Opleidingen voor hulpdiensten2

Rijopleidingen voor chauffeurs die rijden met Optische- en Geluidsignalen (OGS)

BRUSECO verzorgt de rijopleiding optische en geluidssignalen voor zowel rijinstructeurs als hulpverleners

Specialistische chauffeurs opleiden: dat is sinds 2001 de missie van BRUSECO. Paul Brussaard werd in 2017 benaderd door de Brandweer met de vraag nieuwe opleidingen te ontwikkelen voor de Brandweerchauffeurs. Er was een grote behoefte aan vernieuwing en innovatie. Zijn ervaring en achtergrond als brandweerman en brandweerchauffeur Zwaar, hielpen Paul om samen , met vakkundige instructeurs vanuit de Brandweer, Marechausse, Politie en Ambulancediensten tot een nieuwe opleiding te komen. Nu worden diverse veiligheidsregio’s bediend.

BRUSECO beschikt over instructievoertuigen, waardoor de opleidingen iedere week kunnen plaatsvinden. Door exclusief samen te werken met ervaren rijdocenten OGS+,  die werkzaam zijn binnen de branches en ervaring hebben in het verzorgen van doelgerichte rijopleidingen, is het niveau van de opleidingen zeer hoog.

 

Lees meer over:

De nieuwe richtlijn Optische & Geluidssignalen (OGS) verplicht hulpdiensten om als werkgever voor een goede en juiste opleiding te zorgen voor alle chauffeurs en functionarissen die met optische & geluidssignalen moeten rijden. Voor alle rangen is deze opleiding verplicht.

BRUSECO ontzorgt de hulpdiensten volledig en zorgt dat de chauffeurs vakbekwaam worden én vakbekwaam blijven.

 

 

 

 

Doelstelling opleidingen BRUSECO

In Nederland is BRUSECO de opleider met het grootst aantal gekwalificeerde OGS+ rijinstructeurs, die deze opleidingen mogen geven. Deze instructeurs beschikken over ruime praktijkervaring, zowel als chauffeur als instructeur, binnen diverse hulpdiensten en branches. Alle OGS+ rijinstructeurs van BRUSECO zijn vakbekwaam en actueel opgeleid. Door het unieke instructeursprogramma, wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden en het uitbreiden van de aanwezige kennis.

  • Tegengaan van veel voorkomende ongevalsoorzaken
  • Terugdringen van aantal schadegevallen
  • Voorkomen van aansprakelijkheid chauffeur
  • Versterken van de veiligheidscultuur

BRUSECO Hulpdiensten B.V. werkt uitsluitend voor de veiligheidsregio’s, overheidsdiensten, instellingen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het rijden met voertuigen uitgerust met optische en geluidssignalen (OGS). BRUSECO staat voor een integrale aanpak en implementatie. Dit vraagt om een langdurige samenwerking, waarbij kennis en vaardigheden worden overgedragen en worden geborgd binnen de bedrijfscultuur van de Veiligheidsregio.
[/full_width]

 

Opleidingen rij-instructeur /rijdocent

Academie voor Hulpdiensten

Kennisaccelerator voor Veiligheidsregio’s

De Academie voor Hulpdiensten brengt kennis en ervaring van buiten naar binnen bij de Veiligheidsregio’s van professionele hulpverlener-organisaties.

Academie

Brandweerrijschool

Lesgeven met optische & geluidssignalen?

BRUSECO richt zich op het opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs, die o.a. voor de brandweerorganisatie of andere hulpdiensten rijonderricht (gaan) geven.

Brandweerrijschool

Chauffeur OSG

Rij-instructeur (Optische & Geluidssignalen)

BRUSECO heeft een ontwikkeltraject ingezet met specialisten. Hierbij worden vakmensen en eindafnemers betrokken. Ervaringsdeskundigen zien toe op de kwaliteit van onze opleidingen.
Chauffeur OSG

Ambulance rijschool

Opleiden en vakbekwaam houden van WRM-erkende rijinstructeurs

De AmbulanceRijschool is een initiatief van BRUSECO, waarbij ambulancediensten projectmatig worden ondersteund in het opzetten van eigen rijopleidingen binnen de eigen regio.

Ambulance rijschool

Huisartsen- / HAPchauffeur

Huisartsenchauffeur, HAP-Chauffeur (erkende opleiding)

De HAP-chauffeur is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren en assisteren van de aan de huisartsenpost verbonden huisarts naar de patiënten in de regio.

HAP-chauffeur

Kennispartner

Samenwerken met BRUSECO betekent een afname van veiligheidsproblemen met voorrangsvoertuigen. Dit wordt bereikt door bundeling van kennis en ervaring vanuit diverse veiligheidsregio’s en hulpdiensten die beschikbaar wordt gesteld door BRUSECO.

BRUSECO is tevens kennispartner voor de Veiligheidsregio’s als het gaat om de juridische aspecten die samenhangen met de taakuitvoering van de chauffeur die met optische en geluidssignalen rijdt.

Lees hier verder als u interesse heeft in de opleidingen en trainingen voor Chauffeur Optische & Geluidssignalen (OGS).

 

Rijinstructeur OGS+ op detacheringsbasis

BRUSECO verbindt de juiste instructeurs aan opdrachtgevers die tevreden zijn over een specifieke instructeur. Dit maakt de aanpak consistent en met optimale klanttevredenheid. BRUSECO werft, selecteert en leidt OGS+ rijinstructeurs op en stelt deze beschikbaar aan hulpdiensten. Dit kan ook op detacheringsbasis.
Bent u geïnteresseerd in het inhuren van een OGS+ rijinstructeur op detacheringsbasis? Neem dan contact op met Paul Brussaard via 088-278 7301 of info@bruseco.nl .

 

Voor rijinstructeurs

Bent u rij-instructeur OGS+ of wilt u deze pas behalen? Klik dan hier voor meer informatie.

Opleiding OGS+ Instructeur

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Kijk in het menu van BRUSECO PRO bovenaan deze pagina.
Neem gerust contact op met onze adviseur via 088-278 7301 of stuur een mail naar info@bruseco.nl.

 

Informatiepakket Aanmelden opleiding