OGS+ rijinstructeurs huren op contractbasis

 

BRUSECO stelt OGS+ Rijinstructeurs beschikbaar aan Veiligheidsregio’s, instellingen, specialistische vervoersbedrijven en overheidsinstellingen die rijden met Optische en Geluidssignalen (OGS).

Door als hulpdienst zelf deze specialistische instructeurs op projectbasis in te huren, kan deze snel en slagvaardig het niveau van de chauffeurs verbeteren, zonder hier op langere termijn financieel mee belast te worden. Dit biedt optimale kwaliteit en flexibiliteit voor de hulpdiensten, zonder dat beslag wordt gelegd op eigen personeel. Vooral bij het inhalen van een kwaliteitsslag kan dit aantrekkelijk zijn (vakbekwaam worden van chauffeurs).

 

BRUSECO heeft de OGS+ rijinstructeur geselecteerd en opgeleid. De rijinstructeur maakt onderdeel uit van het BRUSECO OGS+ korps, waar Ronnie Schaapman zorgt voor de kwaliteit, evaluatie en bijscholing. Ronnie is ruim 25 jaar betrokken bij de hulpdiensten als rijinstructeur en is zelf ook ervaringsdeskundige.

 

Vakbekwaam blijven

Het vervolg van deze inhaalslag (vakbekwaam worden) biedt BRUSECO een aantrekkelijk programma voor het -vakbekwaam blijven.

 

 

Match

BRUSECO zoekt de ideale match tussen hulpdienst en OGS+ rijinstructeur. Op basis van een overeenkomst worden vooraf heldere afspraken gemaakt. Zo ontstaat een helder beeld van de behoefte van de hulpdienst. BRUSECO zoekt daar de juiste OGS+ rijinstructeur bij.

 

Meer informatie over BRUSECO OGS+ rijinstructeurs kunt u via info@bruseco.nl aanvragen.

U kunt ook bellen met onze adviseur via 088-278 73 00