Management Development bij de Brandweer en Politie

BRUSECO heeft de afdeling BRUSECO Landelijke Management Development (BLMD) opgezet in samenwerking met experts uit het bedrijfsleven en overheid. Deze afdeling heeft de volgende taken:

 

 • Het samen met het politieveld en het brandweerveld vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van het landelijk beleid voor management development voor de politie en brandweer en daarbij behorende instrumenten, één en ander in afstemming met het regionaal beleid;
 • Het realiseren van een landelijke infrastructuur van het management development voor de politie en brandweer;

 

De brandweerorganisatie en Politieorganisatie hebben de afgelopen jaren een flink aantal taken erbij gekregen op het gebied van onderzoek, handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De maatschappelijke omgeving van de brandweer en politie zijn voortdurend in beweging en vraagt continue om verbetering van kwaliteit en dienstverlening. Steeds meer nadruk komt te liggen op samenwerking met andere instanties in de veiligheidsketen. De verandering in brandweertaken en politietaken heeft belangrijke gevolgen voor de competenties van de medewerkers. Ook worden steeds meer eisen gesteld aan deze organisaties. Denk aan klant- en resultaatgericht werken, versterken van innovatieve vermogen en integraal werken.

 

Om in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen heeft BRUSECO een intervisiegroep opgezet waarbij talentvolle vakmensen uit het bedrijfsleven kennis delen en vermenigvuldigen met de brandweer- en politieorganisatie. Denk hierbij aan efficiënte organisatievormen, leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, klantontwikkeling, ondernemerschap en innovatie en aansturingsvormen. Een verfrissende blik vanuit het bedrijfsleven biedt inspiratie en tools om ook de brandweer- en politieorganisatie verder te professionaliseren en te verrijken. Alleen zo kunnen deze organisatie talentvolle medewerkers aantrekken en behouden. Dit komt de veiligheid van Nederland ten goede.

Een management development traject kan de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt vergoten en de ontwikkeling en mobiliteit van de eigen medewerkers versterken.

 

Doelstellingen

 • Adequate bezetting van (management) functies.
 • Doorgroei van potentials.
 • Goed werkgeverschap.
 • Krachtige positie op de arbeidsmarkt.

 

Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de brandweer- en politieorganisatie.

 

Denk hierbij aan:

 • Visievorming HRM beleid,
 • Werving van nieuwe medewerkers: hoe optimaliseer ik dit?
 • Skillstrainingen voor managers en directieleden.
 • Beleidontwikkeling en implementatie van talentprogramma’s.

 

BRUSECO coacht medewerkers en leidinggevende binnen de brandweerorganisatie die het management development programma gaan implementeren/uitvoeren. Zo worden de kennis en vaardigheden binnen de organisatie opgedaan en toegepast.

 

Kennisaccelerator voor Veiligheidsregio’s en gemeenten

Management Development als innovatietool!

Voor het management en medewerkers van de veiligheidsregio’s en gemeente biedt de Academie voor Hulpdiensten,

 1. Kennis, contacten en netwerken voor waardevolle innovaties en inspiratie
 2. Een veilige omgeving voor kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuwe trainingen
 3. Doelgerichte trainingen.

 

De Academie voor Hulpdiensten brengt kennis en ervaring van buiten naar binnen bij de Veiligheidsregio’s en gemeenten, waarbij het professioneel functioneren als hulpverlener-organisatie, vergunningverstrekker en handhaver centraal staat.

De Academie voor Hulpdiensten garandeert het opbouwen van kennis en expertise en is in staat deze kennis te vermenigvuldigen en te implementeren in alle veiligheidsregio’s en gemeenten, zodat kennisacceleratie plaatsvindt.

 

 

Voorbeeldproject

 

2018 Start Vakgroep Rijonderricht Voorrangsvoertuigen

 

De Academie voor Hulpdiensten heeft de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen ontwikkeld en opgezet. De brandweerorganisatie en de Veiligheidsregio’s zelf zijn geen ervaringsdeskundige waar het gaat om het geven van rijonderricht, het terugdringen van schades en het persoonlijk beoordelen van de chauffeur. Door samen te werken ontstaat een synergie tussen cultuur en vakbekwaamheid van een discipline die buiten de kerncompetentie valt van de Veiligheidsregio.

 

De ontwikkeling heeft in zeer nauw overleg met de Veiligheidsregio’s waarvoor de uitvoerende specialistische partner actief rijopleidingen verzorgd plaatsgevonden. Door kennis en ervaring op het terrein van specifieke brandweer-gerelateerde rijtaken te bundelen is een Leergang ontwikkeld voor WRM-Rijinstructeurs, die de specialisatie optische & geluidssignalen willen behalen of reeds hebben behaald. Dit leidt tot een nieuwe instroom van hoogwaardige rijdocenten OGS+ met affiniteit voor de brandweer. Dit geldt voor zowel de B- als C-categorie (licht en zwaar). Deze kennis wordt vervolgens weer beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke Veiligheidsregio’s.

 

Specifiek voor de Veiligheidsregio’s is de Rijdocent OGS+ opleiding ontwikkeld, waarbij vaste medewerkers van Veiligheidsregio’s opgeleid kunnen worden tot specialistisch rijdocent Optische & Geluidssignalen. De uitvoerende partner voor deze opleiding is BRUSECO Hulpdiensten.

 

Bent u een specialistische aanbieder van kennis, die van meerwaarde is voor Veiligheidsregio’s? Wilt u samenwerken met de Academie voor Hulpdiensten?

Bent u actief binnen een Veiligheidsregio en heeft u specifieke vragen of ideeën over een mogelijke samenwerking of innovatie?

 

Neem dan contact op met 088-2787301 of stuur een email naar info@academievoorhulpverleners.nl.