Aftesten brandweerchauffeurs door BRUSECO

Doel
Bij het aftesten wordt de chauffeur bekend gemaakt met een specifiek uitrukvoertuig. De opleiding tot brandweerchauffeur kan op een ander soort, merk en type voertuig zijn uitgevoerd dan waarmee uitgerukt gaat worden. Extra instructie helpt de chauffeur de (rij)eigenschappen van een bepaald voertuig te leren kennen. Instructie over rijtechnieken mag alleen gegeven worden door een WRM-gecertificeerde rijinstructeur. Deze heeft bij BRUSECO minimaal de OGS+ Bevoegdheidspas.

 

Soorten voertuigen

BRUSECO kan chauffeurs aftesten die gaan rijden in brandweervoertuigen, zoals TS, HV, HAV, RV, SB, 4×4, WW, WO en trekkend voertuig voor de boot.

Deelnemers worden altijd afgetest op een voertuig waarop ze ook daadwerkelijk uit gaan rukken. Dit kunnen nieuwe chauffeurs zijn, maar ook ervaren chauffeurs. Aftesten gebeurt in principe individueel, maar kan ook in tweetallen worden uitgevoerd als het voertuig hiervoor geschikt is.

Bij aanschaf van een nieuw voertuig (of structurele verplaatsing van een voertuig) moeten alle chauffeurs van het oude voertuig afgetest worden om met het nieuwe voertuig te mogen uitrukken. In dat laatste geval moet een grotere groep chauffeurs in korte tijd deze training volgen. Bij het aftesten worden in de regel geen optische en geluidssignalen gebruikt. Er zit over het algemeen geen dubbele bediening in deze specifieke voertuigen.

Een uitzondering geldt uiteraard voor nieuwe voertuigen zoals een tankautospuit (TS).

 

Vakbekwaamheid

Het organiseren van het aftesten is een structurele taak van team Vakbekwaamheid dat er zorg voor moet dragen dat de chauffeurs goed geschoold zijn. De Brandweerrijschool van BRUSECO ondersteunt hierbij door het leveren van bekwame en ervaren Rijdocenten OGS+, die bekend zijn met het voertuig waarop getest moet worden.

 

Trainingen en opleidingen voor chauffeurs

Een brandweerchauffeur dient verschillende trainingen en opleidingen te volgen om vakbekwaam te worden én te blijven. Wat kan de Brandweerrijschool hierin betekenen?

 

Rijopleiding

Iedere chauffeur dient eerst de opleiding tot Brandweerchauffeur (initiële rijopleiding) te volgen om vakbekwaam te worden. Hij of zij wordt getraind om het voertuig te kunnen bedienen en onder alle omstandigheden met een (groot) uitrukvoertuig te kunnen rijden. Dit is over het algemeen een tankautospuit. Hiervoor dient hij te beschikken over een C-rijbewijs. De opleiding Brandweerchauffeur wordt verzorgd door een ervaren brandweerinstructeur via BRUSECO Brandweerrijschool.

 

Rijinstructie

Om vakbekwaam te blijven dient de chauffeur bij voorkeur jaarlijks een aanvullende training te volgen. Hij traint onder leiding van een rijinstructeur OGS+ met een groot brandweervoertuig met dubbele bediening. Daarbij wordt, met gebruikmaking van OGS, in tweetallen getraind. Deze trainingen duren 3 tot 4 uur. Uiteraard worden hierbij de daarvoor geldende richtlijnen en procedures gevolgd (o.a. aanmelden bij meldkamer).

 

Aftesten

Het eenmalig rijden met de rijinstructeur met het soort, merk en type voertuig waarmee de chauffeur op de uitruk gaat, zonder gebruikmaking van OGS, individueel, 2 uur per deelnemer per voertuig. Bij twee deelnemers in een TS duurt het 3 uur. Het aftesten van één deelnemer in twee verschillende voertuigen duurt in de regel 3 uur.

 

BRUSECO kan de vorderingen van de chauffeur desgewenst na afloop in het VeiligheidsPaspoort zetten, waardoor deze direct na het aftesten voor de werkgever zichtbaar zijn.

 

Meer informatie over het aftesten van brandweerchauffeurs kunt u krijgen via Paul Brussaard via info@bruseco.nl of via 088-2787301 (direct).

 

Bent u geïnteresseerd om opgeleid te worden tot OGS+ Rijdocent? Dan vindt u hier meer informatie.