Officiële partners

BRUSECO werkt nauw samen met onderstaande partners:

 

DEKRA grootste niet beursgenoteerde onderneming in testen, inspecteren en certificeren:

Kijk hier naar: Wie is DEKRA?

BRUSECO heeft al in 2009 in Duitsland en in 2012 in Nederland een overeenkomst gesloten met DEKRA in vijf landen, waarbij DEKRA toeziet op de kwaliteit van de vakopleiding directiechauffeur en de examens voor directiechauffeurs afneemt. Op deze wijze wordt een onafhankelijk examen en certificering gegarandeerd. Ook in de toekomst.

 

Wist u dat:

  • foto: bekrachtiging overeenkomst DEKRA Nederland en BRUSECO

    – DEKRA jaarlijks een omzet van meer dan 3,1 miljard euro behaald?

  • – Dat er meer dan 44.000 medewerkers iedere dag werken aan veiligheid en certificering?
  • – Dat DEKRA wereldwijd het grootste niet-beursgenoteerde bedrijf is in testen, inspecteren en certificeren en gericht is op veiligheid?

 

DEKRA werkt al meer dan 90 jaar aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het bedrijf was een van de eerste ondertekenaars van de European Road Safety Charter en streeft ernaar dat het aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van vandaag gehalveerd is. DEKRA’s experts zijn gesprekspartner in vele nationale en internationale organisaties. In Nederland neemt DEKRA de DEKRA D1 examens af in Arnhem.

 

Bezoek hier de website van DEKRA Nederland

 

In Nederland neemt DEKRA de examens af voor de directiechauffeurs. Dit praktijkexamen duurt twee uur. De directiechauffeur wordt op meer dan 30 competenties getest en beoordeeld in de praktijksituatie. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator die de rol van VIP simuleert tijdens het praktijkexamen en de kandidaat situationeel toetst

 

BRUSECO Hulpdiensten biedt opleidingen aan voor WRM-rijinstructeurs die zich graag verder ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door de specialisatie zoals de opleiding Optische & Geluidssignalen. De afkorting hiervoor is OGS. Het IBKI neemt zowel de theorie als ook de praktijkexamens af voor deze rijinstructeurs die daarvoor de theorie zelf kunnen leren en via BRUSECO de praktijktraining van twee dagen kunnen volgen in een voorrangsvoertuig.

 

Het IBKI is onderdeel van het Innovam en neemt ook examens af voor o.a. de huisartsenchauffeur. Dit is afgekort de HAP Chauffeur.

Een HAP- of huisartsenchauffeur heeft als taak de huisarts snel en veilig te vervoeren naar de plaats van bestemming. Aan chauffeurs die rijden voor huisartsenposten worden steeds hogere eisen gesteld. Eén van de taken is dat een HAP chauffeur met grote spoed naar een patiënt moet kunnen rijden, soms met zwaailicht en sirene. Om dit te kunnen doen heeft de HAP-chauffeur kennis en vaardigheid nodig op het gebied van de rijvaardigheid en van bijvoorbeeld de brancherichtlijn optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening.
Het IBKI is door het Sociaal Fonds Taxi aangemerkt als uitvoerende partij voor het HAP-examen. HAP betreft alleen examinering, de opleiding tot HAP-chauffeur wordt aan o.a. BRUSECO overgelaten. Informatie over deelname aan het HAP-examen is in te winnen bij uw eigen werkgever.

 

IBKI is een handelsnaam van de stichting VAM en functioneert onafhankelijk als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering examens. Die onafhankelijkheid wordt gewaarborgd met het [PDF] onafhankelijkheidsprotocol (163kB).

Bij het IBKI werken ruim 50 medewerkers.

CCV

CCV neemt sinds 2001 het examen af voor de CCV D1 en CCV D2 opgeleide directiechauffeurs. Het CCV heeft aangegeven dat zij in 2020 geen examens meer afneemt voor de beroepsgroep directiechauffeurs. In overleg met de opleiders wordt nu een alternatief bedacht. BRUSECO heeft het CCV geadviseerd om de examens door DEKRA of het IBKI  te laten afnemen. Houdt u de nieuwsberichten in de gaten om op de hoogte te blijven. BRUSECO is in goed overleg met het CCV om de reeds uitgereikte CCV certificaten geldig te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSECO is erkend opleider voor beroepsopleidingen. Hierop wordt toezicht gehouden door het CRKBO.De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie blijft 4 jaar geldig. Daarna is een nieuwe audit nodig om uw inschrijving in het CRKBO Instellingenregister te verlengen. U kunt de hele audit downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-brussaarddc

Brussaard is specialist in het werven en selecteren van DEKRA en CCV gecertificeerde directiechauffeurs. Door haar naamsbekendheid en reputatie weten veel instanties, corporates, banken, multinationals, advocatenkantoren en ruim 700 opdrachtgevers dagelijks de weg te vinden naar Brussaard. Heeft u een directiechauffeur (tijdelijk) nodig? Dat kan via Brussaard

 

 

 

excellent-meExcellent.Me. Dit opleidingsportal is vooral bekend om haar online leeromgeving voor de vakopleidingen voor directiechauffeurs (CCV-D en IEC). Meerdere opleidingsinstituten maken gebruik van de mogelijkheid hun trainingen te ondersteunen via een theoretisch deel via Excellent.Me.