Vakopleiding Rijinstructeur-B

Welkom bij BRUSECO!

Erkend opleider voor het CCV, IBKI, DEKRA.

Leuk dat je interesse hebt in de vakopleiding Rijinstructeur B!

 

BRUSECO is een CRKBO erkend opleidingsinstituut

 

Bij BRUSECO kom je verder dan bij de reguliere opleider voor rijinstructeurs: wist je ook dat je je kunt specialiseren als Rijdocent Optische & Geluidssignalen (OGS+)? Of als rijidocent voor het vak directiechauffeur met DEKRA erkend certificaat?

 

Jij wilt een gedegen opleiding volgen die jou direct onderscheid geeft in het land van de WRM B-rijinstructeurs?

Met BRUSECO maak je direct onderscheid als Rijdocent, want dan behoor je tot de selecte groep rijinstructeurs die voortgezette rijopleidingen kunnen geven. Zoals voor directiechauffeurs of chauffeurs van brandweer of ambulance.

 

De www.Brandweerrijschool.nl en www.ambulancerijschool.nl zijn beiden initiatieven van BRUSECO en daar profiteer jij van mee. Zo kan je je specialiseren als Rijdocent Optische & Geluidssignalen met specialiteit Brandweer, of Ambulance, Huisartsenchauffeur en nog meer specialisaties aan de slag gaan als Rijdocent.

 

Ben jij al WRM-gecertificeerd? Wil jij jezelf specialiseren als Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen (OGS+)?

Klik dan hier voor meer informatie om rijdocent Optische & Geluidssignalen te worden.

 

Wil je WRM-B rijinstructeur blijven en wil je waardevolle en interessante bijscholing volgen?

Dat kan ook via BRUSECO! Klik hier voor WRM-instructeur Blijven.

 

WRM- B Rijinstructeur worden

Met jouw WRM-certificaat start je met BRUSECO een mooie carrière. Dit vak van -specialistisch rijinstructeur- gaan we jou leren. Dat doen we op een hele constructieve en plezierige manier, waarbij we verder gaan dan het IBKI vraag. Wij brengen al onze ervaring en kennis van de afgelopen 25 jaar samen in via onze trainingsprogramma’s. Je krijgt ook les van gespecialiseerde Rijdocenten met veel praktijkervaring.

 

Bij de Vakopleiding B-Rijinstructeur staat het volgende centraal:

 1. Jouw vakkennis,
 2. Jouw communicatieve vaardigheden,
 3. Jouw persoonlijke ontwikkeling,
 4. Didactische vaardigheden: hoe kan ik kennis het meest effectief overbrengen?
 5. Klanttevredenheid, hoe bereik ik dat?

 

In de vakopleiding van BRUSECO staan jouw kwaliteiten als instructeur en docent centraal staan. Mogelijk ga je lesgeven bij de brandweer of ambulance of wil je DEKRA erkende rijopleidingen geven voor directiechauffeurs. Bij BRUSECO is dit ook mogelijk na jouw opleiding tot rijinstructeur. Dat vraagt om een goed fundament als rijinstructeur. Vandaar dat we dit een vakopleiding noemen bij BRUSECO. Je wordt een echte vakspecialist.

 

 

Vakopleiding B-Rijinstructeur -van basis naar specialistisch-

BRUSECO biedt ook rijopleidingen aan voor rijinstructeurs, die met optische en geluidssignalen (OGS) gaan lesgeven. Na deze specialisatie word je Rijdocent. Daaraan toegevoegd komt dan de specialisatie die jij hebt gevolgd.

Je ontvangt dan het certificaat “Rijdocent” van BRUSECO o.v.v. van de door jou afgeronde specialisatie.

Deze opleiding is ook voor jou toegankelijk, zodra je het WRM-certificaat hebt behaald. Zo kan je op een hoog rijniveau worden opgeleid en lesgeven aan:

 • Brandweer,
 • Spoedeisende Medische Hulpverlening,
 • Politie,
 • Veiligheidsregio’s zoals Bevolkingszorg en GHOR,
 • Rijkswaterstaat,
 • Defensie,
 • Nederlands Rode Kruis,
 • Reddingsbrigade,
 • Dienst Vervoer en Ondersteuning,
 • Prorail,
 • Nederlandse Transplantatie Stichting.

 Voordat je jezelf kunt specialiseren dien je eerst het WRM-B certificaat te behalen.

Die  opleiding is het fundament voor jouw verdere persoonlijke groei en specialisaties. Hoe ziet dit eruit?

 

Fase 1: Competentie verkeersdeelname

Fase 1A: Theorietoets 1: Theorie van de Rijtaak.

BRUSECO organiseert de trainingen centraal in Maarssen, zodat een duidelijke interactie ontstaat tussen de trainer en jou. Zo leer je het beste.  BRUSECO voorziet je van de juiste lesmaterialen. Via een flink aantal ontmoetingssessies zullen onze docenten de hoofdzaken eruit halen en extra benadrukken. Dan ben je klaar voor de kennistoets van het IBKI.

Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Wet- en regelkennis,
 • RVV,
 • Theorie van de verkeerstaak,
 • Verkeersveiligheid andere,
 • Verkeersdeelnemers Mobiliteit,
 • Verkeersdoorstroming en Milieu,
 • Verkeersinzicht.

Tegelijkertijd starten we met onze specialistische masterclasses Didactische Vaardigheden voor de WRM-rijinstructeur. Dit is in Nederland een unieke training, waarbij we je opleiden tot rijcoach. Hierbij richten we ons op de diverse doelgroepen die jij rijonderricht gaat geven:

 1. Rijbewijsleerlingen van 17 jaar en ouder,
 2. Chauffeurs van hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, Huisartsenchauffeur, Rode Kruis, Defensie, Politie, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en Prorail (optioneel) (lees hier meer over de OGS+ opleiding),
 3. Directiechauffeurs met DEKRA erkenning (optioneel).

 

Hierbij kan je zelf ook meerijden met het rijonderricht in deze doelgroepen. BRUSECO heeft hiervoor lesvoertuigen beschikbaar (ook uitgerust met optische & geluidssignalen). Dit geeft een extra dimensie aan jouw opleiding tot rijinstructeur. En het verbreedt direct jouw mogelijkheden om aan de slag te gaan als specialistisch rijinstructeur B.

Om rijonderricht te kunnen geven, dien je aan de WRM-norm te voldoen. Dit betekent dat je voor de praktijkrit moet worden opgeleid, zoals het IBKI dat graag wenst te zien. Dit leer je in een aantal theoriesessies en een aantal praktijksessies.

 

Fase 1B: Praktijkrit: Eigen rijvaardigheid

 

Tijdens dit onderdeel van je opleiding zal je eigen rijvaardigheid geëxamineerd worden in de vorm van een rijproef van 75 minuten. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Beoordeling van verkeersinzicht,
 • Beoordeling van voorbereidingshandelingen Voertuigcontrole,
 • Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met de “hardop denkmethode” en beoordeling van de bijzondere verrichtingen. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu.

 

 

Fase 2: Didactische voorwaarden

Fase 2A: Theorietoets 2: Lesvoorbereiding

In dit onderdeel van je opleiding wordt jouw kennis getoetst aangaande de lesvoorbereiding. Tijdens het examen krijg je 60 meerkeuzevragen waarvoor je 90 minuten de tijd hebt. Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Coachingsvaardigheden,
 • Het ontwerpen van lesprogramma’s
 • De verschillende leerling kenmerken Rijvaardigheidsdidactiek
 • De instructie en diverse vormen van kennisoverdracht,
 • Leermotivatie
 • Organiseren
 • Voorbereiding van leersituatie
 • Les- en leertijd en regels en afspraken

 

Fase 2B: Theorietoets 3: Lesuitvoering en beoordelen

Dit laatste examen zal toetsen of je voldoende vaardigheden hebt omtrent jouw wijze van instructie; Je zult examen afleggen voor de volgende onderdelen;

 • Aanbieden van oefensituaties
 • Wijze van feedback
 • Coachingsvaardigheid rijtaken
 • Afstemming
 • Leerhouding
 • Interpersoonlijk handelen
 • Rijvorderingen
 • Toetsmomenten, Toetsafname en Toetsinhoud
 • Observeren en beoordelen
 • Terugkoppeling van toetsresultaten

 

Je mag deze verschillende fasen in willekeurige volgorde afleggen.

 • Pas als je alle vier de examens van Fase 1 en Fase 2 hebt afgelegd, mag je door naar Fase 3 van de opleiding tot rijinstructeur.
 • Als je met voldoende resultaat alle onderdelen van Fase 1 en 2 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM-certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 12 maanden na het behalen van het laatste (vierde) voldoende resultaat van Fase 1 of 2.

 

Fase 3 Stage

De laatste fase van de opleiding zal bestaan uit Fase 3; het doorlopen van een stage bij een verkeersschool. BRUSECO werkt samen met verschillende rijscholen, waar je stage kunt lopen. Uiteraard ben je ook vrij om zelf een stageplaats te kiezen. Je bent wel verplicht om stage te lopen. Zonder stage geen diploma.

Zodra jij het diploma hebt behaald, kan je, in overleg met BRUSECO stage lopen bij de diverse disciplines. Hiervoor dien je vooraf wel een competentietoets met een goed resultaat te doorlopen. Niet iedereen zal geschikt zijn om specialistisch rijinstructeur te worden voor alle disciplines. Daarin begeleidt BRUSECO jou graag, zodat je ook daadwerkelijk gaat doen, wat bij jouw kwaliteiten past. Daarin kan je vertrouwen op de expertise, ervaring en netwerk van BRUSECO.

 

De eerste opleidingen voor rijinstructeurs starten in maart 2020.

Gedurende 4 dagen per maand worden de theoriesessies- georganiseerd in Maarssen. Hiervoor is de opleidingskalender opgesteld, waarin je terugvinden welke modules je wenst te volgen. Je krijgt hiervoor bij inschrijving een strippenkaart, waarbij je na deelname de sessie laat afvinken. Dit wordt gecombineerd met onze thuisstudie via de lesboeken en online oefentoetsen.Op deze wijze kan je de vakopleiding Rijinstructeur goed combineren met je huidige baan.

Ben je geïnteresseerd in de Vakopleiding Rijinstructeur-B?

 

Vraag hier het informatiepakket aan of bel met 088-278 73 01 voor persoonlijk advies.