Vakopleiding Rijinstructeur-B

Welkom bij BRUSECO. Erkend opleider voor het CCV, IBKI en DEKRA. CRKBO gecertificeerd.

 

Leuk dat je interesse hebt in de vakopleiding Rijinstructeur B! Bij BRUSECO kom je verder dan bij de reguliere opleider voor rijinstructeurs. Jij wilt een gedegen opleiding volgen die jou direct onderscheidt van andere WRM B-rijinstructeurs? Het kan met BRUSECO.

Wist je ook dat je je kunt specialiseren als rijdocent voor het vak directiechauffeur, met DEKRA erkend certificaat? BRUSECO is de enige opleider die zowel voor het CCV-D certificaat als boor het DEKRA certificaat opleidt. Of misschien kies je liever voor een specialisatie als instructeur Optische & Geluidssignalen (OGS+)? Brandweerrijschool.nl en Ambulancerijschool.nl zijn beiden initiatieven van BRUSECO en daar profiteer jij van mee. Zo kun je je na het behalen van je WRM certificaat verder specialiseren als Rijdocent Optische & Geluidssignalen met specialiteit Brandweer,  ambulance, huisartsenchauffeur en andere specialisaties.

 

 • Ben jij al WRM-gecertificeerd en wil je jezelf specialiseren als Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen (OGS+)? Klik dan hier voor meer informatie om rijdocent Optische & Geluidssignalen te worden.
 • Wil je WRM-B rijinstructeur blijven, omdat daar je hart ligt, maar wel waardevolle en interessante bijscholingen volgen? Ook dat kan via BRUSECO! Klik hier voor meer informatie.

 

WRM- B Rijinstructeur worden  

We starten bij het begin. Om als rijinstructeur te kunnen gaan werken moet je eerst je WRM certificering behalen. Dat doe je natuurlijk bij een professionele opleider die naast de theorie ook veel aandacht geeft aan didactische vaardigheden. Dit vak van (specialistisch) rijinstructeur gaan we jou leren. Dat doen we op een hele constructieve en plezierige manier, waarbij we verder gaan dan hetgeen IBKI van jou vraagt. Wij brengen al onze ervaring en kennis van de afgelopen 25 jaar samen in via onze trainingsprogramma’s. Je krijgt les van gespecialiseerde Rijdocenten met veel praktijkervaring. Ons doel: van jou een zopinstructeur maken!

 

Bij de Vakopleiding B-Rijinstructeur staat het volgende centraal:

 1. Jouw vakkennis,
 2. Jouw communicatieve vaardigheden,
 3. Jouw persoonlijke ontwikkeling,
 4. Didactische vaardigheden: hoe kan ik kennis het meest effectief overbrengen?
 5. Klanttevredenheid, hoe bereik ik dat?

 

In de vakopleiding van BRUSECO staan jouw kwaliteiten als instructeur en docent centraal staan. Mogelijk ga je je daarna verder specialiseren en ga je lesgeven bij de brandweer of ambulance of wil je DEKRA erkende rijopleidingen gaan geven voor directiechauffeurs. Als je bij BRUSECO de WRM opleiding volgt dan is dit mogelijk. Met de WRM opleiding geven we je een goed fundament als rijinstructeur. Vandaar dat we dit bij BRUSECO een vakopleiding noemen; je wordt maximaal getraind om je toekomstige beroep zo goed mogelijk uit te voeren, met kennis van zaken en oog voor je leerlingen.

 

Wat houdt de WRM-B opleiding in?

 

Fase 1 Competentie verkeersdeelname

Fase 1A: Theorie van de rijtaak

BRUSECO organiseert de theorietrainingen centraal in Utrecht, zodat een duidelijke interactie ontstaat tussen de trainer en jou. Zo leer je het beste. BRUSECO voorziet je van de juiste lesmaterialen. Via een flink aantal ontmoetingssessies zullen onze docenten de hoofdzaken uit de theorieboeken halen en extra benadrukken. Dan ben je klaar voor de kennistoets (theorie-examen) van het IBKI.

Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Wet- en regelkennis,
 • RVV,
 • Theorie van de verkeerstaak,
 • Verkeersveiligheid andere,
 • Verkeersdeelnemers en mobiliteit,
 • Verkeersdoorstroming en milieu,
 • Verkeersinzicht.

 

Fase 1B: Praktijkrit: Eigen rijvaardigheid

Om rijonderricht te kunnen geven, dien je aan de WRM-norm te voldoen. Dit betekent dat je voor de praktijk(examen)rit moet worden opgeleid, zoals het IBKI dat graag wenst te zien. Dit leer je in een aantal theoriesessies en een aantal praktijksessies. Bij de praktijktraining rijd je in een Volvo S90, die ook wordt gebruikt voor de rijopleiding directiechauffeur. Onze instructeur brengt je de fijne kneepjes van het autorijden bij, exact zoals het IBKI dit op het examen van de kandidaten verwacht. Dat is dezelfde methode die jij als rijinstructeur moet hanteren om je leerlingen voor te breiden op het behalen van het B rijbewijs.

 

Tijdens dit onderdeel van je opleiding wordt dus je eigen rijvaardigheid geëxamineerd tijdens een rijproef van 75 minuten. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Beoordeling van verkeersinzicht,
 • Beoordeling van voorbereidingshandelingen Voertuigcontrole,
 • Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met de “hardop denkmethode” en beoordeling van de bijzondere verrichtingen. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.

 

Fase 2: Didactische voorwaarden

Fase 2A: Theorietoets 2: Lesvoorbereiding

In dit onderdeel van je opleiding wordt veel aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • Coachingsvaardigheden,
 • Het ontwerpen van lesprogramma’s
 • De verschillende leerling kenmerken Rijvaardigheidsdidactiek
 • De instructie en diverse vormen van kennisoverdracht,
 • Leermotivatie
 • Organiseren
 • Voorbereiding van leersituatie
 • Les- en leertijd en regels en afspraken

 

Je volgt hiervoor verschillende theoretische sessie op ons kantoor in Utrecht, afgewisseld met huiswerkopdrachten. Alles wat je hebt geleerd en geoefend wordt uiteraard getoetst. Tijdens het examen 2A krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt.

 

Fase 2B: Theorietoets 3: Lesuitvoering en beoordelen

Ook in deze fase volg je meerdere theoretische sessies op ons kantoor in Utrecht, afgewisseld met huiswerkopdrachten.
Dit laatste examen zal toetsen of je voldoende vaardigheden hebt omtrent jouw wijze van instructie. Je legt examen af voor de volgende onderdelen;

 • Aanbieden van oefensituaties
 • Wijze van feedback
 • Coachingsvaardigheid rijtaken
 • Afstemming
 • Leerhouding
 • Interpersoonlijk handelen
 • Rijvorderingen
 • Toetsmomenten, Toetsafname en Toetsinhoud
 • Observeren en beoordelen
 • Terugkoppeling van toetsresultaten

 

Je mag de onderdelen van de eerste twee fases in de opleiding WRM-B instructeur in willekeurige volgorde afleggen.

 • Pas als je alle vier de examens van Fase 1 en Fase 2 hebt afgelegd, mag je door naar Fase 3 (stage) van de opleiding tot rijinstructeur.
 • Als je met voldoende resultaat alle examenonderdelen van Fase 1 en 2 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM-certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 12 maanden na het behalen van het laatste (vierde) voldoende resultaat van Fase 1 of 2.

 

Fase 3 Stage

De laatste fase van de WRM opleiding bestaat uit het lopen van een stage bij een verkeersschool. Je bent vrij om zelf een stageplaats te kiezen. Je bent wel verplicht om stage te lopen. Deze fase wordt afgesloten met een examenproef waarbij je 50- 80 minuten rijles geeft.

 

En daarna? Als je de kwaliteiten en wil hebt om verder te groeien dan kun je doorstromen naar het OGS+ programma of een opleiding volgen om directiechauffeurs te trainen.
Liever direct aan de slag? Dan solliciteer je bij een rijschool als B-instructeur en laat je zien wat je in huis hebt!

 

Ben je geïnteresseerd in de Vakopleiding Rijinstructeur-B? Vraag hier het informatiepakket aan of bel met 088-278 73 01 voor persoonlijk advies.