Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen OGS+

Specialiseer jezelf als rijinstructeur Optische & Geluidssignalen

 

Een OGS-rijopleiding voor rijinstructeurs met Bevoegdheidspas OGS: Hoe zit dat?

Waarom is dit nodig? Heeft het zin om daarin te investeren?

 

Rijinstructeur met bevoegdheidspas-OGS

Via BRUSECO specialiseert u zich in het geven van rijinstructie aan chauffeurs die, onder alle omstandigheden, voorrangsvoertuigen besturen. Dit vraagt niet alleen van de chauffeur specifieke eigenschappen, maar ook de rijinstructeur-OGS met IBKI Bevoegdheidspas moet uit bijzonder hout gesneden zijn. Een chauffeur-OGS staat af en toe, letterlijk, voor hete vuren. En dat vraagt om een gedegen en professionele vakmatige benadering van de rijtechnieken. Wanneer u rijonderricht gaat geven aan deze specialistische groep chauffeurs bent u verantwoordelijk voor de juiste begeleiding.

 

Specialisatie Rijdocent OGS+

Met een opleiding Rijinstructeur OGS met bevoegdheidspas van BRUSECO behoort u tot een selecte groep van vakkundige rijinstructeurs die gespecialiseerd is in de OGS-wetgeving en het geven van specialistische rijtrainingen op de openbare weg. U geeft rijinstructie waarbij ook getraind wordt in het rijden met optische & geluidssignalen. U traint op de openbare weg in een hulpverleningsvoertuig met dubbele bediening. Er wordt  met optische en geluidssignalen getraind. Dit vraagt om een speciale aanpak bij het trainen, waarbij u leert het voertuig zo efficiënt en veilig mogelijk door het verkeer te bewegen. De didactische vaardigheden van u als rijinstructeur moeten hiervoor bovengemiddeld zijn. Dit vak is niet voor iedereen weggelegd. U kunt zich hiervoor specialiseren bij BRUSECO als Rijdocent OGS+ voor diverse categorieën. Lees hier meer over de Rijdocent opleiding OGS+ met certificaat.

 

BRUSECO is uniek in haar aanpak: ons team bestaat uit zeer ervaren rijinstructeurs die, naast hun certificaten, beschikken over een ruime ervaring binnen de hulpdiensten. U wordt getraind door praktijkmensen. Dit multidisciplinaire team is dagelijks actief voor onze opdrachtgevers. BRUSECO is verantwoordelijk voor het opleiden en vakbekwaam houden van 1200 (stand 2019) chauffeurs die rijden met OGS. Daardoor beschikt BRUSECO over actuele kennis, ervaring en lesmateriaal. Alle rijinstructeurs van BRUSECO beschikken over de bevoegdheidspas OGS+.

 

Als train-the-trainer biedt BRUSECO een unieke persoonlijke coaching aan voor rijinstructeurs tot op het hoogst denkbare niveau.

 

Opleiding Rijinstructeur met Bevoegdheidspas OGS

BRUSECO heeft, in samenwerking met diverse hulpdiensten, specifiek voor gemotiveerde en ervaren rijinstructeurs een vakopleiding Rijinstructeur OGS ontwikkeld. Deze vakopleiding met OGS+ certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  1. Rijopleiding met optische & Geluidssignalen, 6 dagdelen
  2. OGS+ didactiek, 6 dagdelen.
  3. Examen IBKI voor uw bevoegdheidspas OGS (Theorie en Praktijk).

 

U kunt de vakopleiding Rijinstructeur OGS+ modulair volgen.

 

Om waardevolle werkervaring op te doen adviseren we u om na het volgen van de opleiding Rijinstructeur OGS minimaal 12 uur stage te lopen bij een ervaren OGS+ rijinstructeur. U kunt dit zelf regelen of u kunt BRUSECO vragen hierin te bemiddelen. Deze stage is niet verplicht en maakt geen onderdeel uit van de examinering. Wel wordt hiervan een aantekening gemaakt op uw certificaat. Indien wij u vragen om voor BRUSECO trainingen te gaan verzorgen, dan neemt BRUSECO dit inwerktraject voor haar rekening.

 

Vrijstelling

Bent u werkzaam (of als vrijwilliger actief) als Chauffeur Optische & Geluidssignalen én bent u in het bezit van een geldig WRM certificaat, dan kunt u vrijstelling aanvragen voor een praktijkdag Rijden OGS (2 dagdelen). In dat geval volstaat een rijopleiding van vier dagdelen.

 

Certificaat

Als u alle modules heeft afgerond en geslaagd bent voor het examen Rijinstructeur OGS, dan ontvangt u het Certificaat Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen van BRUSECO, inclusief de OGS+ bevoegdheidspas van het IBKI. Deze bevoegdheidspas OGS+ is vijf jaar geldig.

 

Examens

De officiële examens worden afgenomen door het IBKI. Het examen OGS+ bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. U ontvangt van het IBKI uw Bevoegdheidpas OGS+. Hierdoor bent u officieel gecertificeerd om rijinstructie te mogen geven met Optische & Geluidssignalen.

 

Werkgarantie

BRUSECO biedt de door haar opgeleide kandidaten geen baan of werkgarantie. BRUSECO garandeert wél een complete vakopleiding Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen met officiële OGS+ pas van het IBKI. U kunt met uw bevoegdheidspas aan de slag bij diverse opleiders en/of instanties die vacatures uitschrijven voor rijinstructeurs OGS+. Deze vraag zal toenemen. Er ligt hierbij ook een grote behoefte aan C-Rijinstructeurs OGS+.

 

Het is aan BRUSECO voorbehouden opgeleide rijinstructeurs te selecteren voor haar eigen opdrachtgevers. Dit is volledig afhankelijk van de vraag naar de rijinstructeurs, de regio en van de competenties van de rijinstructeur OGS+. U bent na het behalen van het certificaat vrij om aan de slag te gaan voor alle mogelijke opdrachtgevers die chauffeurs opleiden voor het rijden met Optische & Geluidssignalen. Indien u via BRUSECO aan de slag gaat, zal BRUSECO een beroep op u doen voor 1 a 2 dagen per week. Dit kan fluctueren en is afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgevers. 

 

BRUSECO is continue bezig met het trainen van chauffeurs die met optische en geluidssignalen rijonderricht krijgen. Zij zal ook meedoen met (onderhandse) aanbestedingen. Indien u bij BRUSECO de Vakopleiding Rijinstructeur OGS+ heeft gevolgd, zal BRUSECO jou bij gebleken geschiktheid, benaderen om via BRUSECO deze trainingen uit te voeren. De vergoedingen zijn hierover transparant. Deze vind je ook terug bij de FAQ. 

 

Een nieuw opleidingslandschap

Momenteel zijn in Nederland slechts 178 rijinstructeurs-OGS via het IBKI gecertificeerd als OGS+ instructeur (stand februari 2018). Deze selecte groep  is in het bezit van de Bevoegdheidspas OGS+ en  is verantwoordelijk voor de rijopleiding van circa 15.000 chauffeurs/functionarissen die in de komende jaren opgeleid dienen te worden (vakbekwaam blijven). Er is een groot tekort aan  professionele Rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+).

Door de nieuwe richtlijn voor o.a. de brandweer is het opleidingslandschap sterk veranderd. Dit biedt kansen voor goed opgeleide Rijinstructeurs OGS die in het bezit zijn van de OGS+ pas. Daarom voorziet BRUSECO in deze complete opleiding.

 

INDIEN JE JOUW IBKI BEVOEGDHEIDSPAS OGS+ BEHAALT, DAN GELDT DIT VOOR ALLE WRM-CATEGORIEEN DIE JE AL HEBT BEHAALD, OF GAAT BEHALEN.

 

Vakkennis over de hulpdiensten zelf is voor deze specialisatie zeer belangrijk”, aldus Paul Brussaard, directeur bij BRUSECO Hulpdiensten B.V. en zelf ook actief bij de Brandweer, als manschap en opleidingscoördinator en oefenleider. “Het kunnen inleven in de kandidaat is bij deze specialisatie van groot belang. Daarvoor moet je ook over extra kennis beschikken m.b.t. de voertuigen, belevingswereld van de chauffeur, mores, gebruiken en specifiek vakjargon. Ook de omstandigheden waarbinnen de chauffeur werkt dien je te kennen. Verder zijn coachende vaardigheden belangrijk omdat je lesgeeft aan ervaringsdeskundigen. Pas dan is de OGS+ rijinstructeur zelf op de goede weg en in staat om professioneel ingewerkt te worden door vakkundige collega instructeurs. Daarvoor hebben wij de leergang uitgebreid met extra masterclasses. Deze masterclasses worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8.9.”

 

De OGS+ opleiding wordt gegeven door mensen uit het werkveld zelf. Op deze wijze kunnen de kandidaten zich ook de communicatie, presentatie, feitelijke kennis en vakjargon eigen maken.

 

Grote behoefte aan professionals

BRUSECO is met deze docentenopleiding gestart omdat in Nederland veel behoefte bestaat aan professionele rijdocenten die met optische en geluidssignalen mogen lesgeven. Er is een tekort aan professionele OGS+ rijdocenten. Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding OGS+ in Nederland voor rijinstructeurs. Zo ontstaat een nieuwe markt, waarin wij als BRUSECO kennis, ervaring en inzichten overbrengen op een nieuwe groep Rijinstructeurs.

 

Het opleiden van professionele OGS+ rijdocenten is echt een belangrijke stap om het vak van chauffeur bij o.a. de brandweer, politie, Rijkswaterstaat en andere diensten die met OGS rijden verder te professionaliseren. Geen goede rijdocenten, betekent geen goede opleidingen. Daar heeft BRUSECO Hulpdiensten haar missie van gemaakt”, aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Leerwerkplekbegeleider

BRUSECO start tegelijkertijd met de opleiding Leerwerkplekbegeleider Chauffeur voor mensen die werkzaam zijn bij de Brandweerorganisatie. Hierdoor brengt BRUSECO veel kennis en ervaring mee de brandweerorganisatie in. Zo ontmoeten leren en praktijk elkaar.

 

Informatie over de opleiding Rijinstructeur OGS+ aanvragen

 

Werkt u bij een Veiligheidsregio en wilt u meer weten over onze opleidingen voor chauffeurs OGS? Neem dan even contact op met Paul Brussaard om nader kennis te maken. Dit kan via p.brussaard@bruseco.nl of bel met 088-2787301 (direct).

 

Brandweerrijschool

De Brandweerrijschool, powered by BRUSECO, is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio. BRUSECO richt zich op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die voor de brandweerorganisatie rijonderricht (gaan) geven.

 

BRUSECO is doorlopend op zoek naar rijinstructeurs die Duitstalige, Franstalige en Engelstalige opleidingen kunnen geven en het leuk vinden in het buitenland opleidingen te verzorgen.