Klachten afhandeling

Bent u tevreden? Vertel het ons!
Bent u niet tevreden? Dan horen we dit ook graag!


Als u niet tevreden bent over de werkwijze van BRUSECO dan vragen we u dit zo snel mogelijk per mail aan ons te melden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop uw klacht in behandeling is genomen, of over de aangeboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de BOVAG. BRUSECO is al jaren aangesloten bij de BOVAG. Als onafhankelijke derde partij nemen zij klachten van particuliere uw klacht in behandeling, mocht u er met BRUSECO niet uitkomen.


Alle bij BOVAG aangesloten bedrijven zijn verplicht klachten van particuliere klanten volgens de geldende voorwaarden op te lossen. Gebeurt dit volgens u niet goed dan kunt u dus bemiddeling door BOVAG inschakelen. De medewerkers van BOVAG zetten zich in om een klacht of geschil geheel onafhankelijk goed op te lossen. Volgens een reglement dat vooraf aan beide partijen wordt voorgelegd, proberen zij een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.


Lukt dit niet dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Rijopleidingen. U kunt ook gelijk naar de geschillencommissie stappen. Op de website van BOVAG leest u hier meer over.


Het oordeel van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden door BRUSECO zo snel mogelijk afgehandeld. Uw klacht, en de wijze van afhandeling, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden geregistreerd en voor een periode van 2 jaar bewaard.


Heeft u een klacht? Zet uw klacht zo helder mogelijk uiteen in een mail aan info[at]bruseco.nl. Esther Bloemendaal zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Wij streven ernaar klachten binnen een week, doch uiterlijk binnen vier weken, af te handelen. Lukt dit niet, dan laten wij u dit tijdig weten.


Bent u niet tevreden over onze oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bemiddeling van BOVAG. Dat kan via telefoonnummer: 0900 269 22 68 (kosten € 0,35 pm) of per mail: bemiddeling@bovag.nl. BOVAG Bemiddeling is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.