Veel gestelde vragen – BRUSECO Hulpdiensten

Waar staat OGS+ voor?

OGS+ staat voor – Optische & Geluidssignalen Plus-. Dit is de bevoegdheidspas OGS+ die wordt uitgereikt door het IBKI, nadat je het theorie-examen en praktijkexamen OGS+ met een voldoende hebt afgerond. Deze Bevoegdheidspas Optische & Geluidssignalen wordt op jouw naam gezet en is geldig voor alle reeds behaalde (en nog te behalen) instructeursbevoegdheden van de WRM. Deze pas ontvang je naast je huidige WRM pas. Als je BE of CE bevoegdheden hebt, dan geldt de OGS bevoegdheid voor al deze categorieën. Ook als je nadien een extra bevoegdheid behaald. Dan is de OGS+ Bevoegdheidheid ook van toepassing op die extra bevoegdheid. Je hoeft dan niet opnieuw examen te doen.

 

Waarom is er een tekort aan OGS+ rijinstructeurs?

Doordat de wetgeving nadrukkelijker vraagt om een opleiding voor chauffeurs/bestuurders, die met optische en geluidssignalen moeten rijden, is de vraag naar OGS Rijinstructeurs sterk gestegen. Dit werd vanuit het verleden door de Politie verzorgd. Daar is echter een capaciteitstekort ontstaan doordat ze zelf ook veel rijopleidingen moeten verzorgen. Er zijn daardoor nieuwe OGS+ Rijinstructeurs nodig. In de vrijstelling van o.a. de brandweer staat dat de werkgever verplicht is om de chauffeurs op te leiden voor de vrijstellingen, die samenhangen met het rijden met voorrangsvoertuigen die met PRIO 1 en PRIO 2 op verzoek van de meldkamer uitrukken. Doet de brandweer dit niet als werkgever, dan is zij in overtreding. De chauffeur wordt verplicht een goede opleiding te volgen. Dit wordt door steeds meer hulpdiensten gerealiseerd. Dit  geldt ook voor het Rode Kruis, het Witte Kruis, ambulancediensten, de Huisartsenpost Chauffeurs (HAP-Chauffeur), voor Rijkswaterstaat, ProRail en alle diensten van de Veiligheidsregio’s, zoals GHOR, Bevolkingszorg en ondersteunende diensten. Als de chauffeur niet bekwaam wordt opgeleid, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld omdat deze verplicht is de opleiding aan te bieden voor haar chauffeurs die met optische en geluidssignalen moeten rijden. Dit is een verplichting die in de vrijstelling staat omschreven.

De markt voor de opleidingen met OGS is circa 11.000-15.000 chauffeur groot. Deze chauffeurs dienen allemaal vakbekwaam te blijven door periodiek (jaarlijks) een opleiding/training te volgen. Deze voorgezette rijopleidingen worden gegeven in voorrangsvoertuigen met een dubbele bediening. Daar ligt nu een uitdaging voor de hulpdiensten: de juiste Rijdocent OGS+ vinden. Momenteel worden veel voertuigen uitgerust met een dubbele bediening. De chauffeur mag alleen door een OGS+ Rijinstructeur worden getraind. Dat is ook zo wettelijk geregeld.

 

Moet ik als instructeur zelf voor een voorrangsvoertuig zorgen?

Nee, dat is niet nodig, maar ook wettelijk gezien niet mogelijk. De voorrangsvoertuigen worden door de opdrachtgever geleverd en voorzien van extra spiegels en een rempedaal, conform de wettelijke eisen. We spreken dan niet van een lesvoertuig, maar van een instructievoertuig. De chauffeur heeft namelijk al zijn rijbewijs. Die gaat nu trainen op de openbare weg met gebruikmaking van optische en geluidssignalen. Je bent als Rijdocent OGS+ tijdens het rijonderricht, de juridische bestuurder.

 

Hoe kom ik aan mijn opdrachtgevers?

Als lokale rijschool ken jij de wegen als geen ander in jouw eigen provincie! Daarom is het interessant voor opleiders en hulpdiensten om zaken met jou te doen. Zorg dat je vindbaar bent en maak hiervoor jouw Linkedin Profiel aan. Je kunt jezelf ook aanbieden bij hulpdiensten in jouw regio. Kijk even goed om je heen. Ook kun je gaan werken voor de grotere landelijke opleiders zoals BRUSECO. Je zult dan wel moeten voldoen aan de door hen gestelde eisen. Daarvoor dien je in het Rijdocenten Register te staan als ZZP-er. Dat betekent ook dat je jaarlijks wordt bijgeschoold, zodat je bijblijft in dit vakgebied. Als BRUSECO dan in jouw regio opdrachten heeft verkregen, dan wordt jij betrokken in dat team OGS+ rijdocenten (bij gebleken geschiktheid natuurlijk).

De BrandweerRijschool werkt ook samen met regionale rijscholen die meerdere OGS+ instructeurs door BRUSECO hebben laten opleiden. Als deze instructeurs voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers van BRUSECO, dan wordt die samenwerking stap voor stap uitgebreid. BRUSECO zal echter op basis van de kwaliteiten van de Rijdocent OGS+ een selectie maken uit de opgeleide instructeurs en altijd de beste Rijdocent OGS+ de kans bieden voor haar opdrachtgevers aan de slag te gaan.

 

Leidt de BrandweerRijschool ook zelf op?

Ja, de BrandweerRijschool is een samenwerking tussen BRUSECO en een groeiend aantal Veiligheidsregio’s. Hierbij staat de kwaliteit van het rijonderricht en innovatie centraal. De BrandweerRijschool kent een managementteam en kerndocenten die zelf ook actief zijn binnen de brandweerorganisatie, waardoor de kennis en ervaring wordt overgedragen tijdens de Leergang Didactische Vaardigheden Rijonderricht Voorrangsvoertuigen van BRUSECO. Vanuit deze ervaring kunnen ook andere Hulpdiensten worden bediend door jou als OGS+ Rijdocent.

 

Kan ik dit als ondernemer of ZZP-er gaan doen?

Jazeker! Dit is heel goed mogelijk. Het geven van rijonderricht met voorrangsvoertuigen met Optische en Geluidssignalen is heel goed te combineren met het ZZP-ondernemerschap. De ideale combinatie is dat je een of twee dagen per week rijonderricht geeft met optische & geluidssignalen en dat je de overige dagen andere vormen van rijonderricht geeft. Het is namelijk bijna onmogelijk om 5 dagen per week, 8 uur per dag rijonderricht te geven met OGS. Daarvoor is het werk te intensief!

 

Ik ben al werkzaam als een brandweerchauffeur of ambulancechauffeur. Kan ik ook rijonderricht gaan geven?

Wees hartelijk welkom bij de BrandweerRijschool! Het voordeel is dat je ervaring hebt als chauffeur bij een hulpdienst. Dat zal je zeker helpen bij het uitoefenen van het vak van OGS+ instructeur. Je moet echter wel eerst jouw WRM B en, bij voorkeur, C-bewijs behalen bij de BrandweerRijschool. Deze dagopleiding wordt klassikaal gegeven vanaf 20-02-2020 en brengt jouw kennis en vaardigheden op een hoog niveau. Naast het standaardprogramma van de opleiding rij-instructeur leggen we in de opleiding ook de nadruk op de coachingsvaardigheden. Ben je in het bezit van je WRM pas en je OGS+ pas? Dan ben je klaar om rijonderricht te geven in de diverse specialistische voertuigen van de Brandweer en ambulance.

 

Wat is het verschil tussen Rijdocent OGS+ en Rijinstructeur OGS+?

Iedereen die bij het IBKI de Bevoegdheidspas OGS+ heeft behaald is in principe Rijinstructeur OGS+. Als je voldoet aan de extra eisen die de BrandweerRijschool stelt, word je ingeschreven in het Rijdocenten Register met de aantekening OGS+. Je mag jezelf dan Rijdocent OGS+ noemen. Hier vind je meer informatie.

 

Wat ga ik verdienen als Rijinstructeur OGS+?

Dat ligt eraan waar en voor wie je gaat werken. Als je op contractbasis (in vaste dienst) gaat werken voor een hulpdienst, dan val je onder de reguliere cao voor jouw rang en functie. Dit zal tussen de € 10,00 en € 18,50 per netto per uur liggen. Als je als ZZP-er voor bijvoorbeeld de BrandweerRijschool gaat werken, dan verdien je € 375,- per dag exclusief 21% btw. Dit komt neer op circa € 40,00- € 45,00 per uur exclusief btw. Je hoeft dan uiteraard, zoals eerder besproken, geen voertuig te leveren. Daarvoor zorgt de opdrachtgever.

 

Hoe lang is mijn Bevoegdheidspas OGS+ geldig?

Jouw bevoegdheidspas OGS+ is vijf jaar geldig. Door het volgen van herhalingsdagen blijft jouw pas geldig. Na vijf jaar dien je opnieuw examen te doen (laatste stand 1 november 2019). Ben je ingeschreven in het DocentenRegister dan dien je 1 keer per jaar een herhalingsdag te volgen bij de BrandweerRijschool. Zo blijf je zelf ook vakbekwaam.

 

Hoeveel Rijinstructeurs zijn daadwerkelijk gecertificeerd als rijinstructeur OGS+?

Op dit moment (november 2019) zijn 378 rijinstructeurs door het IBKI voorzien van de OGS+ Bevoegdheidspas.

 

Hoe ziet de markt voor Rijdocenten Optische en Geluidssignalen eruit?

Je wordt opgeleid om rijinstructie met gebruikmaking van optische & geluidssignalen te mogen geven voor alle hulpdiensten, zoals Brandweer, Ambulance, het Rode Kruis, het Witte Kruis, Rijkswaterstaat, Prorail en Huisartsenposten. Afhankelijk van je kennis, ervaring, bevoegdheden (WRM) en kwaliteiten zal de ene hulpdienst beter bij je passen als de andere.

 

Is er een verschil met rijonderricht, zoals we dit kennen vanuit de Politie?

Jazeker. De rijstijl van een Rijdocent OGS+ voor de hulpdiensten is veel terughoudender dan doorgaans bij de Politie wordt getraind. In de Brancherichtlijn is dit ook anders vastgelegd. De Politie kan – naar eigen inzicht- afwijken van de Brancherichtlijn. Bij de Brancherichtlijn van de Brandweer is dat niet opgenomen. Die dient zich te allen tijde aan de Brancherichtlijn te houden. Verder traint de politie ook in voertuigen zonder dat deze kenbaar zijn als voorrangsvoertuig en maakt zij gebruik van meer vrijstellingen. Bij de Brandweer of ambulancedienst rijdt de chauffeur altijd in een herkenbaar voorrangsvoertuig en zijn de vrijstellingen helder afgesproken. Het examen bij de IBKI is vooral gericht op het defensief rijden in de B-categorie. De Rijdocent OGS+ geeft vaak ook rijonderricht in C-voertuigen, als je hiervoor een WRM erkenning hebt. Dat gebeurt niet zo vaak bij de Politie, waar vooral getraind wordt in personenauto´s en motoren. We zijn een groep Rijdocenten met een geheel eigen kenmerk en Brancherichtlijn. Daarnaast is een politiefunctionaris 24 uur per dag, 7 dagen per week vrijgesteld, indien de situatie daarom vraagt. Bij een chauffeur van de brandweer is dat niet het geval. Die moet in het betreffende voertuig zitten en daarvoor aangewezen worden door de meldkamer. Zodra deze het voertuig weer in de garage plaatst, mag deze geen gebruik meer maken van de vrijstellingen. Dit is dus alleen taak- en voertuiggebonden.

 

Wat is het slagingspercentage voor het prakijkexamen bij het IBKI?

Het slagingspercentage voor de praktijk ligt gemiddeld op 75% voor de praktijk. Van de theorie weten wij niet, omdat dit via mijn.ibki door de kandidaat wordt geregeld.

 

Mogen jullie als BrandweerRijschool opleiden in een voorrangsvoertuig?

Ja, dit is wettelijke geregeld. Het geven van rijonderricht voor Rijinstructeurs OGS+ mag plaatsvinden in een officieel voorrangsvoertuig, omdat de rijinstructeur wordt opgeleid om rijinstructie in een voorrangsvoertuig te gaan geven voor de hulpdiensten. De BrandweerRijschool voldoet aan alle wettelijk eisen en beschikt over een voorrangsvoertuig. Wij regelen het praktijkgedeelte, waarbij jij met optische en geluidssignalen moet gaan rijden. Dit wordt vooraf bij de Meldkamer aangemeld door onze OGS+ Rijdocent.

 

Ik twijfel nog. Wat kan ik nu het beste doen?

Bij twijfel nooit oversteken. Wees zeker van je zaak. Is dit daadwerkelijk iets voor jou? Doe eerst de Monitor OGS. Dit is een soort intake, waarbij we samen gaan onderzoeken welk niveau jij hebt behaald op het gebied van verhoogde rijvaardigheid. Tijdens de Monitor gaan we met een voorrangsvoertuig rijden. Een deel van de rit wordt met optische en geluidssignalen gereden. Zo kun je ervaren of deze manier van verkeersdeelneming bij jou past of niet. Ben je geslaagd? Dan is het aan jou om de volgende stap te zetten! Klik hier voor meer informatie over de Monitor OGS+.

 

OGS+ Vakdagen

De BrandweerRijschool gaat in 2020 de OGS+ Vakdagen organiseren voor rijinstructeurs. Wees van harte welkom! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van deze interessante nieuwe markt! Ben je nog niet ingeschreven bij BRUSECO? Laat het ons weten dat je graag op de hoogte wenst te blijven via info@bruseco.nl. Vermeld even dat je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan houden wij jou op de hoogte!

Vrijblijvend informatiepakket

Meer weten over de inhoud en kosten?

Vraag gratis en vrijblijvend het informatiepakket aan. Met daarin een overzicht van alle opleidingen, werkwijze en een overzicht van de prijzen van alle opleidingen.

Vraag deze kosteloos en vrijblijvend aan.

BRUSECO staat voor kwaliteit

BRUSECO is

  Geaccrediteerd als opleider door DEKRA
  Erkend beroepsopleider door het CRKBO
  Erkend opleider door het CCV (onderdeel van het CBR)
  Erkend opleider IBKI (OGS+ en WRM rijinstructeur).
  Lid van Beroepsregeling.nl
  Ruim 30 jaar praktijkervaring.
  Ervaren en professionele rijdocenten in vaste dienst.

Bedrijven die zijn aangesloten bij beroepsregeling.nl moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Daar profiteert u van mee.

Heeft u bijvoorbeeld een klacht en komt u er met BRUSECO niet uit, dan kunt u een beroep doen op de AN-i geschillencommissie. Daarmee is onze kwaliteit extra gewaarborgd

Over Bruseco

 

Reviews

9.2

Score voor BRUSECO na 110 ervaringen.

 • “Na 42 jaar Antiek restaurator toch maar weer een opleiding gedaan. Dekra D1 met dank aan Ron van Doorn, mijn coach heb ik vol overgave mij gestort in de deze vakopleiding. de opleiding zat goed in elkaar alle aspecten kwamen aan bod tot etiquette tafelmanieren en natuurlijk perfect chauffeuren. De hoffelijkheid ten top!”
 • “Na 25 jaar koerierswerk in binnen en buitenland vond ik het tijd om mij te bekwamen u een andere tak van (tran)sport.
  De informatiedag bij Bruseco van dhr.Paul Brussaard was zeer inspirerend en deed mij besluiten de monitor te gaan doen om te zien of het vak van directie-privé chauffeur wat voor mij was.
  Na 3 leerzame uren met Ron van Doorn heb ik het besluit genomen om zowel de CCV-D1 als de DEKRA opleiding te gaan doen.
  Zowel de theorie via excellent-me als de praktijk week met dhr Hans Peter Woznitza zijn mij zeer goed bevallen.
  Ik heb inmiddels het CCV-D1 certificaat behaald en ga binnenkort op voor het DEKRA certificaat.”
 • “Ik heb in januari 2018 de monitor en de informatiebijeenkomst mogen mee maken. Na een positief advies ben ik 19 februari aan de opleidingsweek mogen beginnen. Deze was zwaarder dan ik had verwacht, mede omdat ik de eerste praktijkdag alleen was. De andere 3 dagen zijn er 2 andere personen mee geweest die applicatiedagen moesten volgen, hier heb ik veel van geleerd en positieve feedback van gekregen. Nadat mijn praktijk examen voldoende was beoordeeld, heb ik 8 maart jl mijn theorie examen behaald.
  De medewerking vanuit Bruseco qua leermiddelen en begeleiding voorafgaand en tijdens de praktijkweek was zeer goed en hierdoor ben ik voor beide examens de eerste keer geslaagd. Mijn dank hiervoor aan Ron (tijdens mijn praktijkweek) en aan Michiel en Esther voor de antwoorden op mijn vragen ivm de opleiding en e-e-learning. Tevens wil ik Paul bedanken voor de goede informatie over de opleiding en de mogelijkheden als chauffeur tijdens de informatiebijeenkomst.”
 • “Na de info-dag bij Bruseco was ik al overstag, deze Firma en hun instructeurs gaan alleen voor het beste zowel in opleiding als uitvoering.De opleidingsweek met Hans Peter was voor mij een zeer leerzame maar ook een hele prettige week. Samen met mijn mede cursist Rene en Hans Peter als instructeur hebben we genoten maar bovenal erg veel geleerd, hetgeen resulteerde dat, Rene en ik, beiden zowel het Dekra en CCV-D1 in 1 keer behaalden.
  Chappeau Bruseco EN Hans Peter voor de Excellente Opleiding.”
 • “Na de monitor half december 2017, en een zeer intensieve trainingsweek, ben ik geslaagd voor mijn Dekra examen.
  Ben zeer tevreden over de opbouw van de opleiding, elk aspect van directie chauffeur is aan bod gekomen. HP is een professionele trainer, zeer veel geleerd van deze man.”
 • “Na de monitor in oktober 2017, kon ik beginnen aan de opleiding tot directiechauffeur-D1. Zowel het theorie- als praktijkexamen zijn inmiddels positief afgerond. Voor beide examens ben ik in één keer geslaagd.
  De informatievoorziening van Bruseco was vooraf duidelijk, bovendien zijn ze stipt met antwoorden op vragen per mail. De informatie die ik kreeg tijdens de monitor was duidelijk, het rapport over mijn kunnen had ik de volgende dag van Ron van Doorn al in de mail. De trainingsweek was zeer interessant en leerzaam met een vriendelijke en vakbekwame instructeur, Hans-Peter Woznitza. Het vak van directiechauffeur vereist veel meer dan alleen maar autorijden, deze overige aspecten van dit vak worden in korte tijd bijgebracht. Ik heb in de trainingsweek veel geleerd en genoten.
  Het is niet goedkoop, maar ik zie het als een investering. Daarnaast krijg je toegang tot het netwerk van Bruseco, om te solliciteren op vacatures die er zijn. Dat is ook een reden geweest voor mij om de opleiding bij Bruseco te volgen. Ik verwacht binnenkort aan de slag te kunnen als directiechauffeur.
  Als ik dan via het netwerk van Bruseco ook nog een baan kan vinden, dan klopt het hele plaatje en krijgen ze van mij een 10!”
 • “Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen.

  Mijn ervaring uitgeschreven:
  Als eerst een informatie avond waar de vaardigheden en verschillende toepassingen van DEKRA- en CCV-D1 goed word uitgelegd.
  Hierna was meteen duidelijk dat DEKRA D1 bij mij past. Dan volgt een rijvaardigheid monitor. Past je rijstijl bij DEKRA- of CCV- D1. Hier word je vakkundig naar gekeken. Dan voor DEKRA-D1 een 5 daagse training door Nederland, Duisland en België. wat je hier geleerd wordt is niet te beschrijven. top, geweldig, fantastisch! Dan nog Theorie en één dag masterclass psychologie. Ook heel leerzaam maar vooral ook een les pakket dat goed in elkaar zit.
  Door corona heb ik nog de ervaring dat de lessen stil kwamen te liggen en de examen uitgesteld werd. Over de informatie, begeleiding en aanpak van online lessen ben ik dan ook vol lof! Ook de medewerkers achter de schermen hebben mij goed begeleid en op de hoogte gehouden over de gang van zaken. en dat terwijl ze zelf nog gingen verhuizen naar een ander pand.
  Naadloos is dit gegaan ik heb niks gemerkt en nergens hinder van gehad.
  Kort gezegd: Het hele bedrijf is toegankelijk, communicatief vaardig, open, eerlijk, en transparant. Iedereen helpt jou om je doel te halen. “

 • “Het vak als directie-/privéchauffeur sprak mij al langere tijd aan. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleider die aansloot bij mijn wensen. Er zijn meerdere spelers op deze markt en daarom heb ik bij diverse aanbieders een intake gedaan om zo degene te kunnen kiezen die voor mij dit moment het beste paste. Na wat wikken en wegen besloot ik voor de gecombineerde IEC/CCV-D1 opleiding bij Bruseco te kiezen.
  Ik ben van mening dat je moet streven om je te onderscheiden van de grote meute. Ik heb daarom voor deze gecombineerde opleiding om daarmee het verschil te maken bij het vinden van opdrachten in chauffeursland. De vraag is immers beperkt en het aanbod van chauffeurs aanzienlijk.

  Voorafgaand aan de praktijktrainingsweek heb ik het als zeer nuttig ervaren om me te verdiepen in de theorie van het vak directiechauffeur via Excellent.me.
  Met het doornemen van de stof bouw je een ruim voldoende kennis op van de aspecten die bij het vak als directiechauffeur komen kijken. Tevens zijn de proefexamens een goede maatstaf voor het af te leggen theorie-examen bij het CBR (voor het CCV-D1) en het theoretische toetsingsdeel bij het DEKRA IEC examen.

  De opleidingsweek heb ik als pittig ervaren, je staat in zo’n week 100% aan door de grote hoeveelheid aan informatie die je aangereikt krijgt en tracht toe te passen om op een hoger niveau als chauffeur (en vooral alles wat daarbij komt kijken) te komen.
  Hierin ben ik uitermate goed begeleid door zowel Ron, Hans Peter en mijn medecursist Patrick. Het was een uiterst leerzame week.
  Nagenoeg aansluitend heb ik met positief resultaat zowel het CCV-D1 als DEKRA IEC-D1 examen afgerond.

 • “Na de informatiemiddag heb ik mijzelf opgegeven voor de Monitor. Hierin wordt door BRUSECO gekeken of je geschikt zou kunnen zijn voor directie chauffeur, maar zeker ook voor jezelf een hele goede investering om hierin over jezelf duidelijkheid te krijgen.
  In januari de opleiding Directie chauffeur CCV D1 gevolgd onder begeleiding van Hans Peter Woznitza, samen met ‘copiloot’ Floris. Een heel intensieve, maar zeker ook interessante week, er is absoluut een verandering van rijstijl aan de orde gekomen, je leert de rust te bewaren, écht vooruit te kijken/ te denken, zien én waar te nemen, actief/defensief te rijden, en zo komt er nog veel meer langs.
  Er is een middag baantraining in Lelystad, werkelijk geweldig! Hier krijg je inzichten die je veel duidelijk maken en die je vanaf dat moment meeneemt in je rijgedrag, en daarbij een training die zó gaaf is om te doen.
  Mijn opleiding is afgetopt door drie uur extra training van Ron van Doorn, die nogmaals de puntjes op de i heeft gezet.
  Ik kan zeggen ik heb les gehad van twee zeer ervaren en positieve instructeurs.
  Ik kan BRUSECO aan iedereen geïnteresseerd in deze opleiding aanbevelen.
  Langs deze weg dank aan het BRUSECO team voor jullie inzet.
 • “Na een intensieve en goede opleiding door Ron van Doorn bij Bruseco, heb ik mijn certificaat CCV-D1 gehaald. Nu ga ik op zoek naar een baan als Directiechauffeur, omdat ik dit meer als een hobby zie dan als werk.”

Deel je ervaring

Actueel

Laatste video's

Agenda

 • 21 juni – Online informatiebijeenkomst over de Vakopleiding directiechauffeur - Wat zijn mijn loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat ga ik verdienen? Hoe ziet het werk eruit als ik eenmaal gecertificeerd directiechauffeur ben geworden? Wat kan BRUSECO voor mij betekenen nadat ik de opleiding heb gevolgd? Deze en nog veel andere vragen worden tijdens deze bijeenkomst uiteengezet door de oprichter van […]
 • 5 juli en 17 augustus – Online informatiebijeenkomsten opleiding directiechauffeur - Komt de eerste datum van de informatiebijeenkomst niet uit of is deze al volgeboekt? Geen nood, want BRUSECO organiseert meerdere keren per maand een informatiebijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de opleiding directiechauffeur. Wat zijn uw loopbaanmogelijkheden als directiechauffeur? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Hoe ziet het werk eruit als u eenmaal […]
 • 19 september – Masterclass Security Awareness -   Security awareness betekent: bewust zijn van veiligheid. Maar waar ben je je dan precies bewust van? En: waarom zou je je hier als directiechauffeur bewust van moeten zijn? Als directiechauffeur ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die je vervoert. Omdat dit vaak mensen zijn die een hoge positie bekleden is het […]
 • 21 november – Masterclass Risico Awareness -   Het aantal verkeersslachtoffers stijgt jaarlijks fors. Dat is een schrikbarende ontwikkeling en tegen alle verwachtingen in. Daarom heeft BRUSECO een unieke Masterclass ontwikkeld voor bestuurders van motorrijtuigen. We gaan daarin terug naar de basis: het vergroten van je risicobewustzijn. En dat doen we heel effectief en op een unieke wijze. Neem deel aan deze […]