DEKRA gecertificeerd directiechauffeur

Wat betekent dat eigenlijk?

Vertrouwen, discretie, kundigheid en professionaliteit in combinatie met een excellente beroepshouding zijn sleutelbegrippen binnen het vakgebied van de directiechauffeur. De directiechauffeur draagt een enorme verantwoordelijkheid. Hierbij gaat het niet alleen om vlot, veilig en comfortabel autorijden, maar ook om discretie, vertrouwen en een optimale serviceverlening. Die verantwoordelijkheid begint bij de directiechauffeur zelf en bij zijn kennis en vaardigheden. Dat wordt nu onafhankelijk getoetst in diverse Europes landen door het wereldwijde actieve certificeringsinstituut DEKRA. Nu ook in Nederland.


Wellicht kent u DEKRA nog niet? Wereldwijd werken meer dan 28.000 mensen bij dit certificeringsinstituut. In Nederland is KEMA KEUR één van de bekendste certificatiemerken van DEKRA.


In Nederland is, naar mening van BRUSECO, het CCV-D programma op een aantal aspecten niet afgestemd op de huidige eisen in de markt. Inmiddels weten we dat een directiechauffeur meer is dan iemand die technisch goed kan autorijden. Het vak vráágt om veel meer. Op veel aspecten wordt niet getoetst, terwijl andere aspecten een te grote wegingsfactor hebben. Wij missen de ontwikkeling in de huidige toetsing door het CCV. Dat is van oudsher zo gegroeid.


Daar hoort, zo vinden wij,  een aanvullende opleiding bij met een hoogwaardig ontwikkeld examen bij. Het vak moet mee met de eisen van de huidige tijd. De strenge eisen moeten permanent worden getoetst. Het DEKRA certificaat vormt dan direct een waardevolle aanvulling op het CCV D programma voor de professionele directiechauffeur.


Sinds 2012 bestaat in Nederland het “DEKRA D1 certificaat” voor directiechauffeurs, naar voorbeeld van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België (sinds 2009). Recent is de vakopleiding ook in Parijs gestart. Iedere professionele directiechauffeur kan hieraan deelnemen. In Nederland kunnen kandidaten die de CCV-D opleiding hebben gevolgd profiteren van een korter opleidingsprogramma (2 dagen minder). Het theoriedeel wordt via online e-learning en masterclasses aangeboden.


Directiechauffeur die DEKRA gecertificeerd zijn kunnen aantonen dat zij over de vereiste competenties beschikken en deze ook actueel houden. Bij DEKRA is daar internationaal bezien, uitgebreid over nagedacht. Goed doordachte toetsmatrijzen voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers (multinationals, internationale organisaties, ondernemingen, overheden, ambassades). Daar ziet een onafhankelijk College van Deskundigen op toe.


Het praktijkexamen past geheel in dit beeld. Geen multiple Choice vragen over voorrang en wegenkennis, maar een praktijkgericht examen, waarin echter ook de theorie rondom het vak wordt getoetst. “Probleemoplossend denkvermogen” wordt aan de hand van examencases besproken en getoetst.


Op basis van punten per competentie en per onderdeel wordt exact bepaald op welk examenonderdeel de kandidaat voldoendes heeft gescoord. Hierdoor weet de directiechauffeur (en zijn trainer) exact op welke punten extra getraind kan worden. Er is een duidelijke beoordeling per competentie. Die aandachtspunten worden meegenomen in de herhalingsdagen.


De DEKRA controleert de directiechauffeur permanent. De geslaagde directiechauffeur tekent persoonlijk een overeenkomst met DEKRA. Hierin verklaart hij of zij wijzigingen in de VOG(Justitieel verleden) direct te melden. Er geldt een meldingsplicht, ondertekend door de kandidaat, waar iedere drie jaar op wordt getoetst. Mocht de directiechauffeur zich niet hieraan houden, dan wordt deze levenslang uit het DEKRA Register geschrapt. Hierdoor kan deze niet meer op kwetsbare posities terechtkomen.


Scholing directiechauffeur
De directiechauffeur moet permanent geschoold worden en voldoen strenge eisen om in het DEKRA Register opgenomen te worden (en te blijven):


1. De directiechauffeur beschikt over zes competenties die getoetst zijn tijdens hetpraktijkexamen van twee uur en houdt deze kennis bij via verplichte Masterclasses (elk jaar 8 uur opleiding),


2. De directiechauffeur beschikt over actuele kennis en vermogen om (internationale) ritten goed voor te bereiden en is in staat in iedere situatie zelfstandig, professioneel en discreet  op te treden. Dit wordt getoetst aan de hand van praktijkcasussen tijdens het mondeling examen,


3. De directiechauffeur beschikt over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag, wat betekent dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd. DEKRA ziet hierop toe doordat voor de directiechauffeur een meldingsplicht geldt, mocht hij contact hebben gehad met politie of justitie,


4. De directiechauffeur beschikt over een uitstekende gezondheid, doordat hij een actuelegeneeskundige verklaring heeft overlegd. Dit wordt iedere drie jaar getoetst.


De directiechauffeur krijgt bij opname in dit DEKRA Register een pas waarop zijn of haar pasfoto, naam en de termijn waarvoor het certificaat geldig is, staan vermeld. Dit register is door werkgevers te raadplegen.
In Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland wordt door BRUSECO, in samenwerking met grote nationale partners, kandidaten opgeleid voor hetzelfde DEKRA D1 examen.  Dit aantal landen zal in de toekomst nog verder stijgen als Europese standaard.


Nederland is met het DEKRA certificaat een belangrijk personencertificaat rijker.
Het CCV-D certificaat biedt werkgevers en directiechauffeurs al veel voordeel; met de certificering door DEKRA wordt nu een uitgebreider alternatief geboden. Dat is goed voor het vak en last but not least van groot belang voor de veeleisende opdrachtgever. Die heeft een betrouwbare, gezonde en actueel opgeleide directiechauffeur tot zijn beschikking. Zoals het ook moet zijn, is onze visie.