Opleiding Rijinstructeur B volgen?

BRUSECO is erkend opleider voor het CCV, IBKI en DEKRA. CRKBO gecertificeerd.

Leuk dat je interesse hebt in de vakopleiding Rijinstructeur B. Bij BRUSECO kom je verder dan bij de reguliere opleider voor rijinstructeurs. Jij wilt een gedegen opleiding volgen die jou direct onderscheidt van andere WRM B-rijinstructeurs? Het kan met BRUSECO.

Wist je ook dat je je kunt specialiseren als rijdocent voor het vak directiechauffeur, met DEKRA erkend certificaat? BRUSECO is de enige opleider die zowel voor het CCV-D certificaat als boor het DEKRA certificaat opleidt.

Of misschien kies je liever voor een specialisatie als instructeur Optische & Geluidssignalen (OGS+)? Zo kun je je na het behalen van je WRM certificaat verder specialiseren als Rijdocent Optische & Geluidssignalen met specialiteit:

 • Brandweer
 • Ambulance
 • Huisartsenchauffeur
 • en andere specialisaties.

 

 

WRM- B Rijinstructeur worden  

We starten bij het begin. Om als rijinstructeur te kunnen gaan werken moet je eerst je WRM certificering behalen. Dat doe je natuurlijk bij een professionele opleider die naast de theorie ook veel aandacht geeft aan didactische vaardigheden.

Dit vak van (specialistisch) rijinstructeur gaan we jou leren. Dat doen we op een hele constructieve en plezierige manier, waarbij we verder gaan dan hetgeen IBKI van jou vraagt.

Wij brengen al onze ervaring en kennis van de afgelopen 25 jaar samen in via onze trainingsprogramma’s. Je krijgt les van gespecialiseerde Rijdocenten met veel praktijkervaring.

 

Bij de Vakopleiding B-Rijinstructeur staat het volgende centraal:

 1. Jouw vakkennis,
 2. Jouw communicatieve vaardigheden,
 3. Jouw persoonlijke ontwikkeling,
 4. Didactische vaardigheden: hoe kan ik kennis het meest effectief overbrengen?
 5. Klanttevredenheid, hoe bereik ik dat?

In de vakopleiding van BRUSECO staan jouw kwaliteiten als instructeur en docent centraal staan. Mogelijk ga je je daarna verder specialiseren en ga je lesgeven bij de brandweer of ambulance of wil je DEKRA erkende rijopleidingen gaan geven voor directiechauffeurs.

Als je bij BRUSECO de WRM opleiding volgt dan is dit mogelijk. Met de WRM opleiding geven we je een goed fundament als rijinstructeur.

Vandaar dat we dit bij BRUSECO een vakopleiding noemen; je wordt maximaal getraind om je toekomstige beroep zo goed mogelijk uit te voeren, met kennis van zaken en oog voor je leerlingen.

 

Wat houdt de WRM-B opleiding in?

Fase 1: Competentie verkeersdeelname

Fase 1A: Theorie van de rijtaak

BRUSECO organiseert de theorietrainingen centraal in Utrecht, zodat een duidelijke interactie ontstaat tussen de trainer en jou. Zo leer je het beste. BRUSECO voorziet je van de juiste lesmaterialen. Via een flink aantal ontmoetingssessies zullen onze docenten de hoofdzaken uit de theorieboeken halen en extra benadrukken. Dan ben je klaar voor de kennistoets (theorie-examen) van het IBKI.

Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rij taak getoetst. Dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Wet- en regelkennis,
 • RVV,
 • Theorie van de verkeerstaak,
 • Verkeersveiligheid andere,
 • Verkeersdeelnemers en mobiliteit,
 • Verkeersdoorstroming en milieu,
 • Verkeersinzicht.

 

Fase 1B: Praktijkrit: Eigen rijvaardigheid

Om rijonderricht te kunnen geven, dien je aan de WRM-norm te voldoen. Dit betekent dat je voor de praktijk(examen)rit moet worden opgeleid, zoals het IBKI dat graag wenst te zien. Dit leer je in een aantal theoriesessies en een aantal praktijksessies.

Bij de praktijktraining rijd je in een Volvo S90, die ook wordt gebruikt voor de rijopleiding directiechauffeur. Onze instructeur brengt je de fijne kneepjes van het autorijden bij, exact zoals het IBKI dit op het examen van de kandidaten verwacht.

Dat is dezelfde methode die jij als rijinstructeur moet hanteren om je leerlingen voor te breiden op het behalen van het B rijbewijs.

 

Tijdens dit onderdeel van je opleiding wordt dus je eigen rijvaardigheid geëxamineerd tijdens een rijproef van 75 minuten. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Beoordeling van verkeersinzicht,
 • Beoordeling van voorbereidingshandelingen Voertuigcontrole,
 • Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met de “hardop denkmethode” en beoordeling van de bijzondere verrichtingen. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.

 

Fase 2: Didactische voorwaarden

Fase 2A: Theorietoets 2: Lesvoorbereiding

In dit onderdeel van je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • Coachingsvaardigheden,
 • Het ontwerpen van lesprogramma’s
 • De verschillende leerling kenmerken Rijvaardigheidsdidactiek
 • De instructie en diverse vormen van kennisoverdracht,
 • Leermotivatie
 • Organiseren
 • Voorbereiding van leersituatie
 • Les- en leertijd en regels en afspraken

 

Je volgt hiervoor verschillende theoretische sessie op ons kantoor in Utrecht, afgewisseld met huiswerkopdrachten. Alles wat je hebt geleerd en geoefend wordt uiteraard getoetst. Tijdens het examen 2A krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt.

 

Fase 2B: Theorietoets 3: Lesuitvoering en beoordelen

Ook in deze fase volg je meerdere theoretische sessies op ons kantoor in Utrecht, afgewisseld met huiswerkopdrachten.
Dit laatste examen zal toetsen of je voldoende vaardigheden hebt omtrent jouw wijze van instructie. Je legt examen af voor de volgende onderdelen;

 • Aanbieden van oefensituaties.
 • Wijze van feedback.
 • Coachingsvaardigheid rijtaken.
 • Afstemming.
 • Leerhouding.
 • Interpersoonlijk handelen.
 • Rijvorderingen.
 • Toets momenten, toets afname en toets inhoud.
 • Observeren en beoordelen.
 • Terugkoppeling van toetsresultaten.

 

Je mag de onderdelen van de eerste twee fases in de opleiding WRM-B instructeur in willekeurige volgorde afleggen.

 • Pas als je alle vier de examens van Fase 1 en Fase 2 hebt afgelegd, mag je door naar Fase 3 (stage) van de opleiding tot rijinstructeur.
 • Als je met voldoende resultaat alle examenonderdelen van Fase 1 en 2 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM-certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 12 maanden na het behalen van het laatste (vierde) voldoende resultaat van Fase 1 of 2.

 

Fase 3 Stage

De laatste fase van de WRM opleiding bestaat uit het lopen van een stage bij een verkeersschool. Je bent vrij om zelf een stageplaats te kiezen. Je bent wel verplicht om stage te lopen. Deze fase wordt afgesloten met een examenproef waarbij je 50- 80 minuten rijles geeft.

 

En daarna? Als je de kwaliteiten en wil hebt om verder te groeien dan kun je doorstromen naar het OGS+ programma of een opleiding volgen om directiechauffeurs te trainen.

Liever direct aan de slag? Dan solliciteer je bij een rijschool als B-instructeur en laat je zien wat je in huis hebt!

 

Ben je geïnteresseerd in de Vakopleiding Rijinstructeur-B? Vraag hier het informatiepakket aan of bel met 088-278 73 01 voor persoonlijk advies.

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Alle chauffeurs opleidingen

Kom naar onze (informatie) bijeenkomst

BRUSECO organiseert iedere maand informatiebijeenkomsten voor iedereen die interesse heeft in een van de opleidingen.
Eerst komende bijeenkomst:

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 21 juni – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 5 juli en 17 augustus – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 september – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]
 • 21 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]