegd, aan die praktijkervaring die al aanwezig is bij de brandweerorganisatie.

Daar is nu grote behoefte aan, zo blijkt uit het aantal aanvragen. Wij werken daarom nu samen met een groot aantal Veiligheidsregio’s, waarbij wij de opleidingen en de kwaliteit hiervan monitoren. Ook als gebruik wordt gemaakt van eigen rijinstructeurs OGS+.

Rijinstructeurs uit de Veiligheidsregio’s zijn ook hartelijk welkom bij de trainingen van OGS Vakdagen die door BRUSECO worden georganiseerd.

 

“De centrale vraag voor de brandweerorganisatie is:” In hoeverre komt het beleid van de brandweer overeen met hetgeen zich in de hoofden van de brandweerchauffeurs afspeelt?” Anders gezegd: komt het resultaat van de rijopleiding overeen met het getoonde gedrag van de chauffeur?

“Die vraag stellen wij ons keer op keer af”, stelt Paul Brussaard, “Bij BRUSECO houden we van cijfers, statistieken en meetbaar resultaat. Een korps kan, wettelijk, voldoen aan de opleidingszorg voor haar chauffeurs. Maar als er niet op de juiste wijze wordt lesgegeven en de didactiek niet bij de boodschap past, dan blijven de chauffeurs onvoldoende vaardig.

Dat is weggegooid geld en het biedt een soort van schijnveiligheid. BRUSECO is, als externe partner, de coach die kritische vragen stelt, meedenkt en mee bouwt aan een professionele opleiding voor brandweerchauffeurs”, stelt Paul Brussaard, die zelf ook actief is als vrijwilliger bij de brandweer.

 

Wat biedt de Brandweerrijschool van BRUSECO?

  1. Opleiding WRM-B-rijinstructeur voor mensen uit het eigen Veiligheidsregio of organisatie.
  2. Opleiding OGS+ met bevoegdheidspas, voor rijinstructeurs. Het geldig houden van de OGS+ Bevoegdheidspas.
  3. Intervisie tussen brandweerrijinstructeurs (landelijk en regionaal).
  4. Coaching van rijinstructeurs die OGS+ rijopleidingen geven.
  5. Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen voor kerninstructeurs.
  6. Leerwerkplekbegeleider Chauffeur.

 

Door middel van onderzoek, intervisie, speciale kennis en vaardigheden, deelt BRUSECO haar kennis met (nieuwe) rijinstructeurs die  (gaan) lesgeven aan chauffeurs van onze hulpdiensten.

Hierbij gebruikt BRUSECO de kennis en opgebouwde ervaring van de diverse Veiligheidsregio’s. BRUSECO verzorgt momenteel theorie- en praktijkopleidingen voor circa 1.200 brandweerchauffeurs en chauffeurs van Bevolkingszorg en ambulancediensten.

 

Tekort aan goede OGS+ rijinstructeurs

De Brandweerrijsschool biedt veiligheidsregio’s de mogelijkheid om in huis de beste denkbare rijopleidingen te ontwikkelen en aan de eigen chauffeurs aan te bieden. Zo ontstaat een cultuur van professioneel rijonderricht die aansluit bij wensen en waarden binnen de eigen regio.

 

 

 

 

 

 

“Brandweerorganisaties moeten optimaal gebruik maken van kundige en vaardige rijinstructeurs, die reeds werkzaam zijn als vrijwilliger of beroeps binnen de eigen brandweerorganisatie. Dat staat buiten kijf.

Er zijn namelijk te weinig professionele rijinstructeurs in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een rijinstructeur met OGS+ Bevoegdheidspas met ervaring.

De Brandweerrijschool biedt brandweerorganisaties de mogelijkheid dit tekort op te kunnen vangen. Zo leidt de BrandweerRijschool ook WRM-rijinsctructeurs op tot Rijdocent OGS+, zodat de capaciteit van rijinstructeurs kwalitatief verder wordt vergroot.

Dit bereikt BRUSECO door uitwisselen van kennis en ervaring.

Het vak van brandweerrijinstructeur vraagt om praktijkervaring. Je moet weten hoe het voelt als de pieper gaat, als er een mens in nood is. Dan moet je het beste in jezelf naar boven kunnen halen.

Dat vraagt om ervaring, kennis en vaardigheden. Die kennis is bij de BRUSECO aanwezig en wij delen dit graag met onze collega rijinstructeurs. BRUSECO kan aanvullend ook baantrainingen verzorgen en theoriesessies organiseren voor eenieder die binnen de brandweer zijn of haar rijbewijs heeft.

En dat begint al bij de vrijwilliger die naar de kazerne rijdt. Door ons landelijke team van professionele rijinstructeurs kunnen wij korpsen regionaal ondersteunen waardoor korte lijnen ontstaan,” aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Wilt u meer informatie over de Brandweerrijschool en de mogelijkheden om samen te werken?

Neem dan contact op met BRUSECO via 088-278 7300 of stuur een mail naar info@bruseco.nl.

 

 

U kunt ook met Paul linken via Linkedin om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

  • 23 mei 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
  • 5 en 19 juni 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
  • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]