Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen OGS+

Specialiseer jezelf als rijinstructeur Optische & Geluidssignalen

 

Een OGS-rijopleiding voor rijinstructeurs met Bevoegdheidspas OGS: Hoe zit dat? Heeft het zin om daarin te investeren?

 

Rijinstructeur met bevoegdheidspas-OGS

Via BRUSECO specialiseer je je in het geven van rijinstructie aan chauffeurs die, onder alle omstandigheden, voorrangsvoertuigen besturen. Dit vraagt niet alleen van de chauffeur specifieke eigenschappen, maar ook de rijinstructeur-OGS met IBKI Bevoegdheidspas moet uit bijzonder hout gesneden zijn.

Een chauffeur-OGS staat af en toe, letterlijk, voor hete vuren. En dat vraagt om een gedegen en professionele vakmatige benadering van de rijtechnieken. Wanneer je rijonderricht gaat geven aan deze specialistische groep chauffeurs ben je verantwoordelijk voor de juiste begeleiding.

 

Specialisatie Rijdocent OGS+

Met een opleiding Rijinstructeur OGS met bevoegdheidspas van BRUSECO behoor je tot een selecte groep van vakkundige rijinstructeurs die gespecialiseerd is in de OGS-wetgeving en het geven van specialistische rijtrainingen op de openbare weg.

Je geeft rijinstructie waarbij ook getraind wordt in het rijden met optische & geluidssignalen. Je traint op de openbare weg in een hulpverleningsvoertuig met dubbele bediening en optische en geluidssignalen.

Dit vraagt om een speciale aanpak bij het trainen, waarbij je leert het voertuig zo efficiënt en veilig mogelijk door het verkeer te bewegen. De didactische vaardigheden van jou als rijinstructeur moeten hiervoor bovengemiddeld zijn.

Dit vak is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt je hiervoor specialiseren bij BRUSECO als Rijdocent OGS+ voor diverse categorieën.

BRUSECO is uniek in haar aanpak: ons team bestaat uit zeer ervaren rijinstructeurs die, naast hun certificaten, beschikken over een ruime ervaring binnen de hulpdiensten. Je wordt getraind door praktijkmensen.

Dit multidisciplinaire team is dagelijks actief voor onze opdrachtgevers. BRUSECO is verantwoordelijk voor het opleiden en vakbekwaam houden van 1200 (stand 2019) chauffeurs die rijden met OGS. Daardoor beschikt BRUSECO over actuele kennis, ervaring en lesmateriaal. Alle rijinstructeurs van BRUSECO beschikken over de bevoegdheidspas OGS+.

Als train-the-trainer biedt BRUSECO een unieke persoonlijke coaching aan voor rijinstructeurs tot op het hoogst denkbare niveau.

 

Opleiding Rijinstructeur met Bevoegdheidspas OGS

 

 

 

 

 

 

 

BRUSECO heeft, in samenwerking met diverse hulpdiensten, specifiek voor gemotiveerde en ervaren rijinstructeurs een vakopleiding Rijinstructeur OGS ontwikkeld.

Deze vakopleiding met OGS+ certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Monitor OGS+, 2 uur
  2. Rijopleiding met optische & Geluidssignalen, 4-6 dagdelen
  3. OGS+ didactiek, 4 dagdelen.
  4. Examen IBKI voor uw bevoegdheidspas OGS (Theorie en Praktijk).

 

Je kunt de vakopleiding Rijinstructeur OGS+ modulair volgen.

 

Certificaat Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen 

Als je alle modules hebt afgerond en geslaagd bent voor het examen Rijinstructeur OGS, ontvangt je het Certificaat Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen van BRUSECO, inclusief de OGS+ bevoegdheidspas van het IBKI. Deze bevoegdheidspas OGS+ is vijf jaar geldig.

 

Examens worden afgenomen door het IBKI

De officiële examens worden afgenomen door het IBKI. Het examen OGS+ bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. Je ontvangt van het IBKI jouw Bevoegdheidpas OGS+. Hierdoor ben je officieel gecertificeerd om rijinstructie te mogen geven met Optische & Geluidssignalen.

 

Werkgarantie

BRUSECO biedt de door haar opgeleide kandidaten geen baan of werkgarantie. BRUSECO garandeert wél een complete vakopleiding Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen met officiële OGS+ pas van het IBKI.

Je kunt met jouw bevoegdheidspas aan de slag bij opleiders en/of instanties die vacatures uitschrijven voor rijinstructeurs OGS+. Er ligt hierbij ook een grote behoefte aan C-Rijinstructeurs OGS+.

 

Het is aan BRUSECO Hulpdiensten voorbehouden opgeleide rijinstructeurs te selecteren voor haar eigen opdrachtgevers. Dit is volledig afhankelijk van de vraag naar de rijinstructeurs, de regio en van de competenties van de rijinstructeur OGS+. Je bent na het behalen van het certificaat vrij om aan de slag te gaan voor alle mogelijke opdrachtgevers die chauffeurs opleiden voor het rijden met Optische & Geluidssignalen. Indien je via BRUSECO aan de slag gaat, zal BRUSECO een beroep op je doen voor 1 a 2 dagen per week. Dit kan fluctueren en is afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgevers. 

 

BRUSECO is continu bezig met het trainen van chauffeurs die met optische en geluidssignalen rijonderricht krijgen. Zij zal ook meedoen met (onderhandse) aanbestedingen. Als je bij BRUSECO de Vakopleiding Rijinstructeur OGS+ hebt gevolgd, zal BRUSECO je bij gebleken geschiktheid, benaderen om via BRUSECO deze trainingen uit te voeren. De vergoedingen zijn hierover transparant.Deze vind je ook terug in de FAQ

 

Een nieuw opleidingslandschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel zijn in Nederland slechts 178 rijinstructeurs-OGS via het IBKI gecertificeerd als OGS+ instructeur (stand februari 2018). Deze selecte groep  is in het bezit van de Bevoegdheidspas OGS+ en  is verantwoordelijk voor de rijopleiding van circa 15.000 chauffeurs/functionarissen die in de komende jaren opgeleid dienen te worden (vakbekwaam blijven).

Er is een tekort aan professionele Rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+).

Door de nieuwe richtlijn voor o.a. de brandweer is het opleidingslandschap sterk veranderd.

Dit biedt kansen voor goed opgeleide Rijinstructeurs OGS die in het bezit zijn van de OGS+ pas. Daarom voorziet BRUSECO in deze complete opleiding.

 

INDIEN JE JOUW IBKI BEVOEGDHEIDSPAS OGS+ BEHAALT, DAN GELDT DIT VOOR ALLE WRM-CATEGORIEEN DIE JE AL HEBT BEHAALD, OF GAAT BEHALEN.

 

Vakkennis over de hulpdiensten zelf is voor deze specialisatie zeer belangrijk”, aldus Paul Brussaard, directeur bij BRUSECO Hulpdiensten B.V. en zelf ook actief bij de Brandweer, als manschap en opleidingscoördinator en oefenleider. “Het kunnen inleven in de kandidaat is bij deze specialisatie van groot belang. Daarvoor moet je ook over extra kennis beschikken m.b.t. de voertuigen, belevingswereld van de chauffeur, mores, gebruiken en specifiek vakjargon.

Ook de omstandigheden waarbinnen de chauffeur werkt dien je te kennen. Verder zijn coachende vaardigheden belangrijk omdat je lesgeeft aan ervaringsdeskundigen. Pas dan is de OGS+ rijinstructeur zelf op de goede weg en in staat om professioneel ingewerkt te worden door vakkundige collega instructeurs. Daarvoor hebben wij de leergang uitgebreid met extra masterclasses. Deze masterclasses worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8.9.”

 

De OGS+ opleiding wordt gegeven door mensen uit het werkveld zelf. Op deze wijze kunnen de kandidaten zich ook de communicatie, presentatie, feitelijke kennis en vakjargon eigen maken.

 

Grote behoefte aan professionele rijdocenten

BRUSECO is met deze docentenopleiding gestart omdat in Nederland veel behoefte bestaat aan professionele rijdocenten die met optische en geluidssignalen mogen lesgeven. Er is een tekort aan professionele OGS+ rijdocenten.

Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding OGS+ in Nederland voor rijinstructeurs. Zo ontstaat een nieuwe markt, waarin wij als BRUSECO kennis, ervaring en inzichten overbrengen op een nieuwe groep Rijinstructeurs.

 

Het opleiden van professionele OGS+ rijdocenten is echt een belangrijke stap om het vak van chauffeur bij o.a. de brandweer, politie, Rijkswaterstaat en andere diensten die met OGS rijden verder te professionaliseren. Geen goede rijdocenten, betekent geen goede opleidingen. Daar heeft BRUSECO Hulpdiensten haar missie van gemaakt”, aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Opleiding leerwerkplekbegeleider

BRUSECO start tegelijkertijd met de opleiding Leerwerkplekbegeleider Chauffeur voor mensen die werkzaam zijn bij de Brandweerorganisatie.

Hierdoor brengt BRUSECO veel kennis en ervaring mee de brandweerorganisatie in. Zo ontmoeten leren en praktijk elkaar.

 

Informatie over de opleiding Rijinstructeur OGS+ aanvragen

 

Werk je bij een Veiligheidsregio en wil je meer weten over onze opleidingen voor chauffeurs OGS?

Neem dan even contact op met Paul Brussaard om nader kennis te maken. Dit kan via p.brussaard@bruseco.nl of bel met 088-2787301 (direct).

 

Brandweerrijschool

De Brandweerrijschool, powered by BRUSECO, is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio.

BRUSECO richt zich op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die voor de brandweerorganisatie rijonderricht (gaan) geven.

 

BRUSECO gaat de activiteiten van de www.Brandweerrijschool.nl verder uitbreiden. Hierbij gaat BRUSECO een samenwerking aan met de veiligheidsregio’s op het terrein van rijonderricht van chauffeurs en rijinstructeurs voor voorrangsvoertuigen. Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek hierover als hulpdienst? Neem dan contact op met Paul Brussaard via p.brussaard@bruseco.nl.

Bent u opleider en geïnteresseerd in een samenwerking van opleiders? Stuur dan een mail aan Jeroen de Jong via j.dejong@bruseco.nl of bel met 

088- 278 73 00

.

BRUSECO zoekt rijinstructeurs die Duitstalige, Franstalige en Engelstalige opleidingen kunnen geven en het leuk vinden in het buitenland opleidingen te verzorgen.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Actueel

Laatste video's

Agenda

  • 31 juli 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
  • 14 en 28 augustus 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
  • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]