Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen OGS+

Specialiseer jezelf als rijinstructeur Optische & Geluidssignalen

 

Een OGS-rijopleiding voor Rijinstructeurs: Hoe zit dat?

Waarom is dit nodig? En heeft het zin om daarin te investeren?

 

Rijinstructeur-OGS

Via BRUSECO specialiseert u zich in het geven van rijinstructie voor chauffeurs die voorrangsvoertuigen besturen onder alle omstandigheden. Dit vraagt niet alleen van de chauffeur om specifieke eigenschappen, maar ook de rijinstructeur-OGS moet uit bijzonder hout gesneden zijn. De chauffeur-OGS staat af en toe letterlijk voor hete vuren. En dat vraagt om een gedegen, professionele vakmatige benadering van de rijtechnieken. Daar bent u voor verantwoordelijk als u les gaat geven aan deze specialisitische groep chauffeurs.

 

Specialisatie

Met BRUSECO behoort u tot een zeer selecte groep van vakkundige rijinstructeurs die gespecialiseerd is in de complete OGS wetgeving en in het geven van specialistische rijtrainingen op de openbare weg. U geeft rijinstructie met gebruikmaking van de optische & geluidssignalen. U traint op de openbare weg met sirene en blauw licht in een hulpverleningsvoertuig met dubbele bediening.

 

BRUSECO is uniek in haar aanpak: BRUSECO heeft op dit moment de volledige kennis en ervaring in huis, doordat zij multidisciplinair team van rijinstructeurs actief inzet als opleidingsinstituut en verantwoordelijk is voor het opleiden van meer dan 800 chauffeurs OGS. Daardoor beschikt BRUSECO over actuele kennis, ervaring en een uniek netwerk. Daar profiteert u direct van mee.

 

Opleiding Rijinstructeur-OGS

BRUSECO heeft i.s.m. diverse hulpdiensten specifiek voor gemotiveerde rijinstructeurs een vakopleiding Rijinstructeur OGS ontwikkeld. Deze vakopleiding met certificaat (OGS+) bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  1. Rijopleiding met optische & Geluidssignalen, 6 dagdelen
  2. OGS+ didactiek, 6 dagdelen en online leeromgeving.

 

Deze vakopleiding Rijinstructeur OGS+ kunt u modulair volgen.

Nadat u deze opleiding Rijinstructeur OGS heeft gevolgd wordt geadviseerd om minimaal 12 uur stage te lopen bij een OGS+ rijinstructeur. Dit kunt u zelf regelen of u kunt BRUSECO vragen hierin te bemiddelen.

 

Vrijstelling

Indien u reeds werkzaam bent als Chauffeur Optische & Geluidssignalen en daarnaast bent u WRM Rijinstructeur, dan kunt u vrijstelling aanvragen voor Deel 1. In dat geval volstaat een rijopleiding OGS van vier dagdelen.

 

Indien u deze modules heeft afgerond, ontvangt u het Certificaat Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen, inclusief de OGS+ pas van het IBKI.

 

Examens

De officiële (rij)examens worden afgenomen door het IBKI.

 

 

Werkgarantie

Het is aan BRUSECO voorbehouden rijinstructeurs te selecteren voor haar eigen opdrachtgevers. Dit is volledig afhankelijk van de vraag naar de rijinstructeurs en van de competenties van de rijinstructeur OGS. BRUSECO biedt geen baan of werkgarantie. BRUSECO garandeert een complete vakopleiding Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen.

 

Een nieuw opleidingslandschap

Momenteel zijn in Nederland slechts 130 rijinstructeurs-OGS via het IBKI gecertificeerd als OGS+ instructeur (stand februari 2018).

Deze selecte groep is nu verantwoordelijk voor de rijopleiding van circa 15.000 chauffeurs/functionarissen die opgeleid dienen te worden (vakbekwaam blijven). Hiermee wordt het tekort aangetoond van professionele Rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+).

 

Door de nieuwe richtlijn voor o.a. de brandweer is het opleidingslandschap sterk veranderd. Dit biedt kansen voor goed opgeleide Rijinstructeurs OGS die in het bezit zijn van de OGS+ pas. Daarom voorziet BRUSECO in deze complete opleiding.

Binnen 1 week bent u erkend Rijinstructeur OGS+. Dan gaat u via een stage concrete werkervaring opdoen.

 

OGS+ instructeur geeft hier les aan deelneme

“Vakkennis over de hulpdiensten zelf is voor deze specialisatie zeer belangrijk”, aldus Paul Brussaard, directeur bij BRUSECO Hulpdiensten B.V. en  zelf ook actief bij de Brandweer als manschap en opleidingscoördinator.

“Het kunnen inleven in de kandidaat is bij deze specialisatie van groot belang, Daarvoor moet je ook over extra kennis beschikken m.b.t. de voertuigen, belevingswereld van de chauffeur, mores, gebruiken en specifiek vakjargon. Ook de omstandigheden waarbinnen de chauffeur werkt dien je te kennen. Verder zijn coachende vaardigheden belangrijk omdat je lesgeeft aan ervaringsdeskundigen. Pas dan is de OGS+ rijinstructeur zelf op de goede weg en in staat om professioneel ingewerkt te worden door vakkundige collega instructeurs”.

 

Deze aanvullende OGS+ opleiding wordt gegeven door mensen uit het werkveld zelf. Op deze wijze kan ook de communicatie, presentatie, feitelijke kennis en vakjargon eigen worden gemaakt door de kandidaten.

 

Grote behoefte aan professionals

BRUSECO is met deze trainersopleiding gestart omdat in Nederland veel behoefte bestaat aan professionele rijinstructeurs die met sirene en blauw lichten mogen lesgeven. Er is zelfs op dit moment een tekort aan professionele OGS+ rijinstructeurs.

 

Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding OGS+ in Nederland voor rijinstructeurs.

“Het opleiden van professionele OGS+ rijinstructeurs is echt een belangrijke stap om het vak chauffeur bij o.a. de brandweer, politie, Rijkswaterstaat en andere diensten die met OGS rijden verder te professionaliseren. Geen goede instructeurs, betekent geen goede opleidingen. Daar heeft BRUSECO Hulpdiensten haar missie van gemaakt”, aldus Paul tot slot.

 

Instructievoertuigen met dubbele bediening.

BRUSECO heeft nu circa 900 chauffeurs in opleiding die volgens de nieuwe Richtlijn moeten worden opgeleid.

 

BRUSECO start tegelijkertijd met de opleiding Leerwerkplekbegeleider Chauffeur voor bij de Brandweerorganisatie. Hierdoor brengt BRUSECO veel kennis en ervaring mee terug de brandweerorganisatie in. Zo ontmoeten leren en praktijk elkaar.

 

Meer informatie over de opleiding Rijinstructeur OGS+ kunt u hier aanvragen.

 

Meer informatie

 

Werkt u bij een Veiligheidsregio en wenst u meer informatie over onze opleidingen voor de chauffeurs OGS? Neem dan even contact op met Paul Brussaard via p.brussaard@bruseco.nlof bel met 088-2787301 (direct).