Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen OGS+

Specialiseer jezelf als rijinstructeur Optische & Geluidssignalen

 

Een OGS-rijopleiding voor rijinstructeurs met Bevoegdheidspas OGS: Hoe zit dat?

Waarom is dit nodig? Heeft het zin om daarin te investeren?

 

Rijinstructeur met bevoegdheidspas-OGS

Via BRUSECO specialiseer je je in het geven van rijinstructie aan chauffeurs die, onder alle omstandigheden, voorrangsvoertuigen besturen. Dit vraagt niet alleen van de chauffeur specifieke eigenschappen, maar ook de rijinstructeur-OGS met IBKI Bevoegdheidspas moet uit bijzonder hout gesneden zijn.

Een chauffeur-OGS staat af en toe, letterlijk, voor hete vuren. En dat vraagt om een gedegen en professionele vakmatige benadering van de rijtechnieken. Wanneer je rijonderricht gaat geven aan deze specialistische groep chauffeurs ben je verantwoordelijk voor de juiste begeleiding.

 

Specialisatie Rijdocent OGS+

 

 

 

 

 

 

 

Met een opleiding Rijinstructeur OGS met bevoegdheidspas van BRUSECO behoor je tot een selecte groep van vakkundige rijinstructeurs die gespecialiseerd is in de OGS-wetgeving en het geven van specialistische rijtrainingen op de openbare weg.

Je geeft rijinstructie waarbij ook getraind wordt in het rijden met optische & geluidssignalen.

Je traint op de openbare weg in een hulpverleningsvoertuig met dubbele bediening. Er wordt  met optische en geluidssignalen getraind.

Dit vraagt om een speciale aanpak bij het trainen, waarbij je leert het voertuig zo efficiënt en veilig mogelijk door het verkeer te bewegen. De didactische vaardigheden van jou als rijinstructeur moeten hiervoor bovengemiddeld zijn.

Dit vak is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt je hiervoor specialiseren bij BRUSECO als Rijdocent OGS+ voor diverse categorieën. 

BRUSECO is uniek in haar aanpak: ons team bestaat uit zeer ervaren rijinstructeurs die, naast hun certificaten, beschikken over een ruime ervaring binnen de hulpdiensten. Je wordt getraind door praktijkmensen.

Dit multidisciplinaire team is dagelijks actief voor onze opdrachtgevers. BRUSECO is verantwoordelijk voor het opleiden en vakbekwaam houden van 1200 (stand 2019) chauffeurs die rijden met OGS. Daardoor beschikt BRUSECO over actuele kennis, ervaring en lesmateriaal. Alle rijinstructeurs van BRUSECO beschikken over de bevoegdheidspas OGS+.

Als train-the-trainer biedt BRUSECO een unieke persoonlijke coaching aan voor rijinstructeurs tot op het hoogst denkbare niveau.

 

Opleiding Rijinstructeur met Bevoegdheidspas OGS

 

 

 

 

BRUSECO heeft, in samenwerking met diverse hulpdiensten, specifiek voor gemotiveerde en ervaren rijinstructeurs een vakopleiding Rijinstructeur OGS ontwikkeld.

Deze vakopleiding met OGS+ certificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Monitor OGS+, 2 uur
 2. Rijopleiding met optische & Geluidssignalen, 4-6 dagdelen
 3. OGS+ didactiek, 4 dagdelen.
 4. Examen IBKI voor uw bevoegdheidspas OGS (Theorie en Praktijk).

 

Je kunt de vakopleiding Rijinstructeur OGS+ modulair volgen.

 

Certificaat

Als je alle modules hebt afgerond en geslaagd bent voor het examen Rijinstructeur OGS, ontvangt je het Certificaat Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen van BRUSECO, inclusief de OGS+ bevoegdheidspas van het IBKI. Deze bevoegdheidspas OGS+ is vijf jaar geldig.

 

Examens

De officiële examens worden afgenomen door het IBKI. Het examen OGS+ bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. Je ontvangt van het IBKI jouw Bevoegdheidpas OGS+. Hierdoor ben je officieel gecertificeerd om rijinstructie te mogen geven met Optische & Geluidssignalen.

 

Werkgarantie

BRUSECO biedt de door haar opgeleide kandidaten geen baan of werkgarantie. BRUSECO garandeert wél een complete vakopleiding Rijinstructeur Optische & Geluidssignalen met officiële OGS+ pas van het IBKI.

Je kunt met jouw bevoegdheidspas aan de slag bij opleiders en/of instanties die vacatures uitschrijven voor rijinstructeurs OGS+. Er ligt hierbij ook een grote behoefte aan C-Rijinstructeurs OGS+.

 

Het is aan BRUSECO Hulpdiensten voorbehouden opgeleide rijinstructeurs te selecteren voor haar eigen opdrachtgevers. Dit is volledig afhankelijk van de vraag naar de rijinstructeurs, de regio en van de competenties van de rijinstructeur OGS+. Je bent na het behalen van het certificaat vrij om aan de slag te gaan voor alle mogelijke opdrachtgevers die chauffeurs opleiden voor het rijden met Optische & Geluidssignalen. Indien je via BRUSECO aan de slag gaat, zal BRUSECO een beroep op je doen voor 1 a 2 dagen per week. Dit kan fluctueren en is afhankelijk van de vraag van onze opdrachtgevers. 

 

BRUSECO is continu bezig met het trainen van chauffeurs die met optische en geluidssignalen rijonderricht krijgen. Zij zal ook meedoen met (onderhandse) aanbestedingen. Als je bij BRUSECO de Vakopleiding Rijinstructeur OGS+ hebt gevolgd, zal BRUSECO je bij gebleken geschiktheid, benaderen om via BRUSECO deze trainingen uit te voeren. De vergoedingen zijn hierover transparant.Deze vind je ook terug in de FAQ

 

Een nieuw opleidingslandschap

 

 

 

 

 

Momenteel zijn in Nederland slechts 178 rijinstructeurs-OGS via het IBKI gecertificeerd als OGS+ instructeur (stand februari 2018). Deze selecte groep  is in het bezit van de Bevoegdheidspas OGS+ en  is verantwoordelijk voor de rijopleiding van circa 15.000 chauffeurs/functionarissen die in de komende jaren opgeleid dienen te worden (vakbekwaam blijven).

Er is een tekort aan professionele Rijinstructeurs Optische & Geluidssignalen (OGS+).

Door de nieuwe richtlijn voor o.a. de brandweer is het opleidingslandschap sterk veranderd.

Dit biedt kansen voor goed opgeleide Rijinstructeurs OGS die in het bezit zijn van de OGS+ pas. Daarom voorziet BRUSECO in deze complete opleiding.

 

INDIEN JE JOUW IBKI BEVOEGDHEIDSPAS OGS+ BEHAALT, DAN GELDT DIT VOOR ALLE WRM-CATEGORIEEN DIE JE AL HEBT BEHAALD, OF GAAT BEHALEN.

 

Vakkennis over de hulpdiensten zelf is voor deze specialisatie zeer belangrijk”, aldus Paul Brussaard, directeur bij BRUSECO Hulpdiensten B.V. en zelf ook actief bij de Brandweer, als manschap en opleidingscoördinator en oefenleider. “Het kunnen inleven in de kandidaat is bij deze specialisatie van groot belang. Daarvoor moet je ook over extra kennis beschikken m.b.t. de voertuigen, belevingswereld van de chauffeur, mores, gebruiken en specifiek vakjargon.

Ook de omstandigheden waarbinnen de chauffeur werkt dien je te kennen. Verder zijn coachende vaardigheden belangrijk omdat je lesgeeft aan ervaringsdeskundigen. Pas dan is de OGS+ rijinstructeur zelf op de goede weg en in staat om professioneel ingewerkt te worden door vakkundige collega instructeurs. Daarvoor hebben wij de leergang uitgebreid met extra masterclasses. Deze masterclasses worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8.9.”

 

De OGS+ opleiding wordt gegeven door mensen uit het werkveld zelf. Op deze wijze kunnen de kandidaten zich ook de communicatie, presentatie, feitelijke kennis en vakjargon eigen maken.

 

Grote behoefte aan professionals

BRUSECO is met deze docentenopleiding gestart omdat in Nederland veel behoefte bestaat aan professionele rijdocenten die met optische en geluidssignalen mogen lesgeven. Er is een tekort aan professionele OGS+ rijdocenten.

Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding OGS+ in Nederland voor rijinstructeurs. Zo ontstaat een nieuwe markt, waarin wij als BRUSECO kennis, ervaring en inzichten overbrengen op een nieuwe groep Rijinstructeurs.

 

Het opleiden van professionele OGS+ rijdocenten is echt een belangrijke stap om het vak van chauffeur bij o.a. de brandweer, politie, Rijkswaterstaat en andere diensten die met OGS rijden verder te professionaliseren. Geen goede rijdocenten, betekent geen goede opleidingen. Daar heeft BRUSECO Hulpdiensten haar missie van gemaakt”, aldus Paul Brussaard tot slot.

 

Leerwerkplekbegeleider

BRUSECO start tegelijkertijd met de opleiding Leerwerkplekbegeleider Chauffeur voor mensen die werkzaam zijn bij de Brandweerorganisatie.

Hierdoor brengt BRUSECO veel kennis en ervaring mee de brandweerorganisatie in. Zo ontmoeten leren en praktijk elkaar.

 

Informatie over de opleiding Rijinstructeur OGS+ aanvragen

 

Werk je bij een Veiligheidsregio en wil je meer weten over onze opleidingen voor chauffeurs OGS?

Neem dan even contact op met Paul Brussaard om nader kennis te maken. Dit kan via p.brussaard@bruseco.nl of bel met 088-2787301 (direct).

 

Brandweerrijschool

De Brandweerrijschool, powered by BRUSECO, is een initiatief van BRUSECO, waarbij brandweerkorpsen projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio.

BRUSECO richt zich op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die voor de brandweerorganisatie rijonderricht (gaan) geven.

 

BRUSECO zoekt rijinstructeurs die Duitstalige, Franstalige en Engelstalige opleidingen kunnen geven en het leuk vinden in het buitenland opleidingen te verzorgen.

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 30 nov – applicatiedag CCV-D en/of DEKRA (1 plek vrij) -   Moet jij nog voor 1 december een applicatiedag directiechauffeur praktijk volgen om je certificaat directiechauffeur geldig te kunnen houden? Dinsdag 30 november hebben wij nog één plek vrij. Uiteraard rijden we met mondkapje en nemen we de coronaregels in acht! Meld je snel aan via een mail naar info[ad]bruseco.nl.      
 • 7 december – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 22 december en 19 januari – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. -Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? -Aan welke voorwaarden moet u voldoen? -Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 26, 27 en 28 januari – Opleiding erkend verkeersregelaar - Er is op dit moment een groot tekort aan professionele verkeersregelaars. Denk hierbij aan het werken in een teststraat of op een vaccinatielocatie. Maar het evenementenseizoen gaat ook weer beginnen, dus daar komt ook veel werk uit voort. Wees kritisch waar je de opleiding doet. Want het werk van een verkeersregelaar kent een grote verantwoordelijkheid. […]
 • 25 februari – Masterclass autotechniek en veiligheid ADAS++ (ook WRM 54) - De ontwikkelingen binnen de autobranche volgen elkaar in snel tempo op. Het is bijna niet meer bij te houden. Ben jij als chauffeur of rijinstructeur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? BRUSECO praat je graag bij! Hybride rijden, volledig elektrisch , adaptive cruise control, de rijstrook-assistent, ABS, ESP, TPMS, BLIS….. als rijinstructeur, maar ook […]