Praktijkrit HAP-Chauffeur

BRUSECO gaat verder dan het examen IBKI HAP-Chauffeur

 

De praktijkrit voor de HAP-Chauffeur staat centraal in de opleiding. Het besturen van een voorrangsvoertuig in verschillende verkeerssituaties is een belangrijk onderdeel van de training. Tijdens de training gaat de chauffeur een aantal keren met optische & geluidssignalen rijden. Dit wordt afgewisseld met -normale- ritten.

 

Het rijden met optische en geluidssignalen vindt plaats tijdens diverse fases van de rit. Dit is een keer in de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op de Autowegen en Autosnelweg. Vooral rode verkeerslichten zullen een extra accent krijgen, omdat statistisch gezien daar de meeste ongevallen plaatsvinden. In een praktijkrit wordt door verschillende gebieden gereden met karakteristieke verkeerssituaties.
De trainingen van BRUSECO zijn o.a. gebaseerd op het rapport Professioneel door Rood.

 

Tijdens de ritten zonder optische en geluidssignalen wordt de chauffeur begeleid in het rijden als voorbeeldig verkeersdeelnemer. Behandeld wordt wat daaronder wordt verstaan. Dit wordt ook meegenomen in de totale beoordeling en feedback van de kandidaat.

 

Doel

De HAP-Chauffeur dient in staat te zijn om de situaties juist in te schatten door een goede concentratie en focus en door het aannemen van de juiste snelheid.

 

 

Rijden als chauffeur van een voorrangsvoertuig

 

Hoofdrijtaken

Bij de training wordt getraind volgens de Rijprocedure B en het Richtinggevend kader Optische & Geluidssignalen. Beide documenten beschrijven in hoofdlijnen het meest gewenste gedrag van bestuurders van (voorrangs)voertuigen.

 

Getraind wordt:

 • Voorbereidings- en controlehandelingen,
 • Bediening en beheersing voertuig,
 • Rijden op rechte en bochtige wegen,
 • Gedrag op en nabij kruispunten,
 • Invoegen en uitvoegen,
 • Inhalen en zijdelings verplaatsen,
 • Gedrag op en nabij bijzondere weggedeelten,
 • Het maken van een gesimuleerde noodstop,
 • Keren op de weg.

 

Tijdens de training let de OGS+ rijinstructeur op de volgende onderdelen:

 

 1. Veiligheid,
 2. Voorspelbaar gedrag in het verkeer,
 3. Actief waarnemen/aandacht,
 4. Vlot,
 5. Voorbeeld,
 6. Vloeiende verkeersdeelname,
 7. Veilige snelheid,
 8. Veilige ruimte,
 9. Voorrang verlenen/voor laten gaan,
 10. Effectieve snelheid,
 11. Inhaaltechnieken,
 12. Effectief ruimtegebruik,
 13. Uitzonderingen op rechts rijden,
 14. Reageren op verkeerslichten, overige tekens en aanwijzingen,
 15. Soepele beheersing,
 16. Tonen van verkeersinzicht (risicoperceptie).

 

Alle bovenstaand onderdelen zijn uitgewerkt in de trainer-instructies voor de OGS+ rijinstructeur van BRUSECO.

 

BRUSECO traint de kandidaat verder dan het HAP-examen. Hoe ziet het HAP-examen eruit?

 1. Theorie-examen van 25 meerkeuzevragen. Duur is maximaal 35 minuten.
 2. Een praktijkexamen eigen rijvaardigheid in een voorrangsvoertuig categorie B met dubbele bediening. De rit wordt afgenomen vanaf Nieuwegein (IBKI Nieuwegein).

Nadat u het examen met positief resultaat heeft afgerond, kan uw werkgever u aanmelden bij Sociaal Fonds Mobiliteit.

 

Heeft u interesse om uw HAP-Chauffeur opleidingen door BRUSECO te laten verzorgen?
Neem dan contact op met Paul Brussaard of met Esther Bloemendaal via 088-2787301 of via info@bruseco.nl

 

Wilt u eigen medewerker van uw organisatie laten opleiden tot B-Rijinstructeur met Optische & Geluidssignalen (OGS+) klik dan hier voor meer informatie over de Vakopleiding B-Rijinstructeur van BRUSECO.

 

2020 © Copyright BRUSECO