VeiligheidsChauffeur D3

Eerste multidisciplinaire opleiding voor directiechauffeurs

jetlimousine

Op verzoek van onze opdrachtgevers in Duitsland, Nederland en België is BRUSECO gestart met speciale trainingsprogramma’s voor D2 gecertificeerde directiechauffeurs, waarbij de veiligheid van de functionaris (en haar of zijn vertrouwenspersonen) in alle mogelijke situaties wordt gegarandeerd. Dit is de eerste vakopleiding D3 die de directiechauffeur in fases kan behalen door het volgen van de herhalingsdagen voor het behoud van het CCV D2 en/of DEKRA D2 certificaat. Om het CCV D2 of DEKRA D2 certificaat geldig te houden dient de directiechauffeur/prive-chauffeur drie herhalingsdagen te volgen. Deze kan hij mee laten tellen voor de D3 certificering! Dat is uniek in Nederland. Zo behaalt de chauffeur eenvoudig het D3 certificaat.

 

Tijdens deze opleiding wordt de directiechauffeur multidisciplinair opgeleid. Dat wil zeggen dat specialisten vanuit de politie, marechaussee, brandweer en ambulancediensten, lesgeven aan de directiechauffeurs, om deze zo breed mogelijk op te leiden. Dit is uniek in Nederland. Dit is de eerste multidisciplinaire vakopleiding voor directiechauffeurs in Europa. Alleen BRUSECO kan door haar unieke samenstelling van haar docentenkorps deze opleiding aanbieden.

 

In Nederland heeft BRUSECO gekozen voor de naam VeiligheidsChauffeur D3.

 

De meerwaarde van een gecertificeerde directiechauffeur D1 en D2 is bekend. BRUSECO gaat met de VeiligheidsChauffeur D3 nog een stap verder. Is de directie- of privéchauffeur in het bezit van een geldig D2 certificaat dan kan deze modulair worden uitgebreid naar het niveau VeiligheidsChauffeur D3. Dit kan door het volgen van herhalingsdagen DEKRA of CCV D2 en de aanvullende modules en masterclasses die hieronder staan vermeld. Deze masterclasses worden maandelijks aangeboden door BRUSECO.

 

Een VeiligheidsChauffeur D3 is een waardevolle vertrouwenspartner die u op het best denkbare niveau veilig vervoert en in staat is op de juiste wijze op te treden. Een waardevolle vertrouwenspersoon die u volledig ontzorgt op het terrein van veiligheid en begeleiding. En die kijkt vanuit de diverse disciplines naar de risico’s, met één doel: zorgen dat u veilig wordt vervoerd, woont en werkt.

 

U kunt erop rekenen dat deze medewerker de zaak voor u in de hand heeft en houdt, als het om uw veiligheid gaat. Want we leven in een maatschappij vol risico’s: Autodiefstal, hacking, brandstichting, gele hesjes, aanslagen en terrorisme zijn relevante risico’s voor u als drukbezette eindverantwoordelijke. Uw VeiligheidsChauffeur zorgt ervoor dat u te allen tijde beschikt over extra ogen en oren, om deze risico’s te vermijden, te voorkomen of op de juiste wijze op te lossen. Indien gewenst wordt er opgeschaald door middel van preventieve observatie of extra beveiliging. BRUSECO regelt dit met uw organisatie.

 

Praktisch, up to date en professioneel

De directiechauffeur wordt op BRUSECO D3 niveau getraind. Het D3 niveau is een samenstelling van trainingen en masterclasses die zeer waardevol zijn voor de directiechauffeur.
Om het D3 certificaat te behalen moeten de volgende trainingen worden gevolgd:

 • -Vip te Water, (DEKRA D1)
 • -Incidentmanagement (DEKRA D1)
 • -AED, reanimatie
 • -Cyber Security
 • -Preventieve Observatie
 • -Veiligheidstaken
 • -Achtervolgingstechnieken
 • -Beveiligingstechnieken
 • -Rijden onder motorescorte
 • -De-escalatietechnieken
 • -Informatiemanagement
 • -Stress management
 • -Verhoogde rijvaardigheid internationaal (Duitsland en België) (DEKRA en CCV)
 • -Performance management.

 

Indien de directiechauffeur alle bovenstaande modules met een voldoende heeft afgerond, ontvangt deze het certificaat VeiligheidsChauffeur D3. De directiechauffeur dient ieder jaar een herhalingsdag te volgen om zijn kennis actueel te houden en vaardigheden te trainen.

 

Vooropleiding

Als vooropleiding beschikt de directiechauffeur over een DEKRA D2 certificaat. Ook directiechauffeurs met een geldig CCV-D2 certificaat kunnen deelnemen aan deze D3 opleiding.

 

Door het volgen van deze opleiding houdt de directiechauffeur het behaalde DEKRA D1, D2 en CCV D1 en D2 certificaat geldig.

 

Vraag hier meer informatie over onze security trainingen aan