OGS+ rijinstructeurs inhuren

 

BRUSECO stelt OGS+ Rijinstructeurs beschikbaar aan veiligheidsregio’s, instellingen, specialistische vervoersbedrijven en overheidsinstellingen die rijden met Optische en Geluidssignalen (OGS).

Door als hulpdienst zelf deze specialistische instructeurs op projectbasis in te huren, kunt u snel en slagvaardig het niveau van uw chauffeurs verbeteren, zonder dat uw organisatie hier op langere termijn financieel mee belast wordt. Dit biedt optimale kwaliteit en flexibiliteit voor de hulpdiensten, zonder dat beslag wordt gelegd op eigen personeel. Vooral bij het inhalen van een kwaliteitsslag kan dit aantrekkelijk zijn (vakbekwaam worden van chauffeurs).

 

BRUSECO heeft de OGS+ rijinstructeur geselecteerd en opgeleid. De rijinstructeur maakt onderdeel uit van het BRUSECO OGS+ korps, waar ervaringsdeskundigen zorgen voor de kwaliteit, evaluatie en bijscholing.

 

Vakbekwaam blijven

Als vervolg van deze inhaalslag op het gebied van kwaliteit (vakbekwaam worden) biedt BRUSECO een aantrekkelijk programma voor het vakbekwaam blijven.

 

Match

BRUSECO zoekt de ideale match tussen hulpdienst en OGS+ rijinstructeur. Op basis van een overeenkomst worden vooraf heldere afspraken gemaakt. Zo ontstaat een helder beeld van de behoefte van de hulpdienst. BRUSECO zoekt daar de juiste OGS+ rijinstructeur bij. BRUSECO heeft rijinstructeurs met OGS+ Bevoegdheidspas beschikbaar in Zeeland, Brabant, Limburg, Flevoland, Gelderland, Groningen, Friesland, Noord Holland, Zuid Holland, Overijssel en Drenthe.

 

Meer informatie over BRUSECO OGS+ rijinstructeurs kunt u via info@bruseco.nl aanvragen.

U kunt ook bellen met Paul Brussaard via 088-278 73 00.