Leerwerkplekbegeleider chauffeur

Het is een belangrijke functie bij de brandweer: de brandweerchauffeur.

 

De brandweerchauffeur is de cruciale schakel tussen melding en redding, zeggen wij bij BRUSECO. Iedere chauffeur verdient daarom aandacht en begeleiding om professional te blijven of te worden. De wetgeving verandert, de voertuigen veranderen en zelf dient de chauffeur ook allerlei rollen te kunnen spelen als manschap, bevelvoerder, chauffeur of hulpverlener. Ook bij de chauffeur kunnen zaken veranderen, zoals een prive-situatie, betrokkenheid bij een ongeval of tijdelijke uitval. Dat heeft direct invloed op de inzetbaarheid en kwaliteit van de uitvoering door de chauffeur.

 

BRUSECO erkent dat niet iedereen altijd in staat is om optimaal te functioneren,

BRUSECO erkent dat mensen fouten kunnen maken,

BRUSECO erkent dat coaching vooral gaat over de kandidaat en niet over de coach.

BRUSECO erkent dat coaching bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

BRUSECO Hulpdiensten B.V. heeft daarom de opleiding Leerwerkplekbegeleider voor chauffeurs ontwikkelt met experts uit het werkveld. De trainers van BRUSECO zijn zelf ook actief binnen het brandweervak. Daarnaast hebben de trainers specialistische opleidingen gevolgd op het gebied van coaching en communicatie. Die samenstelling maakt de opleiding – Leerwerkplekbegeleider Chauffeur – waardevol voor de gehele brandweerorganisatie op het niveau van de Veiligheidsregio.

 

De Leerwerkplekbegeleider Chauffeur begeleidt de deelnemer in het kader van het opleidingstraject.  Hij of zij is verantwoordelijk voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van brandweerchauffeurs en helpt de deelnemer te komen tot een optimaal leerresultaat. De Leerwerkplekbegeleider is een coach die helpt om tot vakinhoudelijke kennisoverdacht te komen tussen ervaren chauffeurs en aspirant-chauffeurs, voegt kennis en ervaring toe en stelt de chauffeur centraal in zijn of haar persoonlijke groei.

 

De Leerwerkplekbegeleider

  1. Begeleidt de chauffeur bij de voorbereiding en uitvoering van leeropdrachten,
  2. Helpt de chauffeur bij het reflecteren op zijn werkwijze,
  3. Bewaakt de continuïteit van het leerproces van de chauffeur,
  4. Leer de chauffeur kritisch en zelfstandig te denken,
  5. Verwijst de chauffeur door bij problemen die buiten het vakgebied liggen.,
  6. Stimuleert de chauffeur tot zelfstandig leren en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces,
  7. Stemt de wijze van begeleiding af op de leerstijl en mogelijkheden van de chauffeur,
  8. Informeert de trajectbeleider over de voortgang en het functioneren van de chauffeur m.b.t. de leergang Chauffeur.

 

Training voor werkplekbegeleiders

BRUSECO biedt een driedaagse basistraining -leerwerkplekbegeleider- aan per Veiligheidsregio. Deze drie dagen worden met een tussenliggende periode van 1,5 maand gegeven, zodat de ervaring van de werkplekbegeleider kan worden teruggekoppeld in de training.

 

Na de eerste lesdag beschikt de leerwerkplekbegeleider over genoeg instrumenten en vaardigheid om te kunnen starten als Leerwerkplekbegeleider. Daarmee gaat deze direct aan de slag.

 

Meer informatie:

Bent u als Veiligheidsregio geïnteresseerd in deze opleiding Leerwerkplekbegeleider Chauffeur? Wilt u hierover van gedachten wisselen met een van onze deskundigen?  Bel dan met 088-278 7300.

 

Momenteel is een opleidingsbrochure Werkplekbegeleider in ontwikkeling. Stuurt u een email naar info@bruseco.nl indien u deze wenst te ontvangen zodra deze klaar is.