Nieuwe examinatoren OGS+ gezocht:

Het IFV is op zoek naar examinatoren voor het praktijkexamen brandweerchauffeur.

 

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Zij ontwikkelen en delen relevante kennis, hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en adviseren de betrokken besturen. Hun motto hierbij is: signaleren en verbinden.
Voor het praktijkexamen Chauffeur is het IFV op zoek naar enthousiaste examinatoren. Dit meldt het IFV over de functie:

 

 

Waar ga je werken? De afdeling Onderwijs is belast met de integrale ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief hoogwaardige, voor de veiligheidsregio’s en andere opdrachtgevers relevante en actuele onderwijs en examenproducten voor zowel het vakbekwaam worden als het vakbekwaam blijven. Binnen de decanaten, inhoudelijk samenhangende clusters van producten en activiteiten, worden zowel onderwijs- als examenproducten ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld.

Tevens vinden in elk decanaat open inschrijvingen, incompany- en maatwerktrajecten plaats, en wordt een structurele bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kwalificatiedossiers en vakinhoudelijke expertise voor de verschillende kolommen. Bij het proces van ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van onderwijs- en examenproducten werken decanen nauw samen met vakexperts, docenten, onderwijskundigen, lectoren en onderzoekers, en ondersteuners. Een decanaat wordt inhoudelijk aangestuurd door een decaan. De decanen zijn vanuit hun projectverantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering (winst en verlies), waardoor ondernemerschap wordt gestimuleerd. Zij leggen aan het hoofd van de afdeling Onderwijs verantwoording af over de aanpak en prioritering van werk, gezamenlijke afspraken, doorontwikkeling, kwaliteit etc. Vakinhoudelijk stemmen zij direct af met de voor hun vakgebied relevante lectoren. Wat ga je doen? De leergang Chauffeur is in 2018 vernieuwd.

 

Een belangrijke verandering is dat er een groter accent op de praktijkopleiding komt te liggen dan voorheen én in het praktijkexamen gereden gaat worden met optische en geluidssignalen (OGS).
Als examinator ben je belast met de afname en beoordeling van het praktijkexamen. Naast het praktijkexamen is ook een theorietoets onderdeel van de proeve van bekwaamheid. Het examen wordt afgenomen in een licht of een zwaar voertuig. Je verricht als examinator werkzaamheden binnen de door het IFV gestelde kaders.

 

Kernactiviteiten

 Je neemt het praktijkexamen af en beoordeelt het examen.

 Je bent verantwoordelijk voor een objectieve en gestandaardiseerde voorbereiding op het praktijkexamen van de kandidaten en de uitvoering hiervan.

 Je neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door het IFV. Wie ben jij?  Om het examen af te nemen beschik je over een:

 Een geldig rijbewijs B en C

 Een WRM-certificaat B en C

 Een OGS+ pas

 Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het geven van rij-onderricht.

 Je hebt bij voorkeur het diploma Chauffeur (brandweer) en aantoonbare uitrukervaring als chauffeur.

 Je bent bereid je op de hoogte te stellen van de actuele les- en leerstof van de leergang Chauffeur.

 Je bent bereid om een door het IFV verzorgd trainingsprogramma te volgen, inclusief een vakbekwaamheidstoets examinator.

 Je bent bereid om minimaal 8 keer per jaar op te treden als examinator.

 Competenties

 Integer en respectvol

 Betrouwbaar  Onafhankelijk

 Observerend  Analytisch sterk

 Vormt oordeel

 Geeft feedback

 Professionele houding

 Reflectief

 

Wat biedt het IFV? Een afwisselende en veelzijdige functie waarbinnen je zelfstandig de regie voert over de kwaliteit van het examen op diverse examenlocaties in het land. Je ontvangt een vacatie van € 34,- per uur met een maximum van 6,5 uur per dag. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km.

Klik hier op de LINK voor specifieke informatie van het IFV.