IBKI ook officieel partner van BRUSECO

Naast DEKRA en het CCV is nu ook het IBKI een officiële partner van BRUSECO. BRUSECO Hulpdiensten biedt opleidingen aan voor WRM-rijinstructeurs die zich graag verder ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door de specialisatie zoals de opleiding Optische & Geluidssignalen. De afkorting hiervoor is OGS. Het IBKI neemt zowel de theorie als ook de praktijkexamens af voor deze rijinstructeurs, die daarvoor de theorie online zelf kunnen leren en via BRUSECO een praktijktraining in een voorrangsvoertuig kunnen volgen.

 

Wat is OGS+

Na een twee jaar durende pilot heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat on maart 2015 besloten het oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen (kortweg: OGS) onder bepaalde voorwaarden structureel mogelijk te maken. Eén van de voorwaarden was, dat de brandweer en de spoedeisende medische hulpverleningsdiensten een certificeringssysteem voor rijinstructeurs die deze trainingen gaan geven zouden opstellen. Dit certificeringssysteem (180kB) is eind 2015 door Ambulancezorg Nederland/Brandweer Nederland vastgesteld. Hierin is IBKI aangemerkt als uitvoerende partij voor het examen OGS+. OGS+ betreft alléén de examinering; de opleiding tot instructeur OGS+ wordt aan opleiders als BRUSECO overgelaten.
De examinering OGS+ staat alleen open voor bevoegde rijinstructeurs. De OGS+-bevoegdheid is in de WRM niet wettelijk geregeld. Er wordt daarom door IBKI een afzonderlijke bevoegdheidspas OGS+ verstrekt.

 

IBKI als exameninstituut

Het IBKI is onderdeel van het Innovam en neemt bijvoorbeeld ook de examens af voor huisartsenchauffeurs. Dit is afgekort de HAP Chauffeur. Een HAP- of huisartsenchauffeur heeft als taak de huisarts snel en veilig te vervoeren naar de plaats van bestemming. Aan chauffeurs die rijden voor huisartsenposten worden steeds hogere eisen gesteld. Eén van de taken is dat een HAP chauffeur met grote spoed naar een patiënt moet kunnen rijden, soms met zwaailicht en sirene. Om dit te kunnen doen heeft de HAP-chauffeur kennis en vaardigheid nodig op het gebied van de rijvaardigheid en van bijvoorbeeld de brancherichtlijn optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening.
Het IBKI is door het Sociaal Fonds Taxi aangemerkt als uitvoerende partij voor het HAP-examen. HAP betreft alleen examinering, de opleiding tot HAP-chauffeur wordt aan o.a. BRUSECO overgelaten. Informatie over deelname aan het HAP-examen is in te winnen bij uw eigen werkgever.

IBKI is een handelsnaam van de stichting VAM en functioneert onafhankelijk als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering examens. Die onafhankelijkheid wordt gewaarborgd met het [PDF] onafhankelijkheidsprotocol (163kB). Bij het IBKI werken ruim 50 medewerkers.