Werkgroep nog niet klaar: CCV-D examens gaan ook in 2020 door

Eind 2018 kondigde het CCV aan dat zij per 1 januari 2020 geen examens CCV-D meer zou gaan afnemen. Naar aanleiding van dit besluit is een werkgroep van enkele opleiders opgericht die zou onderzoeken wat de alternatieven zijn. Uiteraard heeft BRUSECO aangegeven dat DEKRA, als onafhankelijk certificeringsinstituut, ook deze examens af zou kunnen nemen.

 

Tot op heden zijn er door deze werkgroep echter nog geen concrete voorstellen aan alle opleiders neergelegd. Onlangs heeft het CBR de opleiders daarom laten weten: Doordat de werkgroep meer tijd nodig heeft om alle mogelijkheden te onderzoeken, lukt het niet om per 1 januari 2020 een wijziging voor de examens Directiechauffeur door te voeren. Dit heeft de CBR dan ook doen besluiten om ook in 2020 de praktijkexamens D1 en D2 Directiechauffeur te blijven aanbieden. 

 

Dit houdt in dat u bij BRUSECO ook in 2020 de CCV-D1 en CCV-D2 opleidingen kunt volgen!
In 2019 hebben wij nog twee vrije opleidingsplaatsen voor de CCV-D1 opleiding, in de week van 2 t/m 6 december!