BRUSECO = Kwaliteitsgarantie en arbeidsmarkt

WIJ DOEN WAT WIJ BELOVEN

 

BRUSECO is in Nederland de enige opleider van directiechauffeurs die haar kwaliteit laat toetsen door drie professionele en onafhankelijk certificerende instellingen. Tijdens audits op kantoor en bijwoningen van trainingsdagen wordt de inhoud van de opleidingen en trainingen getoetst op volledigheid en juistheid van gemaakte afspraken in het certificatieschema. Dit –vreemde ogen dwingen- principe geeft voeding aan het verder professionaliseren van de lesstof, didactiek en trainingen. Dit wordt ook geborgd in onze opleidingsovereenkomst met kandidaten en opdrachtgevers, zoals bedrijven en overheidsinstellingen.

 

BRUSECO is gecertificeerd door het CCV/CBR, DEKRA en CRKBO als vakopleider voor directiechauffeurs.

 

BRUSECO heeft voor DEKRA gekozen als externe toezichthouder. Dit is uniek in Nederland, omdat geen enkele andere opleider van directiechauffeurs de kwaliteit en inhoud van de lessen, masterclasses en trainingen laat controleren door een erkend Certificeringsinstituut. Daarnaast is BRUSECO ook CRKBO en CCV erkend.

 

Ad Kaizer van DEKRA:

DEKRA ziet als onafhankelijk instituut toe op de inhoud en het gebruik van de lesplannen, leermiddelen en de lesprogramma’s van BRUSECO. Hiervoor zijn we ook de gehele dag aanwezig, waardoor we de kwaliteit van de aangeboden lesprogramma’s kunnen toetsen. Als professioneel certificeringsinstituut geven wij hierop terugkoppeling, waarbij indien nodig onjuistheden gecorrigeerd en aantoonbaar verbeterd moeten worden. Nieuwe lesprogramma’s of modules worden ook door DEKRA beoordeeld en getoetst op relevantie en effectiviteit ten opzichte van de vastgestelde eindtermen en toetstermen in het certificatieschema ”, aldus Ad Kaizer.

 

De meerwaarde voor de gecertificeerde directiechauffeur is eenduidigheid en duidelijkheid van de vakbekwaamheidseisen, waaraan moet worden voldaan om een persoonscertificaat te behalen en te behouden. De meerwaarde voor de opdrachtgever van de gecertificeerde directiechauffeur is dat door de onafhankelijke audits, aangevuld met een onafhankelijke examinering, de kennis, vaardigheden en attitude van zijn directiechauffeur daadwerkelijk in de persoon aanwezig zijn én blijven.

 

BRUSECO is sinds 2001 CRKBO gecertificeerd (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) waardoor zij ook voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dit biedt volledige transparantie in haar aanbod en leveringsvoorwaarden voor de kandidaten. Dit wordt ook periodiek getoetst door het CRKBO.

 

 

 

 

BRUSECO is sinds 2006 CCV erkend opleider CCV-D1 en CCV-D2. Voor 2006 werden de opleidingen voor directiechauffeurs gecertificeerd door het Centraal Examenbureau Politie(CEP)

 

 

 

 

Heeft u een klacht? Meld het ons!

BRUSECO hecht veel waarde aan haar klanttevredenheid. Uiteraard streven we ernaar dat u tevreden bent over de wijze waarop we onze opleidingen verzorgen en de begeleiding die u vanuit de planning en de instructeurs ontvangt. Mocht dit toch niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met Esther Bloemendaal, via e.bloemendaal@bruseco.nl. Zij nodigt u graag uit voor een persoonlijk gesprek, hetzij telefonisch, hetzij op ons kantoor in Maarssen om uw klacht te bespreken. Wij bieden u graag een luisterend oor. Want ook van klachten kunnen we leren! BRUSECO doet haar uiterste best om een oplossing te vinden die voor beide partijen goed voelt.

 

Mocht u er met ons toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de beroepsregeling van AN-i. Dit doen zij door het geven van een bindend advies als alternatief voor de gang naar de rechter. Hier leest u meer over de beroepsregeling van de AN-i.

 

Entree naar de arbeidsmarkt

Wist u dat vele directiechauffeurs via Brussaard Chauffeursdiensten aan een baan als directiechauffeur zijn gekomen? Dit is in Nederland de enige landelijke specialist in het werven, selecteren en detacheren van directiechauffeurs. Natuurlijk bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt, na afloop van de vakopleiding directiechauffeur. Maar mocht u behoefte hebben aan ervaring als directiechauffeur, dan heeft Brussaard Chauffeursdiensten daar mogelijkheden voor op projectbasis en regelmatig op fulltime basis. Alleen als u de vakopleiding directiechauffeur bij BRUSECO heeft gevolgd komt u hiervoor in aanmerking. Wist u dat Brussaard Chauffeursdiensten de afgelopen 5 jaar meer dan 50.000 chauffeursdiensten heeft verzorgd? Komt u er ook bij?

 

Neemt u ook regelmatig een kijkje op CHAUFFEUR.NL. Daar staan de vacatures die voor u interessant zijn als directiechauffeur of prove-chauffeur. Ook dit grootste platform van vraag en aanbod van directiechauffeurs vraagt vaak explicatie om directiechauffeurs die over het DEKRA of CCV D certificaat beschikken. Samen met BRUSECO heeft u hier een voorsprong in. Chauffeur.nl is namelijk onze zusteronderneming en wie dicht bij het vuur zit….