Vision Zero

Vision Zero

De term “Vision Zero” wordt vaak genoemd als het gaat om de kwalitatieve beschrijving van de verkeersveiligheid. Met het concept dat wij als BRUSECO verbinden aan het Fleet Safety Plan © wordt bedoeld dat iedereen aankomt op de plaats van bestemming en dat niemand om het leven komt. Het doel is om het aantal verkeersdoden tot nul te brengen. Van deze visie zijn we echter nog ver verwijderd. Desondanks is die ambitie geen utopie. Er zijn veel steden die dit doel in de afgelopen jaren al hebben bereikt – in Europa en elders.

 

BRUSECO heeft zich ten doel gesteld een belangrijke bijdrage te leveren aan deze verkeersveiligheid Vision Zero door zich te richten op de opleidingen voor specialistische chauffeursberoepen, zoals hulpdiensten, directiechauffeurs en taxichauffeurs. Maar ook touringcarchauffeurs en vrachtwagenchauffeur behoren tot de doelgroepen van BRUSECO.

Dit realiseert zij door het Fleet Safety Plan. Daaruit komt de doelstelling van Vision Zero, doordat de chauffeurs op basis van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken, significant anders aan het verkeer deelnemen. In 2020 gaat BRUSECO dit plan introduceren in Nederland in het taxiwezen, waarna Duitsland zal volgen met de hulpdiensten.

 

De cijfers laten zien dat de „Vision Zero“ geen illusie is maar in stedelijke omgevingen haalbaar en in vele steden nu al werkelijkheid is. Mede gelet op de ernstige verwondingen moeten we doorgaan met onze inspanningen en leren van de succesvolle steden om de verkeersveiligheid te verbeteren zodat de visie steeds meer betekenis krijgt.

Echter, tegelijkertijd zijn we als chauffeur vaker afgeleid. Daar richt ons programma Vision Zero zich dan ook op.
Vision Zero by Fleet Safety Plan.
Powered by BRUSECO ©