Privacyverklaring BRUSECO

Datum laatste wijziging: 10 mei 2018

 

Uw privacy is belangrijk voor ons

 

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door BRUSECO worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe BRUSECO met persoonsgegevens omgaat.
De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor onze opleidingen en aanvragen van examen bij officiële instanties.

 

1. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze planningsmedewerkers, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten, die nodig zijn om u onze diensten te verstrekken en/of antwoord te geven. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners zoals ons planningsprogramma voor onze opleidingen. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services. In het geval van de verwerking van uw betalingen delen wij uw persoonlijke gegevens met ons boekhoudprogramma. De gegevens die met het online boekhoudprogramma worden gedeeld, zijn alleen bedoeld voor intern gebruik.

 

1.2 Verwerking van examens
Meer specifiek, om uw examen aan te kunnen vragen bij het CCV of DEKRA, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
 • Geboortedatum
 • BSN nummer. (CCV)
 • VOG (DEKRA)
 • Geneeskundige verklaring (DEKRA)

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

 • Gegevens creditcard / gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een creditcard gebruikt als betaalmethode, uw kaartgegevens niet worden opgeslagen in de BRUSECO-database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de creditcardbetalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van BRUSECO B.V. Raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de partij die de creditcardgegevens verwerkt. 

 

1.3 Gebruik van uw IP-adres
Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet. BRUSECO heeft geen inzage in uw IP adres. Wel wordt het gebruikt door Google Analytics om te zien uit welke regio de meeste aanvragen komen of het vaakst de website wordt bekeken. Het IP-adres wordt hierbij niet getoond.  

 

1.4 WhatsApp en Social Media
BRUSECO B.V. registreert de chatgesprekken van zijn WhatsApp-service en andere social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen. Raadpleeg de privacyverklaringen van deze partijen. 

 

1.5 Informatie over u en uw apparaat
BRUSECO slaat geen technische informatie op over de computer waarmee u inlogt, noch andere aanmeldgegevens. Deze gegevens kunnen wel worden verwerkt door Google Analytics om bezoekersstromen om kaart te kunnen brengen. Wat we wel registreren: 

 • Het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld en aan ons verstuurd.
 • De informatie die u op het formulier heeft ingevuld. 

 

2. DELEN van uw informatie

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden:

 • andere entiteiten die deel uitmaken van Brussaard Company Group BV, zoals Brussaard Chauffeursdiensten en Chauffeur.nl,
 • andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen (zoals ons planningssysteem) en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is BRUSECO wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

Onze servers en de systemen die we gebruiken voor de planning en de administratieve verwerking worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards. 

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via e.bloemendaal@bruseco.nl of schrijf naar “BRUSECO inzake Privacy”, Postbus 1200, 3600 BE Maarssen. 

 

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met e.bloemendaal@bruseco.nl of schrijf naar “BRUSECO inzake Privacy”, Postbus 1200, 3600 BE Maarssen. 

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. BRUSECO maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

BRUSECO B.V. behoudt uw persoonsgegevens na het afronden van de opleiding en houdt bij wanneer u uw applicatiedagen dient te volgen. Hierover zullen wij u op gepaste momenten contacten. Op eerste verzoek haalt BRUSECO uw gegevens uit het systeem indien u dit meldt via het hierboven genoemde mailadres en/of Postbusnummer.

Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

 

8. Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen of u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken. 

 

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html 

 

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang, alleen om onze diensten te optimaliseren. 

 

11. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Bedenk dat BRUSECO een strikt “opt-in” beleid hanteert voor personen die (nog) geen klanten zijn. 

Dat betekent dat als u niet een klant bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt bestellen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. We gebruiken LAPOSTA als onze e-mailmarketingsoftware. LAPOSTA slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren.

Als u op enig moment uit onze mailinglijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door op de ´afmeld´-link onderaan elke e-mailcommunicatie die u van ons ontvangt te klikken.

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. 
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie betreffende onze opleidingen of applicatiedagen. Deze berichten worden verzonden via info@bruseco.nl. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze e-mails af te melden. 

 

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BRUSECO BV kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Maarssen, 10 mei 2018

 

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 23 mei 2024 – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 5 en 19 juni 2024 – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 februari 2024 – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]