Home » Oefenen is een wettelijke verplichting

Oefenen is een wettelijke verplichting

Moet ik wel of niet oefenen als brandweerchauffeur? Is de brancherichtlijn eigenlijk een verplichting? Ja, je dient als brandweerchauffeur regelmatig te oefenen en de brancherichtlijn voor 100% te kennen en toe te passen. Dat is het heldere antwoord. Je bent als brandweerchauffeur aansprakelijk voor jouw taakuitvoering. Dat wil zeggen dat jij voor het hekje staat, mocht je ineens verdachte worden. Je wordt verdachte als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt veroorzaakt, waarbij andere mensen (zwaar)gewond zijn geraakt, of waarbij mensen zijn overleden. Dan wordt er gekeken naar jouw geoefendheid. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat je bekwaam bent. Dit moet je aantonen door middel van een certificaat en een sluitende registratie van de opleidingen en (herhalings-)trainingen die je gevolgd hebt. Inmiddels zijn hierover al diverse gerechtelijke uitspraken gedaan.

 

 

Als chauffeur ben je persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van een veroordeling. Dus zorg ervoor dat je bekwaam en regelmatig bent opgeleid. Is dit niet het geval: bespreek dit dan direct met jouw korpsleiding.

 

Wettelijke verplichting om je vaardigheden op peil te houden

Het oefenen van vaardigheden is verplicht. Dit is vastgelegd in de Brandweerwet 1985, artikel 4, lid 1. Jij bent als chauffeur hiervoor verantwoordelijk. Een simpele “ik wist dit niet, want ik ben niet geoefend”, is niet houdbaar voor een rechter en het openbaar ministerie. En op een strafblad zit niemand te wachten.

Bij de regeling wordt openbaar lichaam met de aanduiding regionale brandweer ingesteld. Het openbaar lichaam is rechtspersoon. Bij deze regeling dragen de deelnemende gemeenten in elk geval de volgende taken op aan het bestuur van de regionale brandweer:

 1. het verzorgen van: oefeningen met het oog op het optreden in groter verband.

 

De Wet rampen en zware ongevallen

Artikel 2

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet anders is bepaald. Het bevordert in het bijzonder het houden van oefeningen en de totstandkoming van afspraken, die nodig zijn voor een doelmatige bestrijding van rampen en zware ongevallen.

 

Arbeidsomstandighedenwet 2007

Met ingang van 1 januari 2007 is de arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. Werkgevers en werknemers hebben door de nieuwe Arbowet meer mogelijkheden gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in de eigen sector aan de wetgeving voldoen. Dit is maatwerk. Uit de Arbowet blijkt een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor oefenen. Zo moet het brandweerpersoneel adequaat zijn opgeleid en geoefend. Hiervoor moet de brancherichtlijn worden gevolgd.

 

De Arbeidsinspectie zal in geval van een ongeluk de Leidraad Oefenen als richtlijn gebruiken om te toetsen of de betrokkenen voldoende zijn geoefend. Registratie speelt hierbij een belangrijke rol. Kan de werkgever dit niet duidelijk maken, dan kan de Arbeidsinspectie achteraf een eis tot naleving en een boeterapport opstellen.

 

 1. Wordt regelmatig geoefend wat noodzakelijk is?
 2. Worden de oefeningen aan de hand van de oefendoelen opgezet?
 3. Worden de oefeningen beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria?

 

Hierbij geldt dat de oefenfrequentie wordt afgestemd op de oefenbehoefte van de chauffeurs van het korps. Elke oefenkaart geeft een indicatie aan van de frequentie waarmee de oefening moet worden uitgevoerd. De oefenmodus is standaard op 1 gezet (1 x per jaar). Afhankelijk van de risico’s binnen het verzorgingsgebied en de repressieve kwaliteit van de deelnemers kan die frequentie naar beneden of juist naar boven worden gebracht. Als er taken weinig voorkomen in het verzorgingsgebied, maar die wel een potentieel risico opleveren (zoals chauffeur met optische en geluidssignalen), juist goed geoefend moeten worden. De kwaliteit van repressief optreden dient te allen tijde te zijn gewaarborgd.

 

Er ontbreekt in de wet een indicatie over de frequentie van de oefeningen. Dit is in te vullen naar inzicht van de afzonderlijke korpsen. Aangezien we over 80% vrijwilligers spreken bij de brandweer, kan verondersteld worden dat er relatief weinig ervaring is met het uitrukken met optische en geluidssignalen (OGS). Dit gezien de categorie voertuigen (zwaar) en de bijzondere voertuigen. Nog los gezien van het startniveau en competenties van de chauffeur in kwestie. Hoe de chauffeur van nature rijdt, maakt tot op heden geen onderdeel uit van de selectie-eisen. Een deel van de chauffeurs zal de competentietoets niet kunnen doorstaan. Er is gewoonweg te weinig rijervaring aanwezig. Vaak woont deze chauffeur te ver weg van de kazerne, waardoor de geoefendheid fors daalt; hij of zij verricht te weinig uitrukken als chauffeur van een brandweervoertuig (zwaar). Bij een uitruk rijdt het voertuig weg zodra er voldoende mensen zijn. De chauffeurs die het dichtst bij de kazerne wonen hebben dus de meeste rij-ervaring.

 

Het Openbaar Ministerie zal hiernaar kijken als er sprake is van een ongeval. Er wordt gevraagd: ben je op de hoogte van de brancherichtlijn Brandweer? Wat motiveerde jou om af te wijken van de richtlijn? Wat was de aard van de melding? Hoe staat het met jouw geoefendheid?

 

Brandweerrijschool

De Brandweerrijschool heeft als missie, de kwaliteit van de brandweerchauffeur op een hoger niveau te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen. De brandweerrijschool ondersteunt Veiligheidsregio’s, regionale opleidingscentra, oefencoördinatoren en korpsen in het ontwikkelen van praktische en leerzame programma’s voor chauffeurs, zodat deze kundig worden getraind en vaardigheden kunnen aanleren. Ons lesprogramma is afgestemd op de behoefte van de betreffende chauffeur. Dit doen we via de Profcheck.

 

 1. Ontwikkelen van lesplannen voor de brandweerchauffeurs, waarbij de behoefte van de chauffeur het uitgangspunt is,
 2. Ontwikkelen van leerzame inzetten voor de chauffeurs, zodat ze geoefend (en gemotiveerd) blijven,
 3. Het afnemen van bekwaamheidstoetsen (licht en zwaar),
 4. Het vakbekwaam houden van de chauffeurs.

 

Meer informatie over de Brandweerrijschool vind je hier.

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 18 augustus – Informatiebijeenkomst online over CCV-D en DEKRA opleidingen -   Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter […]
 • 23 en 24 augustus: bijscholing voor rijinstructeurs: omgaan met voorrangsvoertuigen (WRM 59) - Leer het beste uit jezelf te halen als het gaat om de benadering van voorrangsvoertuigen. We geven je deze dag een inkijkje in het hoofd van een chauffeur van de brandweer, zodat je begrijpt hoe je voortaan op de juiste wijze kunt reageren als er een voertuig met sirene en zwaailicht achter je opduikt. BRUSECO verzorgt […]
 • 1 en 15 september 2021 – Informatiebijeenkomsten DEKRA en CCV-D opleidingen (online) - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 17, 21 en 22 september – Opleiding erkend verkeersregelaar - Er is op dit moment een groot tekort aan professionele verkeersregelaars. Denk hierbij aan het werken in een teststraat of op een vaccinatielocatie. Maar het evenementenseizoen gaat ook weer beginnen, dus daar komt ook veel werk uit voort. Wees kritisch waar je de opleiding doet. Want het werk van een verkeersregelaar kent een grote verantwoordelijkheid. […]
 • 1 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]